Bibliotek

Kulturarv och spjutspets in i framtiden

bibliotek

Välkommen till Musikhögskolans bibliotek

För att nå kvalitetsmålen inom utbildning och forskning krävs ändamålsenlig
infrastruktur och stödverksamhet. 

(Ur Strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026)