Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan | Instrumental ensemble | Rock

gitarrister

Ämneslärarutbildning musik

PROGRAM 300 HÖGSKOLEPOÄNG · 5 ÅR · ÄMNESLÄRAREXAMEN

Välkommen till en lärarutbildning i musik som ger dig kunskaper att musicera i allt ifrån traditionell rock/blues till mer jazzinfluerade stilar.

Utbildningen är en instrumental- och ensemblelärarutbildning som ger dig kompetens och behörighet att undervisa i musik inom gymnasieskolan och i grundskolans åk1-9. Den ger dig även kompetens för undervisning på kultur- och musikskola.

Inriktningen vänder sig till dig som vill musicera i allt från traditionell rock/ blues till mer jazzinfluerade stilar där navet i undervisningen är en gedigen ensembleverksamhet. Nytt from höstterminen 2021 är att EDI (Elektroniskt Digitalt Instrument) erbjuds som huvudinstrument på inriktningen pop/rock. Det innebär att du musicerar med hjälp av datorn och andra digitala styrenheter under din utbildning.

Utbildningen leder fram till en ämneslärarexamen och har en omfattning av 300/ 330 högskolepoäng (5-5,5 år). Du kan kombinera musik med ett annat skolämne eller med fördjupningskurser i musik. 

Utbildningens nav är ensembleundervisningen. Du möter två olika slags ensembleämnen, ett som syftar till att utveckla dig på ditt huvudinstrument och ett som syftar till att ge dig de kunskaper du behöver för att bli en bra ensemblelärare.

I utbildningen ingår lektioner på ditt huvudinstrument och grundläggande undervisning på trummor, elbas, gitarr, klaviatur och sång. Du får möta ett antal intressanta gästföreläsare med olika specialkunskaper. Exempel på tidigare gäster är Marit Bergman, Andreas Carlsson, Eric Gadd, Louise Hoffsten, Jona Nilsson och Magnus Tingsek. Du ges tillfälle att arbeta in och framföra olika konsertprogram och du får genomföra inspelningsprojekt i ljudstudio.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6C/A6C) och godkända lokala prov (spelprov) och godkända musikprov G1, G2, G3. Ytterligare behörighetskrav kan ställas beroende på senare val av andra ämnen (Ämne 2).

Mattias Frisk, kursledare
Johan Hallström, kursledare
Hedda Strandberg, studentrepresentant
Edvin Sydmark, studentrepresentant
Viktoria Glans, studentambassadör

Kursledare och studentambassadörer rockutbildningen 2020

Viktiga datum


15/3-15/4 ansökan öppen (antagning.se)

26/4 inloggningsuppgifter till våra digitala system skickas på mejl via den adress du angivit på antagning.se

26/4-18/5 vår lärplattform Canvas är öppen för uppladdning av filmer

18/5 det digitala teoriprovet är öppet i Canvas

vecka 22 besked om godkända/ underkända prov skickas ut

20/6 sista datum för komplettering av gymnasiebetyg eller andra handlingar

9/7 slutligt antagningsbesked skickas ut till den adress du angivit i ansökan

24/7 sista svarsdag

30/7 andra antagningsbeskedet skickas ut

Bilaga till ansökan, KPU

Kontakt

Lena Hallabro
Utbildningskoordinator
+46 40 32 54 02
lena [dot] hallabro [at] mhm [dot] lu [dot] se