Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan | Instrumental ensemble | Klassisk

Student på Musikhögskolan

Ämneslärarutbildning musik

PROGRAM 300 HÖGSKOLEPOÄNG · 5 ÅR · ÄMNESLÄRAREXAMEN

Utbildningen är en instrumental- och ensemblelärarutbildning som ger dig kompetens och behörighet att undervisa i musik inom gymnasieskolan och i grundskolans åk1-9. Den ger dig även kompetens för undervisning på kultur- och musikskola.

Inriktningen vänder sig till dig som vill utveckla din passion och glädje för ditt instrument eller din sång inom framför allt västerländsk konstmusik. Du får möjlighet att musicera i kammarmusik och andra ensemblekonstellationer.

Utbildningen leder fram till en ämneslärarexamen och har en omfattning av 300/ 330 högskolepoäng (5-5,5 år). Du kan kombinera musik med ett annat skolämne eller med fördjupningskurser i musik. 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6C/A6C) och godkända lokala prov (spelprov) och godkända musikprov G1, G2, G3. Ytterligare behörighetskrav kan ställas beroende på senare val av andra ämnen (Ämne 2).

Viktiga datum


15/3-15/4 ansökan öppen (antagning.se)

26/4 inloggningsuppgifter till våra digitala system skickas på mejl via den adress du angivit på antagning.se

26/4-18/5 vår lärplattform Canvas är öppen för uppladdning av filmer

18/5 det digitala teoriprovet är öppet i Canvas

vecka 22 besked om godkända/ underkända prov skickas ut

20/6 sista datum för komplettering av gymnasiebetyg eller andra handlingar

9/7 slutligt antagningsbesked skickas ut till den adress du angivit i ansökan

24/7 sista svarsdag

30/7 andra antagningsbeskedet skickas ut

Bilaga till ansökan, KPU

Kontakt

Lena Hallabro
Utbildningskoordinator
+46 40 32 54 02
lena [dot] hallabro [at] mhm [dot] lu [dot] se