Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

JAA Stipendier

Observera att du inte behöver vara student vid Musikhögskolan för att söka stipendiet.

I samarbete med Musikhögskolan i Malmö erbjuder familjen John Anderssons i Anderslöv stiftelse stipendier inom instrument-grupperna sång, piano, violin/viola eller violoncell.

Familjen John Anderssons i Anderslöv stiftelse (JAA) är en stiftelse som vill tillgodose och främja vidareutbildning av musikalisk ungdom genom stipendier. Stipendierna riktar sig till studerande med klassisk inriktning (inom sång även folklig inriktning). Det finns två sökandekategorier; en för studerande vid musikhögskola och en för gymnasister. För att kunna söka måste du vara: 

 • Svensk medborgare och studerande inom instrumentgrupperna sång, piano, violin/viola eller violoncell vid musikhögskola eller motsvarande. Behörig att söka är också svensk medborgare som bedriver högre studier i ett annat land. Tidigare erhållit stipendium hindrar inte att man kan söka och få det igen.
   
 • Folkbokförd i Skåne och gymnasist, åk 3, inom instrumentgrupperna sång, piano, violin/viola eller violoncell.

Studerande på högskolenivå

1. Fyll i digital ansökan.

2. Ladda upp:

 • Studieintyg som visar att du är inskriven vid musikhögskola eller motsvarande.
 • Personbevis för att styrka att du är svensk medborgare.
 • Notmaterial till ackompanjatör inför eventuell provspelning.

3. Ladda upp audioinspelning i mp3-format (max 10 minuter) av två verk eller delar av verk av olika karaktär via länkarna nedan. Glöm inte att döpa inspelningen med ansökningsnumret du får när du gör din digitala ansökan samt verkets titel. 

Sång
Piano 
Violin/Viola
Violoncell


Gymnasister åk 3

1. Fyll i digital ansökan.

2. Ladda upp:

 • Studieintyg som visar att du är studerande i sista årskursen i gymnasieskolan.
 • Personbevis för att styrka att du är folkbokförd i Skåne.

Utvalda högskolestudenter kallas via mejl cirka två veckor före provspelningen som sker inför jury vid Musikhögskolan i Malmö. Vid provet ska du vara beredd att framföra minst två verk eller delar av verk med olika karaktär. Du har 10 minuter till ditt förfogande. Musikhögskolan står för ackompanjatör men du kan även välja att ta med en egen ackompanjatör på egen bekostnad.


Alla behöriga gymnasister kallas till provspelning som sker inför jury vid Musikhögskolan i Malmö. Vid provet har du 6-8 minuter till ditt förfogande. Musikhögskolan står för ackompanjatör men du kan även välja att ta med en egen ackompanjatör på egen bekostnad.

Beslut fattas av stiftelsen för JAA efter rekommendation av juryn. Sedan fördelas 600.000 SEK på fyra stipendier till högskolestudenter (ett stipendium à 100.000 SEK per instrumentkategori) samt åtta stipendier till gymnasisterna (två stipendier à 25.000 SEK per instrumentkategori).

Jury består av fem ledamöter, en för varje kategori, samt ordförande. För att motverka jävsförhållande får en jurymedlem inte:

 • ha släktskap eller ett äktenskapsliknande förhållande med berörd sökande.
 • befinna sig i ekonomisk eller annan beroendeställning i förhållande till berörd sökande (eller där den berörda sökande befinner sig i motsvarande ställning).

Studenter till jurymedlemmar räknas inte som ett jävsförhållande. Juryns beslut går inte att överklaga.

Utdelningen äger rum i Anderslövs kyrka den 3 juni varje år. Stipendiaterna ska vara beredda att utan ersättning framföra ett verk i samband med utdelningsceremonin.

Observera att redovisningskrav ställs på stipendiaterna, för mer information vänligen kontakta %20johan [dot] antoni [at] mhm [dot] lu [dot] se (johan[dot]antoni[at]mhm[dot]lu[dot]se)

Kontakt

Johan Antoni
Stipendiesamordnare
johan [dot] antoni [at] mhm [dot] lu [dot] se (johan[dot]antoni[at]mhm[dot]lu[dot]se)
+46 706 41 15 07

Till JAA stiftelsens hemsida