Håkan Hardenberger tilldelas Kungl. Musikaliska akademiens Interpretpris

Håkan Hardenberger
Håkan Hardenberger

Trumpetaren Håkan Hardenberger tilldelas Kungl. Musikaliska akademiens Interpretpris på 100 000 kronor.

"För sitt kompletta musikerskap som under 40 år berikat nationellt och internationellt musikliv. Med teknisk och musikalisk briljans inspirerar Håkan Hardenberger nya generationers brassmusiker och har under sin enastående karriär bidragit till att utveckla den samtida repertoaren för sitt instrument genom otaliga tonsättarsamarbeten”.

Håkan Hardenberger är professor i trumpet vid Musikhögskolan i Malmö.