Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Konstnärlig forskning i musik

Ämnet konstnärlig forskning inom musik syftar till att studera komplexiteten i den samtida konstnärliga produktionen och praktiken.

AI-genererad ljudvåg. Fotograf: Pete Linforth.

Styrkan i detta program ligger i den experimentella inställningen till hur konstskapande och forskning påverkar varandra. Vidare studeras hur tekniska verktyg kan få epistemisk status och påverka det semantiska underlaget för den kreativa produktionen. Sådan dialektik mellan epistemicitet och teknik är den inre kärnan i ett experimentellt system, det är dess drivkraft.

Våra forskningsområden och projekt

MUSense är ett internationellt samarbetsprojekt mellan musikhögskolor, finansierat av EU-kommissionens Erasmus+ program. Syftet är att stimulera innovativ konstnärlig utveckling inom högre lärande i musik, genom att undersöka hur digitala resurser kan användas inom nya former för musikaliska framträdanden.

Projektet har bland annat följande mål:

  • Att utveckla innovativa modeller, utbildningsinnehåll och kunnande inom cyber- och distansframträdanden.
  • Att erbjuda studenter och lärare inom högre lärande i musik nya redskap för blandade live- och distansframträdanden, där publiken bjuds in som aktiv deltagare.
  • Att stärka ett hållbart framtida entreprenörskap genom digitala resurser på musikområdet.

Inom ramen för MUSENSE genomför Peter Spissky och Sara Wilén från Musikhögskolan i Malmö ett antal internationella konstnärliga forsknings-och utbildningsprojekt i mindre skala inom ramen för tidig musik och improvisation. Tillsammans med studenter, lärare och forskare genomförs digitala pilotsessioner live, framför allt med fokus på musikaliskt samspel online.

Läs mer om MuSense


Performance Centre introducerar psykologiska metoder som finns inom performance, musikpsykologi och idrottspsykologi för de deltagande studenterna. Musikhögskolan i Malmö är en av få musikinstitutioner i världen som tillämpar musikpsykologisk forskning för musikerstuderande. Det ska dock tilläggas att verksamheten inte bedriver någon terapeutisk behandling.

En central del i Performance Centre är kursen The Performing Human Being som ingår i masterprogrammet för musiker. Kursen syftar till att ge psykologisk kunskap om hur vi fungerar på scen och som artister. Kursen innehåller föreläsningar, seminarier och grupparbeten, och bygger på studenternas aktiva deltagande, reflektioner och input. Det finns möjlighet för deltagarna att ta upp specifika problem, situationer eller andra frågor kring ämnet som gruppen sedan arbetar vidare med. Studenterna uppmuntras även att ta med sig sina instrument.

Läs mer om Performance Centre


Forskningen om den extra-normala rösten omfattar musikkomposition, framförande, pedagogik/röstträning, vokologi och röstvetenskap. Outputen omfattar nya kompositioner med världspremiärer, publicerade artiklar, utveckling av träningsmetoder och vetenskapliga studier.


Detta projekt sker i samarbete med sångerskan Mimmi Rosendahl och forskaren Christian Herbst. I folkmun kallas ultraljudssång för att väsa (”to hiss” på engelska) på grund av det relativt höga luftbruset samtidigt som ultraljudssång ger extremt höga och mjuka, nästan sinusformade tonhöjder. Dessa toner har en central F0 som sträcker sig från cirka 11 till 19 kHz.

Projeket presenterar hypotesen att den centrala tonen inte produceras av laryngeal vävnadsoscillation (mucosal våg) på grund av två skäl:

  • För det första ifrågasätter vi om frekvenserna är för höga för vågliknande mekanisk oscillation av vävnad i struphuvudet. Som jämförelse kan nämnas att de högsta rapporterade grundfrekvenserna för människor har varit lite mer än 4 kHz, vilket bara är en tredjedel av den lägre delen av suset.
  • För det andra, när man står någon meter från sångaren har observatören uppfattningen att ljudkällan genereras någonstans nära den velofaryngeala porten.

Under 2020 inledde professor Michael Edgerton ett långsiktigt samarbete mellan Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö och European Spallation Source (E.S.S.). E.S.S. är en multidisciplinär forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla, vars mål är att möjliggöra vetenskapliga genombrott inom forskning relaterad till material, energi, hälsa och miljö, samtidigt som man adresserar några av de viktigaste samhällsutmaningarna i vår tid.

I det första steget av projektet samarbetade Edgerton med J.G. Weisend II, en biträdande chef för acceleratorprojekt vid E.S.S., och tittade på frågor kring superfluid turbulens. De fokuserade särskilt på en egenskap hos kryogenik, känd som supraflytande helium (He II), och undersökte sätt att överföra processer som används för att kyla supraledande magneter som används för MR-maskiner och partikelacceleratorer, till organiserat ljud genom att löst modellera fenomen som finns i He II.


På senare tid har fokus främst legat på brassinstrument (tuba) och stränginstrument (cello).


Professor Michael Edgerton har under flera år arbetat med att röstträna sångare i olika moderna framförandetekniker. Just nu fokuserar han på frikoppling av vibrationer i ventrikelvecken från vibrationer i stämbanden.


Doktorandprojekt

Kontakt

Michael Edgerton
Professor
Ämnesansvarig | Konstnärlig forskarutbildning i musik
michael [dot] edgerton [at] mhm [dot] lu [dot] se (michael[dot]edgerton[at]mhm[dot]lu[dot]se)