Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Konstnärlig forskning i musik

Ämnet konstnärlig forskning inom musik syftar till att studera komplexiteten i den samtida konstnärliga produktionen och praktiken.

AI-genererad ljudvåg. Fotograf: Pete Linforth.

Styrkan i detta program ligger i den experimentella inställningen till hur konstskapande och forskning påverkar varandra. Vidare studeras hur tekniska verktyg kan få epistemisk status och påverka det semantiska underlaget för den kreativa produktionen. Sådan dialektik mellan epistemicitet och teknik är den inre kärnan i ett experimentellt system, det är dess drivkraft.

Våra forskningsområden och projekt

MUSense är ett internationellt samarbetsprojekt mellan musikhögskolor, finansierat av EU-kommissionens Erasmus+ program. Syftet är att stimulera innovativ konstnärlig utveckling inom högre lärande i musik, genom att undersöka hur digitala resurser kan användas inom nya former för musikaliska framträdanden.

Projektet har bland annat följande mål:

  • Att utveckla innovativa modeller, utbildningsinnehåll och kunnande inom cyber- och distansframträdanden.
  • Att erbjuda studenter och lärare inom högre lärande i musik nya redskap för blandade live- och distansframträdanden, där publiken bjuds in som aktiv deltagare.
  • Att stärka ett hållbart framtida entreprenörskap genom digitala resurser på musikområdet.

Inom ramen för MUSENSE genomför Peter Spissky och Sara Wilén från Musikhögskolan i Malmö ett antal internationella konstnärliga forsknings-och utbildningsprojekt i mindre skala inom ramen för tidig musik och improvisation. Tillsammans med studenter, lärare och forskare genomförs digitala pilotsessioner live, framför allt med fokus på musikaliskt samspel online.Performance Centre introducerar psykologiska metoder som finns inom performance, musikpsykologi och idrottspsykologi för de deltagande studenterna. Musikhögskolan i Malmö är en av få musikinstitutioner i världen som tillämpar musikpsykologisk forskning för musikerstuderande. Det ska dock tilläggas att verksamheten inte bedriver någon terapeutisk behandling.

En central del i Performance Centre är kursen The Performing Human Being som ingår i masterprogrammet för musiker. Kursen syftar till att ge psykologisk kunskap om hur vi fungerar på scen och som artister. Kursen innehåller föreläsningar, seminarier och grupparbeten, och bygger på studenternas aktiva deltagande, reflektioner och input. Det finns möjlighet för deltagarna att ta upp specifika problem, situationer eller andra frågor kring ämnet som gruppen sedan arbetar vidare med. Studenterna uppmuntras även att ta med sig sina instrument.

Läs mer om Performance Centre


Doktorandprojekt

Kontakt

Michael Edgerton
Professor
Ämnesansvarig | Konstnärlig forskarutbildning i musik
michael [dot] edgerton [at] mhm [dot] lu [dot] se (michael[dot]edgerton[at]mhm[dot]lu[dot]se)