Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Musikhögskolan i Malmö tar ledande roll i utvecklingen av ämneslärarutbildningen

Lars Andersson. Foto.
Lars Andersson, utbildningschef vid Musikhögskolan i Malmö.

Musikhögskolan i Malmö kommer under nästa år att leda arbetet med att utveckla ämneslärarutbildningen i arbetsgruppen för lärarutbildning inom Lärosäten Syd.

Lärosäten Syd är ett samarbete mellan sju lärosäten i södra Sverige; Lunds universitet, Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet, Malmö universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Genom plattformen samverkar lärosätena på olika områden inom utbildning, forskarutbildning, forskning och administrativa funktioner. Målet är att ge ökad nationell och internationell konkurrenskraft samt att skapa bättre kontakter med näringsliv och samhälle, både för studenter och lärosätena själva.

Arbetsgrupp för lärarutbildning får ny ordförande

Lars Andersson, utbildningschef vid Musikhögskolan i Malmö, tar nu över som ordförande i Lärosäten Syds arbetsgrupp för lärarutbildning där fem av de sju lärosätena ingår. Han ser fram emot att driva frågor som utvecklar utbildningen.

– En central uppgift är givetvis VFU-frågan, alltså den verksamhetsförlagda utbildningen som låter studenterna komma ut och praktisera. Det är en av hörnstenarna i lärarutbildningen. Hur löser vi bristen på praktikplatser? Här är det viktigt att vi inte konkurrerar mellan de olika universiteten utan tvärtom bör vi hitta lösningar tillsammans. 

– En annan viktig fråga är ULF (Utbildning, Lärande, Forskning) - den nationella försöksverksamheten kring praktiknära skolforskning som görs på uppdrag av regeringen. Målet med ULF är att ta fram en infrastruktur med långsiktigt hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skolhuvudmän som ska stärka det vetenskapliga förhållningsättet i skolan. Tanken är att när teori och praktik vävs ihop stärks även lärarutbildningen. Här har till exempel Musikhögskolan i Malmö varit väldigt framgångsrika. 

– ULF påbörjades 2017 som en försöksverksamhet men nästa år kommer den att övergå i en permanent verksamhet. Då kommer det även att skapas en samarbetsnod i södra Sverige där alla fem universitet från Lärosäten Syds arbetsgrupp för lärarutbildning ska ingå. 

– Dessutom kommer vi att diskutera och utveckla organisationen av lärarutbildningen då den ser olika ut vid olika lärosäten. Detta kommer också att diskuteras nationellt i Lärarutbildningskonventet under våren 2024.  Här kan vi förhoppningsvis lära oss av varandra. 

Vikten av långsiktig samverkan

En annan viktig del av arbetsgruppens funktion är att även vara med och utveckla ämneslärarutbildningen internationellt, ett långsiktigt arbete som innebär mycket påverkansarbete gentemot politiken och andra samhällsinstanser. 

– Arbetsgruppen tar del av utredningar och svarar på remisser och beslut, men ser även till att vara en del i den offentliga debatten då vi gärna vill vara med och påverka besluten innan de tas. Ibland går det bra, ibland mindre bra. Då är det viktigt att inte ge upp, utan att se på vårt arbete ur ett långsiktigt perspektiv. 

Arbeta på flera nivåer

Utöver ordförandeskapet i Lärosäten Syds arbetsgrupp för lärarutbildning har Lars Andersson även blivit utsedd till Lunds universitets representant i Högskolerådet i regi av Skolverket. Där är han tillsatt för att specifikt diskutera och bevaka det estetiska området inom grund-och gymnasieskolan. Han är även med och driver lärarutbildningsfrågor internationellt i gruppen U21 Deans of Education - en sammanslutning av dekaner eller motsvarande från 15 olika universitet över hela världen. Även där sitter Lars som ordförande tillsammans med Sinikka Neuhaus från Lunds universitet.

– Det kommer att bli en intensiv start på det nya läsåret men det ser jag fram emot. Slutmålet är att vi ska kunna erbjuda en så bra ämneslärarutbildning som möjligt i Sverige. Det förtjänar våra studenter.