Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stipendier

Musikhögskolan erbjuder i samverkan med JAA, stipendium inom instrumentgrupperna sång, piano, violin/viola eller violoncell. Observera att du inte behöver vara student vid Musikhögskolan för att söka stipendiet.

Familjen John Andersson i Anderslövs stiftelse (JAA) är en stiftelse som genom stipendier vill tillgodose och främja vidareutbildning av musikalisk ungdom. Stipendierna riktar sig till studerande med klassisk inriktning, men inom området sång även folklig inriktning.

Det finns en sökandekategori för studerande vid musikhögskola och en för gymnasister. Här är de särskilda kraven:

  • Svensk medborgare och studerande inom instrumentgrupperna sång, piano, violin/viola eller violoncell vid musikhögskola eller motsvarande. Behörig att söka är också svensk medborgare som bedriver högre studier i ett annat land. Tidigare erhållit stipendium hindrar inte att man kan söka och få det igen.
  • Folkbokförd i Skåne och gymnasist, åk 3, inom instrumentgrupperna sång, piano, violin/viola eller violoncell.

Först görs du en digital ansökan i LU-systemet där du också laddar upp intyg från högskola och personbevis eller annan dokumentation som visar att du är svensk medborgare. Du får då ett ansökningsnummer. Med detta nummer samt verkets titel döper du din inspelning (mp3). 

Studerande på högskolenivå

1. Fyll i digital ansökan.

2. Ladda upp:

  • Studieintyg som visar att du är inskriven vid musikhögskola eller motsvarande.
  • Personbevis för att styrka att du är svensk medborgare.
  • Notmaterial till ackompanjatör inför eventuell provspelning.

3. Audio-inspelning i mp3-format (max 10 min) av två verk/delar av verk av olika karaktär laddas upp i Box via länkarna nedan. Döp inspelningen med det ansökningsnummer du får när du gör din digitala ansökan samt verkets titel.

Box SÅNG (Boxen är inaktiverad utanför ansökningsperioden)
Box PIANO (Boxen är inaktiverad utanför ansökningsperioden)
Box VIOLIN/VIOLA (Boxen är inaktiverad utanför ansökningsperioden)
Box VIOLONCELLO (Boxen är inaktiverad utanför ansökningsperioden)

Gymnasister åk 3

1. Fyll i digital ansökan.

2. Ladda upp:

  • Studieintyg som visar att du är studerande i sista årskursen i gymnasieskolan.
  • Personbevis för att styrka att du är folkbokförd i Skåne.

Utvalda högskolestudenter kallas via mejl ca två veckor före provspelningen som sker inför jury vid Musikhögskolan i Malmö den 25 april från kl. 15:00. Vid provet ska du vara beredd att framföra minst två verk/delar av verk med olika karaktär. 10 minuter står till förfogande. Musikhögskolan står för ackompanjatör men du kan även välja att ta med egen ackompanjatör på egen bekostnad.

Alla behöriga gymnasister kallas till provspelning som sker inför jury vid Musikhögskolan i Malmö den 23 april från kl 10:00. Vid provet har du 6-8 minuter till ditt förfogande. Musikhögskolan står för ackompanjatör men du kan även välja att ta med egen ackompanjatör på egen bekostnad.

Beslut fattas av stiftelsen för JAA efter rekommendation av juryn. Cirka 660.000 SEK fördelas på 4 stipendier till högskolestudenter, 1 stipendium/ instrument-kategori samt 8 stipendier till gymnasisterna, 2 stipendier/instrumentkategori.

Jury består av fem ledamöter, en för varje kategori. Ordförande tillkommer. För att motverka jävsförhållande kan inte jurymedlem ingå:

  • som har släktskap eller ett äktenskapsliknande förhållande med berörd sökande
  • som befinner sig i ekonomisk eller annan beroendeställning i förhållande till berörd sökande (eller där den berörda sökande befinner sig i motsvarande ställning)

Studenter till jurymedlemmar räknas inte som ett jävsförhållande. Juryns beslut går inte att överklaga.

Utdelningen äger rum i Anderslövs kyrka den 3 juni varje år. Stipendiaterna skall vara beredda att utan ersättning framföra ett verk i samband med utdelningsceremonin.

Kontakt

johan [dot] antoni [at] mhm [dot] lu [dot] se (Johan Antoni)
Projektledare
Tel: +46 70 641 15 07

Länkar