Utbytesstudier

Att studera utomlands är en erfarenhet för livet som ger dig såväl personlig som yrkesmässig utveckling samtidigt som du får möjlighet att bygga upp ett internationellt nätverk. Möjligheterna till utbytesstudier är många och en naturlig del av utbildning här på Musikhögskolan i Malmö.

Höstens utlysningar:

  • University of California
  • University of British Columbia, Kanada
  • University of Rio Grande do Sul, Brasilien
  • University of Melbourne, Australien

  Vårens utlysningar:

  • Nordplus- och Erasmus
  • Vietnam National Academy of Music, Hanoi, Vietnam
  • Federal University of Rio de Janeiro, Brasiien
  • Yamanashi Gakuin University, International College of Liberal Arts, Japan. 
  • Montana University, USA

  Stipendier

  Inom Erasmus/Nordplus utbytesprogram ingår stipendier som du kan söka. Det kan även finnas stipendier för utbyte inom exempelvis Linneaus/Palme-programmet men generellt finns inte stipendier för utbyten utanför Europa.

  Tillgodoräknande

  Studierna kan tillgodoräknas i din examen, förutsatt att kurserna överensstämmer med kraven i din utbildning. Det är därför viktigt att du fyller i en studieplan med vilka kurser du behöver. I EASY genererar det  ett så kallat Learning Agreement, ett avtal mellan våra skolor där de kurser/ämnen som du skulle ha läst här under utbytesperioden finns med. Avtalet ska skrivas under av oss och därefter av den skola du antagits till. Då vet du att du får dina önskande ämnen och att utbytet är godkänt för att kunna tillgodoräknas.

  Praktik

  Det finns även Erasmus+ praktik under eller efter examen. Ansökningsperioderna är 10 augusti - 15 november och 10 januari - 3 juni. Läs mer

  Försäkring

  Alla studenter som reser inom ett utbyte är försäkrade genom Kammarkollegiets samlingsförsäkring, Student UT. Försäkringen gäller från två veckor före till två veckor efter studieperioden och endast i studielandet samt direktresor till och från det land där du ska studera. Om du åker på utbyte till ett EU-land bör du skaffa det europeiska sjukföräkringskortet via Försäkringskassan. Läs mer

  Vem kan ansöka om utbytesstudier?

  Alla som studerar på ett program eller läser fristående kurser vid Musikhögskolan kan söka utbytesstudier, men du måste vara aktiv student vid ansökningstillfället samt under den termin som föregår utlandsstudierna. Vid utresa ska du ha avklarat minst 60 poäng vid Lunds universitet och inte ha rester. Det är viktigt att du diskuterar utbytet med din lärare, särskilt om du går Musiker/Kyrkomusikerutbildningen. Musikhögskolans lärare har många internationella kontakter och kan ge dig vägledning vid val av skola. Utbildningschefer/adminstratörer ska också vara informerade om ditt utbyte. 

  Notera att du som student vid musiker- eller kyrkomusikerutbildningen inte får åka på utbyte den termin som examen görs.

  Utbytesstudier inom ämneslärarutbildningen i musik kan ske vid en eller två terminer:

  • Med start termin 5, 6 eller 7 om man väljer att göra ett utbyte under en termin inom ämne 2/Estetiska fördjupningskurser
  • Med start termin 5 om man väljer att göra utbyte under en-två terminer inom ämne 2/Estetiska fördjupningskurser. Väljer man detta alternativ kommer termin 7 att innehålla kursen "ensemble och huvudinstrument", 30 hp inom ämne 2.

  För studenter med annat skolämne i kombination med musik kan ansökan om utbytesstudier göras hos respektive ämnesinsitution.

  Vart kan jag åka?

  Alla partners och utbytesavtal finns inlagda i SoleMove. OBS! Här hittar du Musikhögskolans partners men gör som regel inte ansökan här. I SoleMove: välj Lund University (LU), gå till "Exchange destinations Abroad and feedback" längst upp. En guide till hur du hittar i SoleMove finns här. Du loggar in med din Lucat-id om du vill se guiden i SoleMove eller göra en ansökan.

  När och hur?

  Börja med din ansökan i god tid. Ansökningar utanför Europa görs som regel under hösten och ansökan inom Europa börjar med en anmälan om utbyte 15/2 och därefter en ansökan i EASY från 1/3. Musikhögskolan har avtal med flera institutioner i och utanför Europa.

  Här är Anmälan om mobilitet för utbyte i Europa- fyll i, skriv ut och få underskrifter av lärare/utbildningsledare. Därefter görs en ansökan i EASY.
  Alla ansökningar inom Europa görs online i EASY men vissa skolor har även egna ansökningssystem. Kolla den/de skolor du söker till på respektive hemsida.

  Vad ska ansökan innehålla?

  Ansökningar till de olika skolorna kan se väldigt olika ut, men vanligtvils innehåller de:

  • Ansökan med en studieplan
  • Learning Agreement (genereras via EASY). Kan också laddas upp manuellt Blankett: Learning Agreement [PDF-dokument]
  • Inspelning (laddas upp i EASY). 15-20 minuters inspelning som visar din musikaliska och tekniska förmåga. Kompositionsstudenter bifogar sina verk samt verkförteckning
  • Transcript of records, Ladok-utdrag på engelska. Det kan hämtas från Studentportalen
  • Motivation letter, ett mer personligt brev där du berättar varför du vill åka på utbyte till just den skola du söker till
  • Curriculum Vitae, CV. Vissa skolor vill även ha ett rekommendationsbrev från din lärare. Med hjälp av Europass HÄR kan du bland annat göra ditt eget CV och göra ett språktest

  Max 3 Erasmus-ansökningar + 3 Nordplus-ansökningar

  Utbytesprogram

  Utbytesstudier inom ett utbytesprogram innebär att du förlägger en längre eller kortare period vid ett av Musikhögskolans eller Lunds universitets partneruniversitet. Om ett avtal om utbyte finns med ett universitet innebär det att man kommit överens om att utbyta studenter (och lärare) med varandra. Avtalet garanterar att undervisningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Det är till CSN för utlandsstudier du ansöker för att finansiera utlandsvistelsen. I de flesta fall får du även hjälp med att hitta boende.

  Erasmus mobilitetsprogram verkar för ökad internationell rörlighet bland studenter, ökad öppenhet och för att akademiska studier och kvalifikationer ska kunna tillgodoräknas inom hela EU. Programmet ger möjlighet till utbyte och praktik i Europa med stipendium. Praktikperioden kan förläggas under eller efter utbildningen. 

  Partneruniversitet

  Prata med utbytesstudenter, lärare och utbildningsledare som har erfarenhet från egna utbyten eller internationella karriärer om vilket universitet som kan passa just dig. Storbritannien är med i Erasmus+ programmet programperioden ut, dvs till och med vt 2021. Perioden har förlängts till och med vt 2022. Därefter vet vi inte vad Brexit kommer att innebära för utbyte med UK.

  Följande universitet ingår i de olika Nordplus-nätverken:

  • NordClassic för student- och lärarmobilitet, projekt samt ämnesutveckling inom klassisk musik. Medlemsinstitutioner som ingår
  • NordOpera för student- och lärarmobilitet, projekt samt ämnesutveckling inom opera. Medlemsinstitutioner som ingår
  • NordPuls för student- och lärarmobilitet, projekt samt ämnesutveckling inom jazz-, pop-, rock-, latin- och världsmusik. Medlemsinstitutioner som ingår
  • NordTrad student- och lärarmobilitet, projekt samt änmesutveckling för folkmusiker. Musikhögskolan i Malmö, Lena Arstam och Pär Moberg koordinerar detta nätverk från 2017. Medlemsinstitutioner som ingår
  • NNME (Nordic Network for Music Education) för musikpedagogik och forskning är ett Nordplusnätverk utanför Nordplusmusic.
  • Act-in-Art nätverk för alla konstarter och syftar till att utveckla "entrepreneural mindset" i högre konstnärlig utbildning

  Musikkhögskolan är med i AEC - Association Eurpéenne des Conservatories, Académies de Musique et Musikhochschulen - och i deras medlemsförteckning finns de flesta av våra partneruniversitet med länkar till resp. skola. Medlemsinsititutioner i AEC. Vissa skolor har angivit vilka utbildningar som erbjuds utbytesstudenter. OBS! Vissa AEC-institutioner har vi inte som partners.

  Erasmus-stipendiet

  Detta stipendium söker du efter du vet om du blivit antagen.

  • alla som antagits till ett utbyte, även Nordplusutbyte, och lagts in i Ladok kan ansöka om Erasmus-stipendiet online via webben. Kontakta erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se om du har frågor kring stipendiet.
  • fasta stipendier om 400-460 Euro/månad beroende på vart man åker. 416-655 Euro/månad för praktik.
  • språktest för antagna studenter görs i samband med ansökan om stipendiet. En länk kommer att skickas till dig efter det att du ansökt. Språktestet görs på det språk som är det huvudsakliga studiespråket under mobiliteten. Det finns på engelska, tyska, franska, spanska italienska och nederländska.
  • online språkkurser erbjuds om du får resultat på språktestet som är sämre än B2. Då kommer automatiskt erbjudande om språkkurs online.
  • övriga studenter som vill gå en språkkurs on-line kan höra av sig erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se eller erasmuspraktik [at] er [dot] lu [dot] se
  • tider för utbyte är 3-12 månader för studentmobilitet och praktik 2-12 månader
  • 12 månaders mobilitet/nivå; dvs 12 månader för Bachelor och 12 månader för Master
  • Erasmus Mobility Tool är en slutrapport som skickas direkt via mail från EU-kommissionen till studenter och lärare. Viktigt att fylla i efter mobiliteten!

  Läs mer och ansök om Erasmus-stipendiet

  Universitetsgemensamma avtal

  Utlyses av Konstnärliga fakulteten

  • Federal University of Rio Grande do Sul, Brazil (1 plats HT). UFRGS Institute of Arts offers graduate, undergraduate and research programmes in Music.
  • University of British Columbia, Canada (1 plats HT). Vancouver Campus, UBC School of Music offers curriculum of music theory and aural skills, music history, music technology, solo and ensemble performance in undergraduate programs, fields of specialization in performance, composition, and music scholarship in undergraduate programmes and research in Ethnomusicology, Musicology and Music Theory.
  • University of Melbourne, Australia (1 plats 1 HT). The Melbourne Conservatorium of Music is one of the most vibrant centres for undergraduate and graduate music performance study in Australia.
  • Varje höst utlyser Lunds universitet ett antal avgiftsfria studieplatser vid University of California, USA. Läs mer här

  Ansökningsperiod 15 oktober - 1 november. Ansökan görs i SoleMove. Efter ansökan handläggs dessa av handläggare på Externa Relationer vid LU.

  Musikhögskolan i Malmö har egna avtal för utbyte med:

  • Vietnam National Academy of Music, Hanoi, Vietnam
  • Federal University of Rio de Janeiro, Brasiien
  • Yamanashi Gakuin University, International College of Liberal Arts, Japan

  Kontakt

  Lena Arstam
  Internationell koordinator
  Tel: +46 40 32 54 67
  lena [dot] arstam [at] mhm [dot] lu [dot] se