Performance Center

Performance Center är en verksamhet där masterstuderande får möjlighet att utveckla sitt musikaliska utövande genom seminarier, workshops och lab med utgångspunkt i musik- och idrottspsykologi.

Musikhögskolan i Malmö är en av få musikinstitutioner i världen som tillämpar musikpsykologisk forskning för musikerstuderande. Det ska dock tilläggas att verksamheten inte bedriver någon terapeutisk behandling.

Performance Center är också en mötesplats för musik- och psykologstuderande i syfte att utbyta erfarenheter och kunskap. Studerande från de olika fälten uppmuntras exempelvis att genomföra sina examensarbeten tillsammans. Samarbetet med psykologiska institutionen innebär också att psykologstuderande har möjlighet att titta närmare på begrepp inom performance och skriva sin examensuppsats med utgångspunkt i musikerstuderande på Musikhögskolan. Ansvariga för samarbetet vid den psykologiska institutionen är Per Johnsson och Simon Granér.

CROCUS

Performance Center ingår även i projektet CROCUS tillsammans med Samhällsvetenskapliga fakulteten samt Humanistiska och Teologiska fakulteterna. Nätverket undersöker hur kulturell och kreativ kompetens kan fungera som resurs för produkt- och tjänsteutveckling och skapa värde inom regional utveckling, stadsplanering och landsbygdsutveckling.

Läs mer om CROCUS

Aktuellt

Examensuppsats:
"Att göra ett litet fel är faktiskt inte hela världen." En tematisk analys av sex klassiska musikers perspektiv på prestationsångest
Emma Holmgren, Department of Psychology, 2020

Projekt:
Upptakt för kvinnliga dirigenter. Projektet pågick 2019-2020 och fokuserade på dirigentens roll i västerländsk klassisk konstmusik, med fokus på kvinnors möjligheter att utvecklas inom yrket. Projektet beviljades medel från Lunds universitets satsning för jämställdhet och likabehandling. 

Läs mer här

Kontakt

Francisca Skoogh
Leg. psykolog och doktorand i konstnärlig forskning musik
Tel: +46 70 273 66 57
francisca [dot] skoogh [at] mhm [dot] lu [dot] se