Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Musikpedagogik | Masteruppsats

Syftet med kursen är att utveckla det vetenskapliga hantverket, och omsätta sina kunskaper i en vetenskaplig uppsats.

Kursen innehåller:

  • moment som till exempel att bygga upp hållbara och övertygande vetenskapliga argument
  • att hantera teori och metod
  • att skriva en logisk disponerad uppsats, med övertygande argument och relevans för det valda området
  • I kursen ingår även att kommunicera, diskutera och försvara sin uppsats, samt opponera på annan uppsats.

Kursen innebär självständigt arbete med handledare och ges över två terminer à 15 hp.

Särskild behörighet: Kandidatnivå eller 180hp av ämneslärarutbildning i musik (2007 och 2011 års version), eller äldre varianter av musiklärarutbildning (2001 års version eller äldre). Avslutad kurs i Akademiskt skrivande och Vetenskapsteorier eller motsvarande. Kurserna ska vara på avancerad nivå om minst 7,5hp vardera.

För närvarande har vi inga kurser i akademiskt skrivande och vetenskapsteorier på MHM utan vi hänvisar till andra lärosäten.

Vetenskapligt skrivande på svenska, Uppsala Universitet (distanskurs)
Kreativt akademiskt skrivande, Umeå Universitet (distanskurs)
Vetenskapsteori och forskningsmetod, Linköping Universitet (distanskurs)
Vetenskaplig teori och metod, Linnéuniversitet (distanskurs)
Vetenskaplighet och forskningsetik, Stockholms Universitet (campus-kurs)

Tillbaka till musiklärarutbildningar

Kontakt

Sara Engblom
Utbildningadministratör
Tel: +46 40 32 54 19
sara [dot] engblom [at] mhm [dot] lu [dot] se