Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fristående kurser

Vi erbjuder ett stort antal fristående kurser på grund- och avancerad nivå som vänder sig till musiklärare, musiker och kyrkomusiker samt till den musikintresserade allmänheten. 

Kursområden:

Klassisk / Tidig musik
Komposition / Musikteori
Medieteknik / Musikproduktion
Sång / Röstträning
Metodiska kurser
Rytmik och rörelse
Orkester, Ensemble och Improvisation
Påbyggnadsutbildningar
Kulturskoleklivet
Ettåriga kurser, Interpretation / Komposition


Behörighet

Grundläggande behörighet är ett minimikrav för att kunna bli antagen till all högskoleutbildning. Notera att du måste bifoga handlingar som styrker såväl grundläggande behörighet som särskild behörighet för högskolestudier till din ansökan. 

Grundläggande behörighet på lu.se
Behörigheter och urval vid Musikhögskolan i Malmö 

Webbregistrering

Genom att registrera dig bekräftar du att du vill behålla den studieplats du har blivit erbjuden. Du måste vara registrerad på en utbildning för att kunna delta i undervisning och examination samt erhålla studiemedel från CSN.

Läs mer om webbregistrering vid Musikhögskolan
Studieuppehåll och avbrott


Klassisk / Tidig musik 

MUHB66 Baroque Interpretation 
MUHB70 Baroque Interpretation II 
MUHB75 Baroque Interpretation III 
MUHB77 Baroque Interpretation IV 
MUHB59 Barockkurs för sångare och instrumentalister 2021
MUHC84 Bi-instrument viola - för violinister 
MUHG56 Hur andliga, tekniska och materiella utvecklingar förändrat musiken genom tiderna. 
MUHC91 Improvisation för stråkinstrumentalister 
MUHC52 Improvisation för instrumentalister och sångare med klassisk inriktning 
MUHN91 Kammarmusik från barocken 
MUHN95 Kammarmusik från barocken II 
MUHR15 Kammarmusik från barocken III 
MUHB47 Masterclass at Malmö Academy of Music 2021, viola 
MUHB48 Masterclass at Malmö Academy of Music 2021, cello 
MUHB49 Masterclass at Malmö Academy of Music 2021, violin

Komposition / Musikteori

MUHF92 Arrangering/komposition, fördjupning 1 
MUHF93 Arrangering/komposition, fördjupning 2 
MUHF56 Gehör grund/preparand 
MUHG32 Distanskurs i Musiklära och gehör 
MUHC80 Elektroakustisk musik 
MUHN49 Fördjupningskurs i musikteori: Instrumentation 
MUHN15 Fördjupningskurs i musikteori: Kontrapunkt/Bach 
MUHN48 Fördjupningskurs i musikteori: Kontrapunkt/Palestrina
MUHB58 Komponera musik för film och media 
MUHN97 Komposition, arrangering och musikteori – med metodisk inriktning 2:2 
MUHC81 Live-elektronisk musik 
MUHB46 Masterclass at Malmö Academy of Music 2021, komposition 
MUHC69 Musikalisk analys 
MUHG52 Notskrivning 
MUHG57 Notskrivning, fortsättning 
MUHF63 Satslära / Preparand 
MUHC82 Senromantikens mästerverk

Mediateknik / Musikproduktion

MUHF76 Digital Musikproduktion 
MUHF85 Hemmastudio 
MUHF90 Inspelningsteknik studio 
MUHF88 Liveljud för musiklärare och musiker 
MUHC99 Multimediateknik för musiker 
MUHB57 Multimedia – film & ljud  
MUHF82 Music Management 
MUHF40 Sequencer grundkurs 

Sång / Röstträning

MUHG37 Complete Vocal Technique 
MUHG39 Complete Vocal Technique, fortsättning 
MUHF21 Damkör I 
MUHG64 Introduktionskurs I Estill Voice Training 
MUHG66 Sångworkshop – masterclass med Estill-metoden 
MUHF94 Körfördjupning I 
MUHF67 Musikhögskolans Kammarkör I
MUHC88 Operaimprovisation 
MUHF81 Röstträning & Röstvård 
MUHF91 Röstträning & Röstvård, fortsättningskurs 
MUHC59 Sångmetodik – inriktning kyrkomusik 
MUHB79 Sång på Scen

Metodiska kurser

MUHF62 Barn- och ungdomskörmetodik 
MUHR22 Basklarinett - Teknik, interpretation, solistisk repertoar och orkesterstudier
MUHB55 Blekinge International Brass Academy (BIBA) 2021
MUHG20 Brassundervisning, elev- och lärandeperspektiv 
MUHG22 Brassundervisning II 
MUHC29 Den framträdande människan - musik och psykologi 
MUHR23 Engelskt horn - Solistiskt spel, orkesterstudier, andnings- och blåsteknik
MUHR24 Essklarinett - Teknik, interpretation, solistisk repertoar och orkesterstudier
MUHG31 Grundkurs i ensembleledning och ackordinstrument 
MUHB20 Orgelkunskap, grundkurs 
MUHB80 Orgelkunskap, grundkurs, steg 2 
MUHF68 Musiken i mötet med barn och unga med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter 
MUHN93 Pianometodik 
MUHN98 Piccolaflöjt - Teknik, interpretation, solistisk repertoar och orkesterstudier 
MUHR16 Piccolaflöjt- Teknik, interpretation, solistisk repertoar och orkesterstudier, steg 2 
MUHG79 Lustfyllt lärande och konstnärligt skapande för barn och unga med intellektuella / kognitiva funktionsvarianter 
MUHG99 Lustfyllt lärande och konstnärligt skapande för barn och unga med intellektuella / kognitiva funktionsvarianter II 
MUHB51 Programförberedande kurs i musik 

Rytmik och rörelse

MUHG40 Normkritik genom rörelse 
MUHF96 Rytmikfördjupning 1 
MUHG15 Rytmik i förskola och skola 
MUHF20 Rytmik i förskola och skola II 
MUHG04 Rytmikmetodik för barn 0-6 år 
MUHG50 Rytmikpedagogik 1 

Orkester, Ensemble och Improvisation

MUHF37 Arabiska rytmer 
MUHC93 Comprovisation - ensemble för samtida musik för den medskapande musikern 
MUHE57 Folk- och världsmusikensemble 
MUHF55 Musikhögskolans storband 
MUHF77 Persisk slagverkstradition 
MUHF98 Svensk folkmusik 
MUHF53 Tangoorkester 

Påbyggnadsutbildningar

Kompletterande pedagogisk utbildning i Musik, KPU 
Kulturskolepedagog inriktning musik, konst eller scenkonst
MUHN96 Masteruppsats 
MUHN65 Forskningsmetodik och uppsatsskrivande 
MUHP20 Handledning av lärarstudenter i VFU
MUHP62 Att leda kvalitetsutveckling och kollegialt lärande
MUHP65 Handledarutbildning II: Kollega- och studenthandledning i skolverksamhet

Kulturskoleklivet

KUSE15 En kulturskola för alla (ges ht21)
KUSE36 Att iscensätta tvärkonstnärligt lärande (ges ht21)
KUSE11 Kulturskolan som idé och praktik 1 (ges ht21)
KUSE22  Kulturskolan som idé och praktik 2 (ges vt22)
KUSE10 Inkluderande och specialpedagogiska perspektiv i kulturskolan (ges ht21)
KUSE27 Lärande och ledarskap i kulturskolan (ges vt22)
KUSE13 Ämnesdidaktik 1: Scenkonst (ges ht21)
KUSE24 Ämnesdidaktik 2: Scenkonst (ges vt22)
KUSE34 Ämnesdidkatik 3: Scenkonst (ges ht21)
KUSE14 Ämnesdidaktik 1: Konst (ges ht21)
KUSE25 Ämnesdidkatik 2: Konst (ges vt22)
KUSE35 Ämnesdidaktik 3: Konst (ges ht21)
KUSE33 Ämnesdidaktik 3: Musik (ges ht21)
MUHG40 Normkritik genom rörelse 
MUHG15 Rytmik i förskola och skola 
MUHG04 Rytmikmetodik för barn 0–6 år
MUHG79 Lustfyllt lärande i musik för elever med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter
MUHF88 Liveljud för musiklärare och musiker 
MUHF62 Barn- och ungdomskörmetodik
MUHF76 Digital musikproduktion
MUHF85 Hemmastudio

Ettåriga kurser

Anmälan 15 okt – 15 jan:
MUPS10 Performance Studies –Western Art Music 
MUPS11  Performance Studies –Jazz/Improvisation 
MUPS12  Composition Studies –Western Art Music 

Anmälan 15 mars-15 april:
MUHG68 Musikproducent 
MUHC90 Singer/songwriter 

 

Kontakt

Ola Elleström
Utbildningsadmin musiker / kyrkomusiker
Tel: +46 40 32 54 69
ola [dot] ellestrom [at] mhm [dot] lu [dot] se

Sara Engblom
Utbildningsadmin musiklärare
Tel: 040-32 54 19
sara [dot] engblom [at] mhm [dot] lu [dot] se