Kompletterande pedagogisk utbildning | Inriktning musik (KPU)

kulturskola

Kompletterande pedagogisk utbildning

LÄRARUTBILDNING I MUSIK, 90 HP

Utbildningen vänder sig till dig som har en musiker- eller kyrkomusikerutbildning eller annan relevant högskoleutbildning i musik (180hp). Inriktning ges mot lärare i  grund-och gymnasieskola, kommunal musik - och kulturskola samt folkhögskola och leder till lärarexamen i musik.

Utbildningen är en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och innehåller framförallt kurser inom utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning VFU. Fokus ligger på kunskap om läraruppdraget och det som är huvuduppgifterna i läraryrket. Dessutom ingår ämnesdidaktiska och ämnesmetodiska kurser samt en mindre del musikkurser som är adekvata för yrkesprofilen samt ett examensarbete. Sambandet mellan tidigare studier, erfarenhet och den framtida yrkesrollen som lärare tydliggörs.

Studietakt

Kursen kan läsas på helfart, 3 terminer (programkod: LAKPE LIM1). Start hösttermin (ojämna år), dagtid.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och relevant avslutad högskoleutbildning i musik om minst 180 hp samt Områdesbehörighet 6c (Samhällskunskap 1B/A, Engelska 6/B, Svenska 3/B)


Tillbaka till musiklärarutbildningar

    Kontakt

    Sara Engblom
    Utbildningadministratör
    Tel: +46 40 32 54 19
    sara [dot] engblom [at] mhm [dot] lu [dot] se