Antagning musiklärarutbildning

Viktiga datum för anmälan och antagning 2021. Mer detaljerad information publiceras i slutet av januari.

15 mars
Antagningen öppnar för ansökan på antagning.se

15 april 
Antagningen stänger för ansökan

17 maj-19 maj 
Antagningsprov

20 juni 
Sista datum för komplettering av gymnasiebetyg eller andra handlingar

9 juli 
Slutligt antagningsbesked skickas ut till den adress du angivit på antagning.se

24 juli 
Sista svarsdag på antagningsbeskedet

30 juli 
Andra antagningsbeskedet skickas ut

Provinformation

Här hittar du information om de prov som används under antagningen. 

Gemensamma prov (G-prov)
Lokala prov på huvudinstrument (L-prov)

Funktionsvariation

Om du har en dokumenterad funktionsvariation som exempelvis dyslexi, nedsatt syn eller hörsel eller en fysisk funktionsvariation har du möjlighet att få stöd i samband med antagningsproven. Anmäl behov till lena [dot] hallabro [at] mhm [dot] lu [dot] se.

Behörighet

För antagning till ämneslärarutbildningarna i musik krävs både grundläggande och särskild behörighet enligt områdesbehörighet 6c (engelska B och Samhällskunskap A), samt godkända antagningsprov. Du ansvarar själv för att dina betyg finns registrerade på antagning.se. Mer information om grundläggande behörighet finner du på  studera.nu. Om antalet behöriga sökande med godkända provresultat överstiger antalet utbildningsplatser sker urvalet på följande sätt:

  • i första hand genom resultaten på de lokala proven på huvudinstrumentet

  • i andra hand genom gymnasiebetygen

Om du blir antagen till den utbildning du angett som högsta prioritet stryks du automatiskt från övriga sökalternativ. Om du blir antagen till den utbildning du sökt som prioritet 2 står du kvar som reserv på ditt förstahandsval men alternativen under prioritet 2 stryks o.s.v. Din prioritering är alltså viktig. Den skola du helst vill gå på ska du ge prioritet 1. Det är också där du gör dina prov.

Kompletterande handlingar

Kompletterande handlingar som styrker behörighet eller en eventuell ansökan om undantag från behörighetskraven ska skickas in i samband med anmälan på antagning.se. Se instruktion under mina sidor. Om du fortfarande går i gymnasiet ges du en villkorad grundläggande behörighet med kravet att styrka din behörighet genom att komplettera din ansökan med ditt slutbetyg.

Kontakt

Sara Engblom
Utbildningsadministratör
Musiklärarutbildningens kansli
+46 (0)40-32 54 19
sara [dot] engblom [at] mhm [dot] lu [dot] se

Lena Hallabro
Utbildningskoordinator
Musiklärarutbildningens kansli
+46 (0)40-32 54 02
lena [dot] hallabro [at] mhm [dot] lu [dot] se