Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Performance Center

Performance Center är en verksamhet där masterstuderande får möjlighet att utveckla sitt musikaliska utövande med utgångspunkt i musik- och idrottspsykologi.

Performance Center introducerar psykologiska metoder som finns inom performance, musikpsykologi och idrottspsykologi för de deltagande studenterna. Musikhögskolan i Malmö är en av få musikinstitutioner i världen som tillämpar musikpsykologisk forskning för musikerstuderande. Det ska dock tilläggas att verksamheten inte bedriver någon terapeutisk behandling.

En central del i Performance Center är kursen The Performing Human Being som ingår i masterprogrammet för musiker. Kursen syftar till att ge psykologisk kunskap om hur vi fungerar på scen och som artister. Kursen innehåller föreläsningar, seminarier och grupparbeten och bygger på studenternas aktiva deltagande, reflektioner och input. Det finns möjlighet för deltagarna att ta upp specifika problem, situationer eller andra frågor kring ämnet för gruppen att arbeta vidare med. Eleverna uppmuntras att ta med  sig sina instrument.

Samverkan

Performance Center är också en mötesplats för musik- och psykologstuderande i syfte att utbyta erfarenheter och kunskap. Studerande från de olika fälten uppmuntras exempelvis att genomföra sina examensarbeten tillsammans. Samarbetet med psykologiska institutionen innebär också att psykologstuderande har möjlighet att titta närmare på begrepp inom performance och skriva sin examensuppsats med utgångspunkt i musikerstuderande på Musikhögskolan. Ansvariga för samarbetet vid den psykologiska institutionen är Per Johnsson och Simon Granér.

CROCUS

Performance Center ingår även i projektet CROCUS tillsammans med Samhällsvetenskapliga fakulteten samt Humanistiska och Teologiska fakulteterna. Nätverket undersöker hur kulturell och kreativ kompetens kan fungera som resurs för produkt- och tjänsteutveckling och skapa värde inom regional utveckling, stadsplanering och landsbygdsutveckling.

Läs mer om CROCUS

Feedback på kursen "The Performing Human Being"

Student A:
I had my exam concert last week and I wanted to let you know that the second session was particularly useful. I applied some of the aspects that we talked about, such as making eye contact with the audience and I not focus so much on the technical aspects, but on the musical aspects and what I wanted to convey to the audience. I felt better about myself and generally I was happy with how I played.
 
Student B:
I am very pleased with how I performed in the beting. I was able to express musical ideas and not just survive the situation. In the beginning I was shaky, but I knew it would pass so I didn't fixate on it. I think talking about tremors has relaxed my attitude towards it happening, which releases some of the physical tension. A positive cycle! It's still not completely out of the picture, the fear of uncontrollable shaking is still there, but I definitely feel like I'm going into the right direction. I found the positive feedback you and Simon gave me really encouraging. I also found the strategy of planning, what to think about while performing, very useful.

Over all, this course provided me with structure to frame my own process with performance anxiety. There was a lot of space to think and ask questions.

I am very grateful!
 
Student C:
Det är viktigt för oss unga musiker att tala och diskutera kring hur vi känner oss inför/under och efter ett framförande. Det är något som inte ofta tas upp på de individuella instrumentlektionerna. Men för att det vi lär oss i våra instrumentlektioner överhuvudtaget ska fungera i ett framförande bör vi utveckla strategier för att dels klara av den mentala pressen samt att tygla (eller kanske snarare acceptera) de kroppsliga "förändringar" som sker i samband med ett framförande.

Jag tycker att kursen dels gav mig verktyg för att utveckla dessa strategier, men kanske viktigast av allt, så gav de mig perspektiv på att jag inte är ensam om att ha stora besvär före, under och efter ett framförande. Det har känts bra att få diskutera detta med mina kurskamrater.

Under en individuell sittning tillsammans med Francisca Skoogh och Simon Granér fick jag diskutera mina tankar kring mitt spel och min prestation på scen och hur jag ser på min egna prestation både under själva prestationen men också efteråt. Det jag tog med mig från den "masterclassen" var att utmana mina invanda beteenden före ett framförande, att acceptera att jag inte är så bra på att utvärdera mig själv och hur jag kan bli bättre på just att utvärdera "rättvist".
 
Jag tycker att det behövs mera diskussion kring ämnet "performance psykologi" på musikhögskolan, det är i all fall något jag vill fortsätta diskutera och lära mig.


Student D:
I participated in the course because I had had bad experiences in audition situations. Many times in different audition situations or in masterclasses I became very nervous, my thoughts were very negative towards myself, my hands started to shake and it became almost impossible to continue playing. My biggest problem was my thoughts about having a bad finger technique.

During the first year I learnt many important facts about performance anxiety that helped me understand why I became so nervous and why my thoughts affected my performance so much. It was important to learn psychologically why my shaky hands appeared and why I thought I was so bad at playing specific parts (self-efficacy). I also learnt that it is possible to train this skill, become better at it and there are many ways of getting there.Thank you for the course! This has been a very important step towards becoming a happier musician.

 

Kontakt

Francisca Skoogh
Leg. psykolog och fil. dr. i konstnärlig forskning
Tel: +46 70 273 66 57
francisca [dot] skoogh [at] mhm [dot] lu [dot] se

Aktuellt

Examensuppsats:
"Att göra ett litet fel är faktiskt inte hela världen." En tematisk analys av sex klassiska musikers perspektiv på prestationsångest
Emma Holmgren, Department of Psychology, 2020

Projekt:
Upptakt för kvinnliga dirigenter. Projektet pågick 2019-2020 och fokuserade på dirigentens roll i västerländsk klassisk konstmusik, med fokus på kvinnors möjligheter att utvecklas inom yrket. Projektet beviljades medel från Lunds universitets satsning för jämställdhet och likabehandling. 

Läs mer här