Internationell samverkan

Vid Musikhögskolan i Malmö råder ett internationellt studieklimat genom våra samarbetsavtal, gästlärare samt lärar- och studentutbyten.

Vi arbetar aktivt med internationell rekrytering av både lärare och studenter och som medarbetare hos oss har du möjligheter att göra utbyten utomlands för undervisning eller egen kompetensutveckling. Vi uppmuntrar också våra studenter att studera utomlands under en period av din utbildning, för nya erfarenheter och perspektiv.  

Musikhögskolan deltar aktivt i föjande nätverk:

Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC)
International Society for Music Education (ISME)
European Association for Music Schools (EAS)               
Association of Nordic Music Academies (ANMA)
NORDPLUS

  • Nordclassic – för klassisk musik
  • Nordopera – för operasångare
  • Nordpuls – för jazz/pop/rock/världsmusik
  • Nordtrad – för folkmusik
  • NNME – för musikpedagogik
  • Act in Art - för entreprenörer

Kontakt

Lena Arstam
Internationell koordinator, stipendiehandläggare
Tel: +46 40 32 54 67
lena [dot] arstam [at] mhm [dot] lu [dot] se