Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Musiklärarutbildningar

300 HÖGSKOLEPOÄNG | 5 ÅR

Våra musiklärarutbildningar ger dig möjlighet att växa, både som musiker och pedagog. Genom musikstudier på högsta nivå utvecklar du din kompetens individuellt och tillsammans med andra. Hos oss får du de verktyg du behöver för att skapa framtidens musikundervisning.

Studera till musiklärare i Malmö

Genom personliga val är du med och formar din utbildning vilket ger dig både djup och bredd inom de områden som du brinner för. Under din tid på musiklärarutbildningen erbjuds du även möjligheten till inspirerande internationella utbyten.

Din examen ger dig en unik behörighet att undervisa i musik inom hela grundskolan och på gymnasienivå. Utbildningen ger dig dessutom kompetens att undervisa i kultur- och musikskolor, folkhögskolor samt annan musikutbildning.

Förändra världen med musikutbildning - sök till musiklärarprogrammet!


Våra inriktningar

Utbildningsstruktur

I lärarutbildningen för gymnasieskolan väljer du en inriktning på huvudinstrument och ensemble redan från början. Ämne 1 läses i termin 1 - 4 samt i termin 7-10.

Kurser inom Ämne 1, terminsvis.

I ämne 2 kan du välja att läsa annat skolämne eller estetiska fördjupningskurser i musik. 

Väljer du att läsa ett annat skolämne (90/120 hp) studerar du detta vid Lunds universitet. Aktuella ämneskombinationer är engelska, svenska, historia, franska, tyska, spanska, italienska, kinesiska, naturkunskap, religion och svenska som andraspråk. 

Läs mer om skolämnen vid Lunds universitet (LU)

Om du vill studera musik som ämne 2 kan du välja bland estetiska fördjupningskurser (90 hp) vid Musikhögskolan. Ämne 2 läses termin 5 - 7.

Kurser i Ämne 2, terminsvis.

 

Utbildningsvetenskaplig kärna, UVK (60hp) är obligatorisk för alla blivande lärare och innehåller kunskapsområden som är centrala för läraryrket. Det innebär att alla lärarstudenter oavsett inriktning får en gemensam kunskapsbas. Studierna inom UVK anknyter till det kommande musikläraryrket och behandlar bland annat läraruppdraget, didaktiska perspektiv och pedagogiskt ledarskap. Innehållet i UVK är sammanflätat med VFU, ämnesdidaktik och studierna i musik. 

Kurser som ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan:

Den mångdimensionella musikläraren
Lärande och ledarskap i skolan
Forskning i skolans vardag

Barns och ungdomars lärande och samspel i grupp
Specialpedagogik
Utvärdering
Bedömning och betygsättning
Forskningens kreativa genvägar
Att utveckla skolan

Riktlinjer för examination inom UVK (PDF 221 kB, nytt fönster)

Under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) får du självständigt, och tillsammans med andra, träning i att planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla musikundervisning. Inför VFU-perioden ges du kunskaper och färdigheter genom dina studier som du sedan omsätter i den verksamhetsförlagda utbildningen. Efteråt knyts dina erfarenheter och reflektioner samman i kurserna inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), didaktik och metodik.

VFU går som en röd tråd genom hela din utbildning med placeringar inom såväl grundskola som gymnasieskola för att du ska få en så bred bild som möjligt av din kommande profession. Vissa VFU-perioder kommer även att riktas tydligare mot ditt huvudinstrument, genre och profil. 

Läs mer om verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Examina

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen. Du kan kombinera musik med ett annat skolämne eller med fördjupningskurser i musik.

Utbildningen är en instrumental- och ensemblelärarutbildning som ger dig kompetens och behörighet att undervisa i musik inom gymnasieskolan och i grundskolans årskurs 1–9. Den ger dig även kompetens för undervisning på kultur- och musikskola. Utbildningen leder fram till en ämneslärarexamen och har en omfattning av 300/330 högskolepoäng (5/5,5 år). Du kan kombinera musik med ett annat skolämne eller med fördjupningskurser i musik.


Behörighetskrav

För antagning till ämneslärarutbildningen i musik krävs både grundläggande behörighet, Engelska 6 och Samhällskunskap 1b / 1a1 + 1a2 samt godkända antagningsprov. Information om antagningsprov finner du på hemsidan från mitten av december. Mer information om behörighet finner du på studera.nu. Ytterligare behörighet kan krävas för ämne 2.


Ansökan/antagning

Ansökan görs på antagning.se mellan den 15 mars och 17 april. Efter genomförda och godkända antagningsprov sker en behörighetsprövning och därefter en eventuell antagning.

Läs mer om antagning


Uppsamlingsprov

Under vecka 6, 23 och 33 har studenter med kurser kvar från tidigare terminer möjlighet att examineras genom uppsamlingsprov.

Läs mer om anmälan till uppsamlingsprov 

Kontakt

Carina Gustin
Utbildningsledare
carina [dot] gustin [at] mhm [dot] lu [dot] se (carina[dot]gustin[at]mhm[dot]lu[dot]se)
+46 40 32 54 12


Lena Hallabro
Utbildningsledare
lena [dot] hallabro [at] mhm [dot] lu [dot] se (lena[dot]hallabro[at]mhm[dot]lu[dot]se)
+46 40 32 54 02

Utbildningsplan och översikt


*Översikten är interaktiv. Klicka på länkarna för att ladda ner de olika kursplanerna.