Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ledning och organisation

Musikhögskolan i Malmö är en av tre institutioner vid Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet. Samtliga institutioner vid fakulteten leds övergripande av konstnärliga Fakultetsstyrelsen.

Skulptur av en orkester. Foto.

Fakultetsstyrelsen

Verksamheterna inom Konstnärliga fakulteten med de tre institutionerna Musikhögskolan, Konsthögskolan och Konsthögskolan samt Inter Arts Center leds övergripande av Konstnärliga fakultetsstyrelsen.

Institutionsstyrelse

Musikhögskolans Institutionsstyrelse är högsta beslutade organ och har det övergripande ansvaret för institutionens verksamhet. Institutionsstyrelsen består av 12 ledamöter (sju lärare, två övriga anställda, tre studeranderepresentanter – varav en doktorand), som utses genom val inom respektive kategori. Prefekt är ordförande i Institutionsstyrelsen.

Utbildningsnämnder

Två utbildningsnämnder är inrättade, utbildningsnämnden för musiker- och kyrkomusikerutbildningarna och utbildningsnämnden för ämneslärarutbildning i musik. Utbildningsnämnderna ansvarar och beslutar i frågor om utbildningarnas innehåll, genomförande och utveckling. Varje utbildningsnämnd består av fem lärarrepresentanter, två gruppsuppleanter samt två studeranderepresentanter. Totalt sju personer. En av ledamöterna är ordförande och väljs ur gruppen.

Övriga nämnder

Vid Musikhögskolan finns ett antal beredande organ som också fungerar som planerings- och samordningsorgan inom olika ämnesområden. Nämnderna har också en rådgivande och beredande funktion till utbildningsnämnder och styrelse. Lärare ingår som ledamöter inom sitt ämnesområde. Vanligtvis är även en studeranderepresentant kallad till nämndmötet.

Läs mer om Musikhögskolans olika nämnder

 

Ledningsgrupp

Hans Hellsten
professor, prefekt/rektor

Almaz Yebio
lektor, biträdande prefekt

Magnus Ericsson
studierektor, utbildningschef

Birgit Jakobsson
administrativ chef

Lars Andersson
universitetslektor, utbildningschef

Mattias Hjorth
universitetsadjunkt, utbildningschef

Lars Härstedt Salmonson
utbildningschef

Flickkör. Foto.

Körcentrum Syd

Körcentrum Syd är en centrumbildning vid Lunds universitet som organisatoriskt tillhör Musikhögskolan i Malmö. I Körcentrum Syds styrelse är följande institutioner representerade: Lunds universitet (Musikhögskolan i Malmö och Odeum), Lars-Erik Larsson-gymnasiet, Musik i Syd samt Svenska kyrkan.

Läs mer om Körcentrum Syd