Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lånebestämmelser

Alla inom Lunds Universitet har rätt att låna monografier och kursböcker. Endast personal och studenter på Musikhögskolan har rätt att låna noter, CD och DVD.

 • Från januari 2017 är LU-kortet också bibliotekskort. Du ansöker om ett lånekonto via LUBcat. LU-kortet gäller så länge man är anställd på eller studerar vid Lunds universitet. Om du inte är anknuten till Lunds Universitet behöver du besöka något av Lunds universitets bibliotek för att skaffa ett lånekonto.

 • LU-kort/bibliotekskort krävs för att låna material med streckkod (sådant som biblioteket köpt f o m 1994). Lånet måste registreras i bibliotekets lånedisk.

 • Material utan streckkod (framför allt sådant som köpts före 1994) lånar låntagaren själv genom att fylla i lånekvitto.

 • Vi tillämpar s.k. öppen lånetid där du som låntagare är garanterad 28 dagars lån för monografier. Efter den tiden är materialet krävbart och du måste hålla koll på den mail du registrerade hos oss. Om ingen beställer materialet får du som student ha det i sex månader och som forskare tolv månader.

  Se lånevillkor för Lunds universitetsbibliotek (LUB)
   
 • Dock finns följande undantag:
 • För kursböcker gäller 14 dagars garanterad lånetid med möjlighet att låna om materialet 10 gånger.
 • För noter gäller 28 dagars lånetid med möjlighet att låna om materialet 2 gånger.
 • Senaste numret av en tidskrift får inte lånas.
 • Lånetiden för video, CD, DVD och LP-skivor är 28 dagar med möjlighet att låna om materialet 5 gånger.
 • Orkestermaterial (stämmor och partitur som används i Musikhögskolans konsertprogram) kvitteras på en särskild lista &ndash materialet måste återlämnas omgående efter konserten.

Om inte det sökta materialet finns på Musikhögskolans bibliotek kan det ibland beställas in som "fjärrlån" från annat bibliotek. Detta kan du göra själv genom att registrera ett låntagarkonto i Libris.

Varje låntagare är personligen ansvarig för sina lån. Lån skall återlämnas i oskadat skick. Noteringar och understrykningar räknas som skada. Om skadat material måste lagas eller ersättas är låntagaren skyldig att betala uppkomna kostnader. Alla reparationer ombesörjs av biblioteket. Skadat material tillhör biblioteket även om låntagaren ersatt skadan.

Om lån inte återlämnas trots påminnelser, skickar biblioteket en faktura och låntagaren blir skyldig att betala ersättningsexemplar samt bibliotekets hanteringskostnader som för närvarande är på 300 Skr per exemplar. Om du tappat bort något, hör av dig till biblioteket direkt. Det enklaste är om du i samråd med oss ersätter materialet. Detta måste göras inom en månad från att du kontaktat oss annars går faktura ut på materialet. Låntagaren är avstängd tills fakturan är betald.

Anmäl genast om du förlorat ditt lånekort. Det kostar 25 kr att få ett nytt.