Kompletterande pedagogisk utbildning | Inriktning musik (KPU)

kulturskola

Kompletterande pedagogisk utbildning

LÄRARUTBILDNING I MUSIK, 90 HP

Utbildning vänder sig till dig som redan har ämnesstudierna i musik avklarade och vill jobba som musiklärare i grundskola eller gymnasieskola. Du kanske redan arbetar som musiker eller inom kultursektorn men saknar pedagogisk påbyggnad.

För behörighet krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet om 120 hp musik med relevans för undervisning i grundskola och gymnasieskola, varav 15 hp självständigt arbete. Uppfyller du dessa krav samt har grundläggande behörighet för högskolestudier, är du behörig att söka in till KPU.

Utbildningen innehåller framförallt kurser inom utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning VFU. Fokus ligger på kunskap om läraruppdraget och det som är huvuduppgifterna i läraryrket. Dessutom ingår ämnesdidaktiska och ämnesmetodiska kurser samt en mindre del musikkurser som är adekvata för yrkesprofilen samt ett examensarbete. Sambandet mellan tidigare studier, erfarenhet och den framtida yrkesrollen som lärare tydliggörs.

Studietakt

Kursen kan läsas på helfart, 3 terminer (programkod: LAKPE LIM1). Start hösttermin (ojämna år), dagtid.

Behörighetskrav

För antagning till KPU krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet enligt områdesbehörighet 6C/A6C (Samhällskunskap 1B/A, Engelska 6/B). Därutöver krävs 120 hp inom musik med relevans för undervisning inom grund- och gymnasieskola samt 15 hp självständigt arbete. 

  Utbildningsstruktur, KPU

  Utbildningsvetenskaplig kärna, UVK är obligatorisk för alla blivande lärare och innehåller kunskapsområden som är centrala för läraryrket. Det innebär att alla lärarstudenter oavsett inriktning får en gemensam kunskapsbas. Studierna inom UVK anknyter till det kommande musikläraryrket och behandlar bland annat läraruppdraget, didaktiska perspektiv och pedagogiskt ledarskap. Innehållet i UVK sammanflätat med VFU, ämnesdidaktik och studierna i musik. 

  Kurser som ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan:

  Den mångdimensionella musikläraren
  Lärande och ledarskap i skolan
  Forskning i skolans vardag
  Barns och ungdomars lärande och samspel i grupp
  Specialpedagogik och forskningens kreativa genvägar
  Bedömning och betygssättning
   

  Riktlinjer för examination inom UVK 

  VFU går som en röd tråd genom hela utbildningen där du som student får möta ett flertal olika skolor, skolformer och handledare. VFU:n består av såväl kontinuerliga serier som heltidsperioder där du får utveckla kunskaper och kompetenser som avser hela lärarrollen där musikläraren har ett brett verksamhetsfält. Du ges möjlighet att få en så bred bild som möjligt av din kommande profession genom VFU-placering inom såväl grundskola som gymnasieskola. Vissa VFU-perioder kommer även att riktas tydligare mot ditt huvudinstrument, genre och profil. 

  Ytterligare information finner du här

  I vår KPU-utbildning ingår även ämnesdidaktiska och ämnesmetodiska kurser. Som utbildad musiklärare ska du kunna kompa och leda sång ifrån piano och gitarr samt leda barn och ungdomar i ensemblespel. Känner du att du behöver förbättra dina kunskaper i ackordspel samt prova på att leda i ensemble råder vi dig att gå vår Grundkurs i ensembleledning och ackordinstrument, MUHG31. Du får även grundläggande praktiska instrumentkunskaper i elbas, trumset och percussion.

  Bilaga till ansökan, KPU

  Kontakt

  Sara Engblom
  Utbildningadministratör
  Tel: +46 40 32 54 19
  sara [dot] engblom [at] mhm [dot] lu [dot] se