Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Anna-Lena Tideman

Universitetslektor i sång

Född: 1956

Akademiska examina, studier och tjänster

Akademiska examina

 • Musiklärarexamen, Musikhögskolan i Malmö, 1982.
 • Logopedexamen, Lunds universitet, leg. logoped 1993.
 • Kandidatexamen i musikpedagogik, Musikhögskolan i Malmö, 1998.
 • Magisterexamen i musikpedagogik, Musikhögskolan i Malmö, 2003.
 • Filosofie masterexamen i kognitionsforskning, Lunds universitet, 2004.
 • Medicine masterexamen i Logopedi, Medicinska fakulteten, Lunds universitet, 2011.

Studier utöver dessa examina:

 • Studier i sång 1982 - 84 i Köpenhamn och Salzburg.
 • Internationell sommarakademi, 1983, Framnäs.
 • Internationella Vadstena-akademien, 1983.
 • Påbyggnadsutbildning vid Stockholms Musikinstitut, SMI, 1990 och 1991. Påbyggnadsutbildning i jazzimprovisation vid Visingsö Folkhögskola, 1991.
 • Studier i barockinterpretation för dirigenten William Christie, Les Arts Florissants, Paris, 1994.
 • Påbyggnads- och vidareutbildning vid Lunds universitet: 40 poäng i Praktisk pedagogik, 1985. 40 poäng i Allmän fonetik, 1987. 20 poäng i Musikterapi,1989.
 • Studier och forskarutbildning vid Institutet för Biomusikvetenskap, Mitthögskolan, i Östersund och i Florens, för fil. doktorn Nils Wallin, 1997.
 • Påbyggnads- och vidareutbildning vid Musikhögskolan: Dirigering, vidareutbildning, 1995 -1996, för Gunnar Staern. Musikergonomi, 2000.
 • Vidareutbildning i sångteknik: Folkmusik: Privatlektioner för Maria Röjås, 2002.
 • Folkmusik: Kurs i folkvisa och kulning , Saltaluokta, 2003.
 • Estill Voice Modellen Baskurs och uppföljningskurser, 2004, 2005 och 2008.
 • Högskolepedagogisk kurs 2008 – 2009.
 • HKU University of the Arts, Utrecht, Nederländerna, 2014, Erasmusprogrammet.
 • Summer Academy, Lendas, Kreta, Grekland, 2015. Sing- and song writing.
 • Ringve Advanced Summer course, Norge , 2015. Lärare: Emma Kirkby.
 • Kurs I Barockinterpretation.

Tjänster – tidigare tjänster

 • Musiklärare, sång gitarr, piano och kör. Läsåren 1975 - 82 timlärare vid bl.a. : Söderportskolan, Kristianstads Kommunala Musikskola, Väskolan, Göingeskolan, Österängsskolan, Hjärups skola, Kulladals rektorsområde, Dammfriskolan och Östra Grevie folkhögskola.
 • Musiklärare och körledare läsåren 1982 - 84, ordinarie tjänst vid Klippans Gymnasieskola.
 • Handledare åren 1980 - 82 vid Musiksektionen, Kursverksamheten vid Lunds universitet.
 • Musiklärare vid Kommunala musikskolan i Helsingborg åren 1984 - 1997. Tjänsten hade denna omfattning och innehåll: klarinett, saxofon, kompanjonlärare, ensemble, orkester och röstvård.
 • Dirigent, administratör och ledare åren 1987 - 1997 för Musikskolans Gosskörer i Helsingborg.
 • Sångpedagog och röstvårdare åren 1986 - 1991 hos Internationella Heinrich Schütz-sällskapet. Arbete med röstvård, avspännings och uppsjungningsövningar samt medverkan som solist.
 • Församlingsmusiker i Lunds domkyrka, år 1987.
 • Sångpedagog röstvårdare hos Helsingborgs Konserthuskör åren 1989 – 1996 samt 2015 - 2016. Arbete med röstvård, stämträning och sångteknik samt ledare vid körinternat.
 • Föreläsare och lärare vid sommarkurser åren 1990 - 91 vid Fridhems Folkhögskola, Svalöv. Ämnen: Uppsjungning, röstvård, andningsteknik, sång, improvisation och mikrofonteknik.
 • Offentliganställd logoped vid Centrallasarettet i Växjö, sommaren 1993, rehabiliterings- och röstlogoped.
 • Föreläsare, lärare och röstvårdare hos församlingar i Skåne, Blekinge och Halland samt vid internat för kyrkosångare.
 • Dirigent, administratör och ledare åren 1996 - 1999 för Musikhögskolans Gosskör
 • Dirigent, administratör och ledare åren 1999 - 2001 för Malmö gosskör med bas i Matteus- kyrkan.

Lärare vid Musikhögskolan i Malmö

 • Timlärartjänst 1987 - tom. juni 1996 i sång, röstvård och musikpedagogik.
 • Universitetsadjunkt i sång, musiklärarutbildningen den 1 juli 1996 - den 30 november 2001.

Tjänst – nuvarande tjänst

 • Universitetslektor i sång vid Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet, fr.o.m december 2001 –

Akademiska uppdrag

Avslutade uppdrag:

 • Ledamot av Utbildningsrådet vid Musikhögskolan under tre mandatperioder.
 • Ledamot av Konstnärliga fakultetsstyrelsen under två mandatperioder.

Pågående uppdrag:

 • Ledamot av Utbildningsnämnden (ML).

Projektledning

 • 1997
  Biträtt fil.doktorn Nils Wallin vid ledning av projekt rörande Biomusikvetenskap i form av undervisning och seminarier i Östersund och Florens.
 • 2006-
  Utformat och administrerat fristående universitetskurs i Presentationsteknik.
 • 1994 – 2015
  Handledning av ett fyrtiotal examensarbeten.

Medverkan i konferenser, symposier

 • Som inbjuden expert medverkat vid seminarier, symposier, konferenser, utbildningar i landsting, kommuner, företag, kyrkor och skolor.

Konsertverksamhet

 • Konserter i Sverige och Danmark, 1993 –
 • Medlem och sångsolist i bl.a. ensemblerna “Röster och bassetthorn”, “Trio Femmes” , Trion “Som Ni behagar” och Barockensemblen “La Bellezza della Musica”.

Ett urval av vetenskaplig produktion

1) "Frukter som bananer, aprikosmos och plommonträd. - En jämförelse mellan en flicka med semantisk-pragmatisk störning och en flicka med normal språkutveckling".
Examensarbete vid Institutionen för logopedi och foniatri år 1993. Handledare professorn Ulrika Nettelbladt och biträdande professorn Birgitta Sahlén. – Från abstrakt: En neurolingvistisk analys och interaktionsanalys gjordes av en flicka med misstänkt semantisk-pragmatisk störning i syfte att noggrant kartlägga flickans språkbeteende. Analyserna gjordes vid två tillfällen.

2) "En pojkes musikaliska utveckling under det första levnadsåret".
Examensarbete, 60-poängsuppsats, vid Musikhögskolan år 1998. Handledare professorn Bertil Sundin. -  Från abstrakt: En fallstudie enligt dagboksmetod. Syftet med studien var att ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv observera och beskriva den musikaliska utvecklingen hos en pojke under hans första 12 månader. Vidare att efter redovisning av observationerna diskutera hur resultaten står i överensstämmelse eller i strid med vad som anförs i den vetenskapliga litteraturen om barns musikutveckling.

3) "Do you hear how you sing? Training the vocal student's awareness by use of self-assessment."
Magisteruppsats vid Musikhögskolan år 2003. Handledare fil. doktorn Gunnar Heiling. – Från abstract: The purpose of this study was to collect information on the effectiveness of instructions on ear training applied to singing given during one term. Did the students show a better knowledge, could they give a better description of their own voices and did they have a more sharp awareness by the end of term than at the beginning? 24 vocal students were video-recorded when they performed songs. The results show that self-assessment, performed by the students, proved to be a useful tool for the students' evaluation of achievement, for the teacher's knowledge about the effectiveness of her teaching and for conclusions concerning the compositions of study groups. / Anm. Artikel om denna uppsats publicerad i februarinumret år 2004 av Röstfrämjandets Tidskrift Röstläget. /

4) "Absolute pitch and synaesthesia: In search for the welltempered colour scale". Masteruppsats vid Kognitionsforskningen vid Lunds universitet år 2004. Handledare: professorn Peter Gärdenfors och universitetslektorn Christian Balkenius. – Från abstract: The purpose of this study was to gather information whether persons possessing not only synaesthesia but also absolute pitch have something in common in their experiences of tones and of colours. Remarkable was the result that four of the seven subjects experienced red colour when listening to the tone a.
All seven subjects experienced tones when regarding coloured geometric forms. This result is not consistent with previous reported observations concerning "bi-directional" synaesthesia. - Comes to this the result that four of the seven subjects experienced the tone a when regarding a red rectangle and four subjects (not the same) experienced d when regarding a yellow rectangle.

5) ”Students report subjective effects of training by use of phonation tube on singing technique”. Medicine masteruppsats, Medicinska fakulteten, Lunds universitet, avdelningen för Logopedi, foniatri och audiologi, år 2011.

Url:  https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/4317455

Mer information i:

LUM nr 9, 2011, sid. l – 4:
http://www.lum.lu.se/wp-content/uploads/2013/05/LUM9.2011.pdf   

LIVE NR 5, 2012, sid. 47:
http://www.mhm.lu.se/sites/mhm.lu.se/files/live_nr5_2012.pdf

LIVE, The international edition, page 47:
http://www.mhm.lu.se/sites/mhm.lu.se/files/live_international_hela.pdf

Se demonstration (film):
https://www.youtube.com/watch?v=AzhMpTI59Rc


Verksamhet som körpedagog, som leg. logoped och som föreläsare i Presentationsteknik

 • Körpedagogisk kurs vid Körcenter Syd, 2008.
 • Föreläsningar och workshops i projektet ” Rösträtt ” på Malmö Högskola, 2008 – 2010.

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Sidansvarig:
Anna-Lena Tideman
E-post: anna-lena [dot] tideman [at] mhm [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Lärare (Musikhögskolan)

+46 70 845 89 88