Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Antonsson Johanna

Johanna Antonsson

Doktorand

Antonsson Johanna

Kön och genus i grundskolans kursplaner : En kritisk diskursanalys med fokus på musikämnet

Författare

  • Johanna Antonsson

Summary, in Swedish

Grundskolan i Sverige har sedan 1962 haft den form den har idag och innehållet har styrts av läroplaner och kursplaner. De har förnyats och omformulerats under åren och Sverige har hittills haft fem olika läroplaner. I denna uppsats har jag undersökt diskursen gällande kön och genus med fokus på musikämnet i läroplaner och kursplaner. Jag har även undersökt en del kringmaterial. Jag har gjort en kritisk diskursanalys med hjälp av Faircloughs tredimensionella modell. Mina resultat är satta i relation till feministisk och läroplansteoretisk forskning och teori. Undersökningen visar att språket och därmed diskursen kring genus och kön i läroplaner och kursplaner har förändrats i hög grad över tid till en läroplan med intryck från normkritisk pedagogik.

Avdelning/ar

  • Lärare (Musikhögskolan)

Publiceringsår

2020-03-12

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Masteruppsats

Ämne

  • Pedagogy

Nyckelord

  • Genus
  • Kön
  • Läroplan
  • Musikundervisning

Status

Published

Handledare

  • Martin Malmström