Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ledning och organisation

Verksamheterna inom Konstnärliga fakulteten med de tre institutionerna Musikhögskolan, Konsthögskolan och Konsthögskolan samt Inter Arts Center leds övergripande av fakultetsstyrelsen.

På Musikhögskolan är institutionsstyrelsen det högst beslutande organet med övergripande ansvar för institutionens verksamhet. Institutionsstyrelsen består av 12 ledamöter (7 lärare, 2 övriga anställda, tre studeranderepresentanter – varav en doktorand), som utses genom val inom respektive kategori. Prefekt är ordförande i Institutionsstyrelsen.

Utbildningsnämnder

Två utbildningsnämnder är inrättade, utbildningsnämnden för musiker- och kyrkomusikerutbildningarna och utbildningsnämnden för ämneslärarutbildning i musik. Utbildningsnämnderna ansvarar och beslutar i frågor om utbildningarnas innehåll, genomförande och utveckling. Varje utbildningsnämnd består av 5 lärarrepresentanter, två gruppsuppleanter samt 2 studeranderepresentanter. Totalt 7 personer. En av ledamöterna är ordförande och väljs ur gruppen.

Styrelsen för Körcentrum Syd

Körcentrum Syd är en centrumbildning vid Lunds universitet med organisatorisk tillhörighet på Musikhögskolan i Malmö. I Körcentrum Syds styrelse är följande institutioner representerade: Lunds universitet med Musikhögskolan i Malmö och Odeum samt Musik i Syd och Svenska kyrkan.

Läs mer om Körcentrum Syd

Övriga nämnder

Vid Musikhögskolan finns ett antal beredande organ som också fungerar som planerings- och samordningsorgan inom olika ämnesområden. Nämnderna har också en rådgivande och beredande funktion till utbildningsnämnder och styrelse. Lärare ingår som ledamöter inom sitt ämnesområde. Vanligtvis är även en studeranderepresentant kallad till nämndmötet.

Ledningsgrupp

Karin Johansson
professor, prefekt/rektor

Hans Hellsten
professor, biträdande prefekt

Magnus Ericsson
studierektor, utbildningschef

Birgit Jakobsson
administrativ chef

Lars Andersson
universitetslektor, utbildningschef

Mattias Hjorth
universitetsadjunkt, utbildningschef

Lars Härstedt Salmonson
utbildningschef