Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Internationell samverkan

Vid Musikhögskolan i Malmö råder ett internationellt studieklimat genom våra samarbetsavtal, gästlärare samt lärar- och studentutbyten.

Vi arbetar aktivt med internationell rekrytering av både lärare och studenter och som medarbetare hos oss har du möjligheter att göra utbyten utomlands för undervisning eller egen kompetensutveckling. Vi uppmuntrar också våra studenter att studera utomlands under en period av din utbildning, för nya erfarenheter och perspektiv.  

Musikhögskolan deltar aktivt i följande nätverk:

Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC)
International Society for Music Education (ISME)
European Association for Music Schools (EAS)               
Association of Nordic Music Academies (ANMA)
NORDPLUS

  • NordClassic för student- och lärarmobilitet, projekt samt ämnesutveckling inom klassisk musik. Medlemsinstitutioner som ingår
  • NordOpera för student- och lärarmobilitet, projekt samt ämnesutveckling inom opera. Medlemsinstitutioner som ingår
  • NordPuls för student- och lärarmobilitet, projekt samt ämnesutveckling inom jazz-, pop-, rock-, latin- och världsmusik. Medlemsinstitutioner som ingår
  • NordTrad student- och lärarmobilitet, projekt samt änmesutveckling för folkmusiker. Musikhögskolan i Malmö, Hedvig Jalhed och Pär Moberg koordinerar detta nätverk. Medlemsinstitutioner som ingår
  • NNME (Nordic Network for Music Education) för musikpedagogik och forskning är ett Nordplusnätverk utanför Nordplusmusic.
  • Act-in-Art nätverk för alla konstarter och syftar till att utveckla "entrepreneural mindset" i högre konstnärlig utbildning

Kontakt

Hedvig Jalhed
Internationell koordinator
Tel: +46 40 32 54 50
international [at] mhm [dot] lu [dot] se