Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ledning och organisation

Musikhögskolan i Malmö är en av tre institutioner vid Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet.

Skulptur av en orkester. Foto.

Fakultetsstyrelsen

Konstnärliga fakultetens tre institutioner, Musikhögskolan i Malmö, Teaterhögskolan i Malmö och Konsthögskolan i Malmö, leds övergripande av Konstnärliga fakultetsstyrelsen.

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen är Musikhögskolan i Malmös eget högsta beslutade organ och har det övergripande ansvaret för institutionens verksamhet. Institutionsstyrelsen består av 12 ledamöter (sju lärare, två övriga anställda, tre studeranderepresentanter – varav en doktorand), som utses genom val inom respektive kategori. Prefekt är ordförande i institutionsstyrelsen.

Utbildningsnämnder

Musikhögskolan i Malmö har två utbildningsnämnder; 1) utbildningsnämnden för musiker- och kyrkomusikerutbildningarna och 2) utbildningsnämnden för ämneslärarutbildning i musik. De två utbildningsnämnderna ansvarar och beslutar i frågor om utbildningarnas innehåll, genomförande och utveckling. Varje utbildningsnämnd består av sju personer; fem lärarrepresentanter och två studeranderepresentanter. En av ledamöterna är ordförande och väljs ur gruppen.

Övriga nämnder, kollegium och råd

Vid Musikhögskolan i Malmö finns ytterligare ett antal mindre nämnder, kollegium och råd som fungerar som planerings- och samordningsorgan inom olika ämnesområden. De har även en rådgivande och beredande funktion till utbildningsnämnderna och styrelsen. Skolans lärare ingår som ledamöter, var och en inom sitt ämnesområde. Ibland är även en studeranderepresentant kallad till mötena.

Läs mer om Musikhögskolan i Malmös nämnder, kollegium och råd

 

Ledningsgrupp

Hans Hellsten
professor, prefekt

Almaz Yebio
lektor, biträdande prefekt

Magnus Ericsson
studierektor, utbildningschef

Lars Andersson
universitetslektor, utbildningschef

Mattias Hjorth
universitetsadjunkt, utbildningschef

Åse Lugnér
avdelningschef

Kent Karlsson
avdelningschef

Ungdomskör som sjunger. Foto.

Körcentrum Syd

Körcentrum Syd är en centrumbildning vid Lunds universitet vars målsättning är att långsiktigt stärka körlivet genom utbildning, utveckling och forskning.

Organisatoriskt tillhör Körcentrum Syd Musikhögskolan i Malmö.

Läs mer om Körcentrum Syd