Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Musikpedagogik | Masteruppsats

MASTERUPPSATSKURS I MUSIKPEDAGOGIK · FORSKARFÖRBEREDANDE · 30 HP

Syftet med kursen är att utveckla det vetenskapliga hantverket och att omsätta dina kunskaper i en vetenskaplig uppsats.

Kursen innehåller:

  • moment där du lär dig att bygga upp hållbara och övertygande vetenskapliga argument
  • att hantera teori och metod
  • att skriva en logisk disponerad uppsats, med övertygande argument och relevans för det valda området
  • i kursen ingår även att kommunicera, diskutera och försvara sin uppsats, samt opponera på annan uppsats.

Kursen innebär självständigt arbete med handledare och ges över två terminer à 15 hp.

Särskild behörighet: Kandidatnivå eller 180hp av ämneslärarutbildning i musik (2007 och 2011 års version), eller äldre varianter av musiklärarutbildning (2001 års version eller äldre). Avslutad kurs i Akademiskt skrivande och Vetenskapsteorier eller motsvarande. Kurserna ska vara på avancerad nivå om minst 7,5hp vardera men kan också läsas som en sammanhållen kurs om minst 15hp.

För närvarande har vi inga kurser i akademiskt skrivande och vetenskapsteorier på Musikhögskolan i Malmö utan vi hänvisar till andra lärosäten.

Vetenskapligt skrivande på svenska, 7,5 hp, Uppsala Universitet HT (distanskurs)
Kreativt akademiskt skrivande, 7,5hp Umeå Universitet HT (distanskurs)
Vetenskapliga metoder, 15hp Karlstad Universitet HT (distanskurs)
Vetenskapligt skrivande på svenska, 4,5hp Göteborgs universitet VT (dagtid)
Utbildningsvetenskapliga forskningsansatser - vetenskapsteori och metod, 15hp Högskolan Kristianstad VT (distans)
Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, 15hp, Umeå universitet VT (distans)

Kontakt

Sara Engblom
Utbildningadministratör
sara [dot] engblom [at] mhm [dot] lu [dot] se (sara[dot]engblom[at]mhm[dot]lu[dot]se)
+46 40 32 54 19