Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildningar

Forskarutbildningarna vid Musikhögskolan i Malmö kännetecknas av tvärvetenskaplighet och samarbete över disciplingränserna. Vi erbjuder utbildningar inom följande ämnen – musikpedagogik och konstnärlig forskning i musik, båda är nära knutna till Konstnärliga fakultetens och Lunds universitets starka forskningsmiljöer.

Installation i lera. Fotograf: Bertrand Chavarria-Aldrete.

Doktorsexamen är den högsta akademiska examen man kan få. Den svenska doktorsexamen omfattar 240 hp och utbildningen fram till doktorsexamen tar fyra år vid studier på heltid. Man kan även ta ut en licentiatexamen efter 120 hp.

Under forskarutbildningen kallas man doktorand eller forskarstuderande. I utbildningen ingår dels olika kurser, dels en forskningsuppgift som ska resultera i en vetenskaplig avhandling – doktorsavhandlingen. Avhandlingen försvaras vid en offentlig disputation. Efter avslutad forskarutbildning går många vidare till framgångsrika akademiska karriärer, andra till verksamheter inom utbildningssektorn eller kulturlivet.

Ansökan till forskarutbildning sker direkt till det ämne du är intresserad av att bedriva forskarstudier inom – musikpedagogik eller konstnärlig forskning i musik. Såväl förfarande som tider för ansökan varierar mellan ämnena. I Konstnärliga fakultetens doktorandhandbok hittar du mer information om ansökan och antagningen.

Konstnärliga fakultetens doktorandhandbok


Behörighet och förkunskaper

Även krav på behörighet och förkunskaper varierar beroende på det ämne du är intresserad av att bedriva forskarstudier inom.

Läs mer om behörighet och förkunskaper i respektive allmän studieplan 


Samtliga doktorandtjänster utannonseras via Lunds universitets jobbportal.

Lunds universitets jobbportal

Doktorsexamen

Doktorsexamen är den högsta akademiska examen man kan få. Den svenska doktorsexamen omfattar 240 hp. Efter att ha avslutat sin forskarutbildning erhåller man en doktorsexamen.

Doktorsavhandling

I utbildningen ingår en forskningsuppgift som ska resultera i en vetenskaplig avhandling – doktorsavhandlingen. Här presenteras forskningsområdet och resultaten. Avhandlingen kan framställas i form av en monografi eller i form av ett antal artiklar som har publicerats under forskarutbildningen, en så kallad sammanläggningsavhandling

Disputation

Avhandlingen försvaras vid en offentlig disputation då doktoranden lägger fram sin avhandling för allmän granskning. En opponent har som uppgift att särskilt granska och opponera på avhandlingen. En betygsnämnd bestående av minst tre personer ska betygsätta och godkänna avhandlingen.

Licentiatexamen

Man kan även ta ut en licentiatexamen efter 120 hp. En sådan examen kan avsluta en utbildning eller avläggas då man kommit halvvägs till en doktorsexamen. Den vetenskapliga avhandlingen kallas då licentiatavhandling som presenteras och examineras i seminariesammanhang.

Doktorspromotion

Doktorspromotionen är årets stora ceremoni och akademiska högtid som äger rum i slutet av maj varje år. Då belönar universitetet dem som genomgått forskarutbildning och försvarat en doktorsavhandling. Vid promotionen utdelas lärdomens insignier: hatten eller lagerkransen, ringen och diplomet.

Vid samma tillfälle hyllar universitetet framstående forskare från andra universitet och andra personer, genom att utse dem till hedersdoktorer. Som en hyllning till tidigare generationer promoverar man de som för 50 år sedan fick sin doktorstitel till jubeldoktorer.

Nybliven doktor håller sitt diplom i händerna. Foto.

Enligt högskoleförordningen gäller att universitetet endast får anta dem till forskarutbildning som antingen:

  • anställs som doktorand
  • har extern finansiering som kan säkras under hela utbildningstiden

Det är viktigt att känna till att de olika typerna av finansiering ger dig olika grad av socialt skyddsnät.

Annan form av studiefinansiering prövas i samband med upprättande av individuell studieplan för varje forskarstuderande (HF 9:1). Studiefinansiering skall avse minst halvtid.


I Konstnärliga fakultetens doktorandhandbok hittar du mer information om studiefinansiering.

Konstnärliga fakultetens doktorandhandbok

Pågående doktorandprojekt

Musikpedagogik

  • Learning an instrument or learning social skills – what is the primary goal of instrumental tuition in Swedish schools of arts and music?, Ida Knutsson
  • Bedömning och betygssättning – komplexa aspekter av musikläraryrket, Johanna Antonsson
  • Time to act: Developing music education in a social sustainability context, Lina Van Dooren
  • Körsången i musikundervisning, Lena Ekman Frisk

Konstnärlig forskning i musik

Avhandlingar från disputerade doktorander

Kontakt

Anna Houmann
Professor och ämnesansvarig i musikpedagogik med inriktning mot utbildningsvetenskap
anna [dot] houmann [at] mhm [dot] lu [dot] se (anna[dot]houmann[at]mhm[dot]lu[dot]se)


Michael Edgerton
Professor och ämnesansvarig konstnärlig forskarutbildning i musik
michael [dot] edgerton [at] mhm [dot] lu [dot] se (michael[dot]edgerton[at]mhm[dot]lu[dot]se)