Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Musikhögskolan i Malmö tillhör tillsammans med Konsthögskolan och Teaterhögskolan den Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet.

Två studenter går utanför Musikhögskolan. Foto.

Musikhögskolan i Malmö är en ledande utbildnings- och forskningsinstitution inom musik. Vi utbildar musiker och musiklärare samt bedriver forskning i musik och musikpedagogik på konstnärlig och vetenskaplig grund. Genom samverkan med kringliggande skolor och kulturliv bidrar vi aktivt till att stärka musikens roll i samhället. 

Vår vision

En inkluderande och samverkande institution med hög utbildningskvalitet.

  • Vi är en öppen och dynamisk arbetsplats där en inkluderande miljö välkomnar musikalisk och kulturell mångfald. Verksamheten vilar på demokratisk grund och bygger på delaktighet och respekt för människors olikheter och lika värde. 
     
  • Studenter och medarbetare tar stort eget ansvar i en lärandemiljö som präglas av höga ambitioner. Ämneskunskaper, konstnärligt utövande, hantverksskicklighet och pedagogisk öppenhet är de bärande fundamenten för hög utbildningskvalitet. 
     
  • Musikhögskolan arbetar för att utveckla musikens roll i samhället genom samverkan och genom att vara en inflytelserik röst i musik- och kulturlivet, samhällsdebatten och vetenskapssamhället.

Vår historia - 100 år av musikutbildning

Malmö Musikkonservatorium, föregångare till Musikhögskolan, började sin verksamhet 1907 på initiativ av den italienske flöjtisten Giovanni Tronchi, som även blev skolans förste direktör. 1971 blev skolan en statlig utbildning och bytte då namn till Musikhögskolan i Malmö. Sex år senare, 1977, blev verksamheten en del av Lunds universitet. År 2007 inrättades den Konstnärliga fakulteten där Musikhögskolan idag ingår tillsammans med Teaterhögskolan och Konsthögskolan.

Under Musikhögskolans drygt hundraåriga historia har verksamheten utvecklats i aktiv samverkan med regionens och landets musik- och kulturliv. Framstående musiker, tonsättare, pedagoger och forskare har under decennier utvecklat kunskapstraditioner inom det musikaliska och pedagogiska området som banat väg för förändring och förnyelse. Dagens utbildningar bygger på medveten konstnärlig och pedagogisk progression och präglas av engagemang, nyfikenhet, reflektion och ett kreativt förhållningssätt. Den beprövade erfarenheten och det nyskapande går hand i hand med den konstnärliga och vetenskapliga kunskapstraditionen. 

Några av våra alumner

Vi examinerar omkring 120 studenter varje läsår och följer med stort intresse deras karriärer som musiker och musiklärare. Här följer ett axplock av våra alumner:

Anderz Wrethov (producent och låtskrivare)
Anders Grahn (producent och låtskrivare)
Andreas Johansson (producent, låtskrivare)
Angelica Alm (pianist and låtskrivare)
Agneta Eichenholz (sopran)
Brita Björs (musiker och musiklärare)
Cecilia Damström (kompositör)
Edin Bahtijaragic (folkmusiker) 
Fredrik Malmberg (dirigent och professor)
Göran Söllscher (gitarrist, professor)
Ida Ränzlöv (mezzosopran)
Ingela Bohlin (sopran)
Jan Lundgren (pianist)
Jannike Stenlund (violinist, sångerska och artist)
Lisa Larsson (sopran)
Paulo de Oliveira (musiklärare)
Per Tengstrand (konsertpianist)
Peter Jablonski (konsertpianist)
Robert Bennesh (domkyrkoorganist)
Rolf Martinsson (kompositör och professor)
Susanne Resmark (mezzosopran)
Susanne Welc (kantor)
Yvonne Steen Ohlander (domkyrkoorganist)

Snabbfakta

Studenter
450 studenter i programutbildningar
350 studenter i fristående kurser

Anställda
Totalt ca 235 anställda fördelat på

  • 190 lärare (15 professorer, 30 lektorer, 33 adjunkter, ca 100 timarvoderade lärare)
  • 10 doktorander
  • 35 teknisk/administrativ personal

Omsättning
105 miljoner

Kollage gjort av kaffekopp och en penna. Illustration.

Förhållningspolicy

- för oss som är verksamma vid Konstnärliga fakulteten.

Förhållningspolicy (PDF 5,4 MB, nytt fönster)

Äpple ovanpå en trave böcker. Foto.

Donationer

Musikhögskolan i Malmö tar tacksamt emot stöd i form av donationer. Önskar du bidra till att skapa de bästa förutsättningarna för att genomföra utbildning, forskning och produktioner av högsta kvalitet, vänligen kontakta vår prefekt Hans Hellsten.