Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Musiklärarutbildningar

300 HÖGSKOLEPOÄNG | 5 ÅR

Utbildningsstruktur ämneslärarutbildning

I lärarutbildningen för gymnasieskolan har du en inriktning på huvudinstrument och ensemble redan från början inom en av följande inriktningar: blandade genrer, folk/världsmusik, jazz, klassiskt, pop/rock, singer-songwriter eller sång – genrefri ingång. Du kan även lägga till en särskild ämnesfördjupning inom arrangering/ komposition, körledning eller rytmik.

De ämnen som ingår i ämne 1 förbereder såväl pedagogisk som konstnärlig yrkesverksamhet. Exempel på kurser är enskild undervisning i huvudinstrument, gitarr/piano, sång samt egna tillval. Gruppundervisning i elbas och trummor, ensemble, gehör- musik och satslära ingår också. Du studerar körsång/körledning, rytmik och drama, noteditering, inspelnings­teknik, metodiska och didaktiska kurser samt kurser i musik­historia. Du får också metodiska kurser och verksamhetsförlagd utbildning riktad mot såväl årskurs 1-6 som årskurs 7-9 i grundskolan. I ämne 1 ingår även två självständiga arbeten om vardera 15 högskolepoäng.

Kursplaner
Delkursplaner (uppdateras inom kort)

Om du vill studera musik som ämne 2 kan du välja bland estetiska fördjupningskurser (90 hp) vid Musikhögskolan.

Ämne 2 musik, Estetiska fördjupningskurser 2021

Väljer du att läsa ett annat skolämne (90/120 hp) studerar du detta vid Lunds universitet. Aktuella ämneskombinationer är engelska, svenska, historia, franska, tyska, spanska, italienska, kinesiska, matematik, naturkunskap, religion och svenska som andraspråk. Läs mer här

Poängplan
Timplan
Kursplaner
Delkursplaner (uppdateras inom kort)

Utbildningsvetenskaplig kärna, UVK (60hp) är obligatorisk för alla blivande lärare och innehåller kunskapsområden som är centrala för läraryrket. Det innebär att alla lärarstudenter oavsett inriktning får en gemensam kunskapsbas. Studierna inom UVK anknyter till det kommande musikläraryrket och behandlar bland annat läraruppdraget, didaktiska perspektiv och pedagogiskt ledarskap. Innehållet i UVK sammanflätat med VFU, ämnesdidaktik och studierna i musik. 

Kurser som ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan:

Den mångdimensionella musikläraren
Lärande och ledarskap i skolan
Forskning i skolans vardag

Barns och ungdomars lärande och samspel i grupp
Specialpedagogik
Utvärdering
Bedömning och betygsättning
Forskningens kreativa genvägar
Att utveckla skolan

Riktlinjer för examination inom UVK 

Under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) får du självständigt, och tillsammans med andra, träning i att planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla musikundervisning. Inför VFU-perioden ges du kunskaper och färdigheter genom dina studier som du sedan omsätter i den verksamhetsförlagda utbildningen. Efteråt knyts dina erfarenheter och reflektioner samman i kurserna inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), didaktik och metodik.

VFU går som en röd tråd genom hela din utbildning med placeringar inom såväl grundskola som gymnasieskola för att du ska få en så bred bild som möjligt av din kommande profession. Vissa VFU-perioder kommer även att riktas tydligare mot ditt huvudinstrument, genre och profil. 

Ytterligare information finner du här

Examina

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen. Du kan kombinera musik med ett annat skolämne eller med fördjupningskurser i musik.

Utbildningen är en instrumental- och ensemblelärarutbildning som ger dig kompetens och behörighet att undervisa i musik inom gymnasieskolan och i grundskolans årskurs 1–9. Den ger dig även kompetens för undervisning på kultur- och musikskola. Utbildningen leder fram till en ämneslärarexamen och har en omfattning av 300/330 högskolepoäng (5/5,5 år). Du kan kombinera musik med ett annat skolämne eller med fördjupningskurser i musik.


Behörighetskrav

För antagning till ämneslärarutbildningen i musik krävs både grundläggande behörighet, Engelska 6 och Samhällskunskap 1b / 1a1 + 1a2 samt godkända antagningsprov. Information om antagningsprov finner du på hemsidan från mitten av december. Mer information om behörighet finner du på studera.nu. Ytterligare behörighet kan krävas för ämne 2.


Ansökan/antagning

Ansökan görs på antagning.se mellan den 15 mars och 15 april. Efter genomförda och godkända antagningsprov sker en behörighetsprövning och därefter en eventuell antagning.

Läs mer om antagning


Uppsamlingsprov

Under vecka 6, 33 och 45 har studenter med kurser kvar från tidigare terminer möjlighet att examineras genom uppsamlingsprov.

Läs mer om anmälan till uppsamlingsprov 

Kontakt

Carina Gustin
Utbildningssamordnare
carina [dot] gustin [at] mhm [dot] lu [dot] se
+46 40 32 54 12


Lena Hallabro
Utbildningssamordnare
lena [dot] hallabro [at] mhm [dot] lu [dot] se
+46 40 32 54 02