Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hans Hellsten. Foto.

Hans Hellsten

Professor, prefekt/rektor

Hans Hellsten. Foto.

Konstuniversitetet

Redaktör

  • Ylva Hofvander Trulsson
  • Hans Hellsten

Summary, in Swedish

Högskoleutbildningarna inom det konstnärliga området är mångfasetterade och täcker många konstformer inom musik, dans, teater, cirkus, bild, foto, design, konsthantverk, textil, arkitektur, skrivande, för att bara nämna några. Uttrycken är publika, ofta förankrade i historia och tradition men även i ständig omförhandling med rådande samhällsdiskurser och kulturpolitik. Med boken Konstuniversitetet , fördjupas perspektiven kring de pedagogiska, konstnärliga men även organisatoriska utmaningarna inom konstutbildning. En permanent dualism mellan inre växande och yttre krav gör lärande och utbildande inom konst till en ömtålig verksamhet. För utbildaren gäller det att betrakta, förstå, utveckla och stödja – men utan att störa. En fördel är då att det konstnärliga lärandet sker i relationer och att samtal är den vanligaste undervisningsmetoden. Även detta måste dock problematiseras och detta görs på olika sätt i denna antologi. Boken har fyra huvuddelar: konsten, samhället, praktiken och lärande. Författare: Gertrud Sandqvist, Gerd Aurell, Jörgen Dahlqvist, Cecilia Hultberg, Ulf Dalnäs, Magnus Lindén, Bengt Olsson& Einar Nielsen, Hans Hellsten, Y Hofvander Trulsson, Anders Lorentzi, Efva Lilja, Niklas Hald, Mihra Lindblom, Lars Hallnäs, Madelaine Daneberg, Anna Efraimsson, Ulrika Berg.

Avdelning/ar

  • Kansli för konstnärliga fakulteten i Malmö
  • Lärare (Musikhögskolan)

Publiceringsår

2020

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Bok

Förlag

Lund University

Ämne

  • Pedagogy
  • Arts

Status

Unpublished