Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Mats Edén

Universitetslektor i folkmusik

 

Polska efter Denis Emanuelsson

Skänklåt efter Höök Olof Andersson

Sörafjälls

Videon kommer från ljudarkivet FOLK, skapat av Frederik Quist Holm, en ung dansk musiker och filmare som bygger upp ett ljudarkiv med nordiska musiker, främst inom folkmusik.

Legendarisk fiol- och dragspelsspelman från Värmland. Undervisar i fiol, gehör och ensemble. Knep åt sig det första riksspelmansmärket för dragspel 1979 efter ett års övande. Utbildad tonsättare med examen från Norges Musikhögskola. Medlem i FST, SKAP och STIM. Varit ledamot för folkmusiken i Konstnärsnämndens musikergrupp 2000–2006. Spelar med Groupa, Tina Quartey, Ellika Frisell, Jonas Simonson med flera.

Mats Edén är en lysande spelman med fast förankring i värmländsk folkmusiktradition, som är aktiv som musiker, tonsättare och pedagog. Han är också en av de viktigaste aktörerna i utvecklingen av folkmusiken i Sverige sedan 1970-talet.

Han är konstnärligt ledande i folkmusikgruppen Groupa, som allt sedan 1980-taletes början inspirerat till både utvecklingen av ensemblespel inom svensk folkmusik och till utvecklingen av s.k. världsmusik genom att involvera folkmusik från olika delar av världen i möte med nordisk folkmusik.

Hans inflytande som stilbildare som fiolspelare, ensemblemusiker, kompositör och improvisatör inom svensk folkmusik går knappast att överskatta och han har därigenom starkt bidragit till dagens mångfacetterade folkmusikliv i Sverige.

År 2009 blev han invald i Kung Musikaliska Akademien och tjänstgjorde åren 2011–2012 som gästprofessor i folkmusik vid Kung Musikhögskolan i Stockholm. Sedan 2012 arbetar Mats Edén som universitetslektor i folkmusik vid Musikhögskolan i Malmö.

Mats Edén är en musiker som ständigt utmanar gränser. Hans konstnärskap har inneburit integration och möten mellan olika traditioner, både mellan olika folkmusiktraditioner, men också mellan folkmusik och konstmusik och folkmusik och jazz.

Några exempel:
På 1970-talet deltar Mats Edén aktivt i dokumentation av folkmusik i Värmland tillsammans med bl.a. Leif Stinnerbom. Samtidigt förmår han omvandla den kunskap som dokumentation och arkivforskning ger till konstnärligt bärkraftiga spelstilar, grundade på tradition men med starkt personlig tolkning. Hans och Stinnerboms tolkning av s.k. Jössehärspolska, med starkt assymmetrisk takt, har blivit något av ett internationellt särmärke för svensk folkmusik av idag och används inom många andra genrer.

Genom detta arbete uppmärksammade han också de en- och tvåradiga dragspelets stora värde som folkmusikinstrument och blir en den förste riksspelmannen på enradigt dragspel 1979. Vid sidan av hans mästerliga fiolspel har hans både innovativa och uttrycksfulla spel på mindre dragspel kommit att inspirera både i Sverige och utomlands.

Han var en av de första att konstnärligt påvisa att musiken i gränstrakterna mellan Sverige och Norge hör nära samman och utvidgade sitt intresse för norsk folkmusik till att fördjupa sig i även andra norska folkmusiktraditioner. Hans introduktion och lansering av dessa spelstilar i Sverige har helt förändrat svensk spelmanstradition av idag och starkt bidragit till integration mellan norska och svenska folkmusiker.

Genom hans grupp Groupa har många musiker som inte kommer från spelmansmiljö fått en väg in i folkmusiken, varav många kommit att skapa sin musikaliska identitet inom folkmusik. Därmed är många av det sena 1980-talets och 1990-talets folkmusikgrupper ett resultat av detta arbete. Groupa har också länge varit en av de viktigaste folkmusikgrupperna i ett internationellt perspektiv, med många efterföljare i andra länder. Hans förmåga som låtskrivare har också inspirerat till nyskapande av melodier inom genren. Det gäller också hans förmåga som arrangör, där han skapat nya mönster för hur folkmusik kan spelas i ensemble med utgångspunkt från initierad kunskap om folkmusikens tonala, rytmiska och metriska särdrag.

Mats Edén är vid sidan av sin musikergärning också verksam som tonsättare av konstmusik (utbildad vid Norges musikhögskole för Lasse Thoresen och Olav Anton Thommesen). I en lång rad kompositioner har han sökt olika vägar att integrera folkmusikaliska stilelement i ny konstmusik, vilket bl.a. finns dokumenterat på den internationellt utgivna porträttskivan Milvus.

Förutom den rent konstnärliga verksamheten har Mats Edén också en stor betydelse som pedagog. Han har varit huvudlärare för folkmusikutbildningen vid Malmö musikhögskola sedan starten 1993. Som sådan har han i högsta grad bidragit till folkmusikens plats i lärarutbildningen, vilket resulterat i att folkmusikprofilerade musiklärare utbildade i Malmö arbetar både inom kulturskola och med klassundervisning i musik.

Trots att dessa exempel framförallt berör den historiska betydelsen av Mats Edéns gärning är han i högsta grad aktiv i nuet. I exempelvis samarbetet med Tina Quartey, där nordiska traditioner möter afrokubanska slagverk i ett kongenialt samspel i en ny musik, påvisar han mer övertygande än aldrig så många politiska manifest eller musikvetenskapliga studier hur lokalt förankrad musik kan mötas över gränserna i skapandet av något nytt utan att karaktär och konstnärlig integritet går förlorad. (Ahlbäck, Hjorth, Ramsten, ur nomineringsskrivelse till Kungl. Mus. Akademien)

Ytterligare information
• Mats Edén utsågs till Årets Tonsättare vid Musik vid Siljan 1992, skrev ”Rättviksserenad” – ett beställningsverk av Musik vid Siljan.

• Han blev Riksspelman 1979 på enradigt dragspel, och därmed den förste på detta instrument att få Zornmärket i silver och med den Riksspelmanstiteln, med den repertoar han lärt efter Oskar Andersson och Alfred Magnusson från Mangskog i Värmland.

• Varit representerad med egna verk vid UNM (Ung nordisk musik) festivaler 1985 (Oslo), 1987 (Reykjavik) och 1988 (Oslo).

• Mats Edén har ett månghundratal låtar registrerade på STIM och flertalet av Groupas repertoar är Mats kompositioner. Hans nutida verk finns förlagt på Svensk musik.

Exempel på kompositioner:
• Operan, ”Den farliga natten”. Text Anders Österling, bearbetad av Jan Mark och Jonas Jarl. Beställningsverk av Malmö Opera 2002. Skrivet för fem sångare och fyra musiker i folkmusikstil. (flöjt, vln, nyckelharpa och cello)

• Pulsjord. Beställningsverk till Sveriges Radio P 2 inför EBU sändning 11 februari 2008

• Fyrklöver, konsert för sopransaxofon och stråkorkester.

• Konsert för violin och orkester i A, uruppförd 9/11 2008 Kirsebergs kyrka, solist Anne Sophie Andersen.

• ”Knaverlek” konsert för nyckelharpa och orkester, skrivet till Markus Svensson, beställningsverk av Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

• Den flygande kofferten, för cello och kammarensemble, skrivet till Mette Spang Hansen och till hennes diplomexamen vid Det Fynske Musikkonservatorium.

• Fyra miniatyrer för vln, vla och gitarr, framförd av Stefan Östersjö och Ars Nova - Malmö.

• Stendroppar, musik för gitarr och slagverk, spelade av Stefan Östersjö och Jonny Axelsson.

• Groupa fick grammis för skivan Månskratt 1990 och 1995 för skivan Imeland.

• 1996 erhöll Mats Edén en grammis för ECM - produktionen Nordan som var ett projekt initierat av Ale Möller och Lena Willemark.

• Grammisnominerad 1989 med Utan Sans/Groupa och 1999 med Läckerbiten/soloprojekt.

Diskografi, urval:
• Unga Värmlandsspelmän, 1977
• Lika många fötter i taket som På golvet, 1978
• Höppesving, 1980
• Av bara farten/Groupa, 1983
• Vildhonung/Groupa, 1985
• Utan Sans/Groupa-Grammisnominerad, 1988
• Månskratt/Groupa-Grammis, 1990
• Struling/soloprojekt, 1992
• Imeland/Groupa-Grammis, 1995
• Nordan-Grammis, 1996
• Agram/Nordan, 1997
• Läckerbiten/Solo, 1998
• Milvus/solo, 1999
• Tokpolskan/Ellika Frisell, 1999
• Lavalek/Groupa, 1999
• Avtryck/Solo, 2001
• Träd/Niss Kerstin Mattsson, 2002
• Fjalar/Groupa, 2003
• Vägen In/Tina Quartey, 2004
• Crane Dance. Jonas Simonson, Mattias Perez, Sten Källman, Johannes Lundberg
• Mats Edén, 2006
• Frost/Groupa, 2008

Hans första stråkkvartett, spelad av den norska stråkkvartetten CIKADA, finns inspelad på soloskivan Milvus, utgiven på ECM 1999.

Ledamot i Konstnärsnämnden/musikergruppen, stipendiegranskare för folkmusik och visa. 2000-2006 Nominerad till Kungliga Musikaliska Akademien 2006

1992 invaldes han in FST och 2000 i SKAP.

Mats Edén uppbär sedan 2007 Konstnärsnämndens 10 åriga långtidsstipendium.

Länkar
Bokningar av Mats Edén som artilst/lärare/tonsättare
Groupa
Mats Edéns hemsida
 

PÅ GRÄNSEN
Mats Edén, Jonas Simonson och Mattias Perez är tre musiker, som har starka rötter i nordisk nyskapande folkmusiktradition och stor erfarenhet av ensemblespel i många olika former.
De har i projektet På gränsen bidragit med sina personliga infallsvinklar och erfarenheter till nykomponerat material och där målet är att låta traditionen möta lösare strukturer och fri improvisation – att utforska gränslandet mellan tradition och nyskapande.
– Detta är ett mycket spännande projekt, där vi kunnat fördjupa oss i spelpraxis området folkmusikimprovisation – en sorts hantverksmässig förmedling av kunskap. Vi har lärt av varandras metoder att lära ut låtar i vår undervisning, berättar Mats Edén, universitetslektor vid Musikhögskolan i Malmö.
– Projektet generar också nytt material, som vi alla tre kan använda oss av i undervisningen. Slutprodukten kommer att bli ett tryckt häfte och en CD, avslutar Mats Edén.

Medverkande:
Mats Edén: fiol, viola, viola d´amore, en-radigt och två-radigt durspel
Jonas Simonson: tvärflöjt, altflöjt, sälgflöjter, härjedalspipa, basklarinett
Mattias Perez: gitarr, 12-strängad gitarr, mandola, charango

Finansiering till projektet via medel för Konstnärligt Utvecklingsarbete från Musikhögskolan i Malmö, HSM/Göteborg och Ingesunds Musikhögskola.
I samband med presentationen gör gruppen en miniturné enligt följande: Ingesunds Musikhögskola 3 april, Högskolan för scen och musik/Göteborg 4 april samt avslutningen på Musikhögskolan i Malmö den 5:e april 2013.

Mats Edén
E-post: mats [dot] eden [at] mhm [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Lärare (Musikhögskolan)