Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Musiklärarutbildningar

300 HÖGSKOLEPOÄNG | 5 ÅR

Våra musiklärarutbildningar motiverar och stimulerar, både musikaliskt och pedagogiskt. Hos oss får du de verktyg du behöver för att inspirera till kreativitet och ge barn och ungdomar möjlighet till konstnärligt lärande. Samtidigt utvecklas du själv som musiker.
 

Läsa till musiklärare i Malmö

På Musikhögskolan i Malmö kommer du att utforma en stor del av din utbildning själv och fokus ligger på dina personliga mål och din musikaliska utveckling. Samtidigt kommer du att och lära och växa i grupp tillsammans med andra. På så vis erbjuder vi dig både djup och bredd. Målet är att du ska känna dig trygg i din framtida yrkesroll och redo för att arbeta med det du älskar.

Efter avslutad utbildning har du behörighet för att undervisa i musik på grundskole- och gymnasienivå. Utbildningen ger dig dessutom kompetens att undervisa i kultur- och musikskolor, folkhögskolor och annan musikutbildning. Kom och förändra världen med musikutbildning tillsammans med oss! 

Våra inriktningar

Folk- och världsmusik
Jazz
Klassisk
Rock
Singer-songwriter
Sång genrebredd

Utbildningsstruktur ämneslärarutbildning

I lärarutbildningen för gymnasieskolan har du en inriktning på huvudinstrument och ensemble redan från början inom en av följande inriktningar: blandade genrer, folk/världsmusik, jazz, klassiskt, pop/rock, singer-songwriter eller sång – genrefri ingång. 

De ämnen som ingår i ämne 1 förbereder såväl pedagogisk som konstnärlig yrkesverksamhet. Exempel på kurser är enskild undervisning i huvudinstrument, gitarr/piano, sång samt egna tillval. Gruppundervisning i elbas och trummor, ensemble, gehör- musik och satslära ingår också. Du studerar körsång/körledning, rytmik och drama, noteditering, inspelnings­teknik, metodiska och didaktiska kurser samt kurser i musik­historia. Du får metodiska kurser och verksamhetsförlagd utbildning riktad mot såväl årskurs 1-6 som årskurs 7-9 i grundskolan. I ämne 1 ingår även två självständiga arbeten om vardera 15 högskolepoäng.

Kursplaner
Delkursplaner (uppdateras inom kort)

Om du vill studera musik som ämne 2 kan du välja bland estetiska fördjupningskurser (90 hp) vid Musikhögskolan.

Ämne 2 musik, Estetiska fördjupningskurser 2021 (PDF 108 kB, nytt fönster)

Väljer du att läsa ett annat skolämne (90/120 hp) studerar du detta vid Lunds universitet. Aktuella ämneskombinationer är engelska, svenska, historia, franska, tyska, spanska, italienska, kinesiska, matematik, naturkunskap, religion och svenska som andraspråk. 

Läs mer om skolämnen vid Lunds universitet (LU)

Poängplan (PDF 62,2 kB, nytt fönster)
Timplan (PDF 63,1 kB, nytt fönster)
Kursplaner
Delkursplaner (uppdateras inom kort)

Utbildningsvetenskaplig kärna, UVK (60hp) är obligatorisk för alla blivande lärare och innehåller kunskapsområden som är centrala för läraryrket. Det innebär att alla lärarstudenter oavsett inriktning får en gemensam kunskapsbas. Studierna inom UVK anknyter till det kommande musikläraryrket och behandlar bland annat läraruppdraget, didaktiska perspektiv och pedagogiskt ledarskap. Innehållet i UVK är sammanflätat med VFU, ämnesdidaktik och studierna i musik. 

Kurser som ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan:

Den mångdimensionella musikläraren
Lärande och ledarskap i skolan
Forskning i skolans vardag

Barns och ungdomars lärande och samspel i grupp
Specialpedagogik
Utvärdering
Bedömning och betygsättning
Forskningens kreativa genvägar
Att utveckla skolan

Riktlinjer för examination inom UVK (PDF 221 kB, nytt fönster)

Under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) får du självständigt, och tillsammans med andra, träning i att planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla musikundervisning. Inför VFU-perioden ges du kunskaper och färdigheter genom dina studier som du sedan omsätter i den verksamhetsförlagda utbildningen. Efteråt knyts dina erfarenheter och reflektioner samman i kurserna inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), didaktik och metodik.

VFU går som en röd tråd genom hela din utbildning med placeringar inom såväl grundskola som gymnasieskola för att du ska få en så bred bild som möjligt av din kommande profession. Vissa VFU-perioder kommer även att riktas tydligare mot ditt huvudinstrument, genre och profil. 

Läs mer om verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Examina

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen. Du kan kombinera musik med ett annat skolämne eller med fördjupningskurser i musik.

Utbildningen är en instrumental- och ensemblelärarutbildning som ger dig kompetens och behörighet att undervisa i musik inom gymnasieskolan och i grundskolans årskurs 1–9. Den ger dig även kompetens för undervisning på kultur- och musikskola. Utbildningen leder fram till en ämneslärarexamen och har en omfattning av 300/330 högskolepoäng (5/5,5 år). Du kan kombinera musik med ett annat skolämne eller med fördjupningskurser i musik.


Behörighetskrav

För antagning till ämneslärarutbildningen i musik krävs både grundläggande behörighet, Engelska 6 och Samhällskunskap 1b / 1a1 + 1a2 samt godkända antagningsprov. Information om antagningsprov finner du på hemsidan från mitten av december. Mer information om behörighet finner du på studera.nu. Ytterligare behörighet kan krävas för ämne 2.


Ansökan/antagning

Ansökan görs på antagning.se mellan den 15 mars och 17 april. Efter genomförda och godkända antagningsprov sker en behörighetsprövning och därefter en eventuell antagning.

Läs mer om antagning


Uppsamlingsprov

Under vecka 6, 33 och 45 har studenter med kurser kvar från tidigare terminer möjlighet att examineras genom uppsamlingsprov.

Läs mer om anmälan till uppsamlingsprov 

Ansök här

Ansökan görs på antagning.se under perioden 15 mars till 17 april 2023.

Kontakt

Carina Gustin
Utbildningssamordnare
carina [dot] gustin [at] mhm [dot] lu [dot] se
+46 40 32 54 12


Lena Hallabro
Utbildningssamordnare
lena [dot] hallabro [at] mhm [dot] lu [dot] se
+46 40 32 54 02