Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Jazz/Improvisation

PROGRAM 120 HÖGSKOLEPOÄNG · 2 ÅR · KONSTNÄRLIG MASTEREXAMEN

Masterprogrammet i Jazz/Improvisation syftar till att utbilda musiker med hög konstnärlig och professionell förmåga. Efter fullbordad utbildning ska du ha väl utvecklade kunskaper och färdigheter för att kunna verka i arbetslivets olika former, antingen som solist eller som medlem i fasta ensembler och/eller fria grupper. Du ska även ha utvecklat förmågan att studera på ett i stort sett självstyrt sätt. Vidare ska du efter fullbordade studier ha förvärvat utökade kunskaper i entreprenörskap i syfte att öka förmågan till förändring och anpassning av den egna yrkesrollen i ett föränderligt kulturliv.

Utbildningen består av obligatoriska och fritt valda kurser. Läsåret är indelat i veckor med undervisning efter ordinarie schema, projektveckor samt självstudieveckor och veckor för tentamen och beting. Undervisningen sker enskilt eller i grupp. Instrumentalundervisningen består av enskild huvud­instrument­undervisning, gemensamma lektioner, seminarier och enskild undervisning i instudering. Efter fullbordad utbildning ges en konstnärlig masterexamen i Musik, Jazz/Improvisation.

På den här programmet får du möjlighet att finna och utveckla din egen musikaliska röst, samtidigt som du får den grundläggande praktiska omvärldskunskap som behövs för ett framtida yrkesliv inom jazz- och improvisationsmusiken. Du erbjuds jazz- och improvisationsstudier i ett kreativt och öppet arbetsklimat med goda möjligheter att själv påverka stora delar av innehållet i utbildningen. På Musikhögskolan i Malmö välkomnas en bredare syn på själva jazzbegreppet. Idag handlar jazz inte längre om enbart en bestämd stil med sin egen tradition utan om ett stort spektrum av olika kombinationer av möten mellan olika slags musikaliska yttringar. För oss utgör genreöverskridandet en naturlig del av jazzens utveckling.

Utbildningen får ofta besök av gästlärare. Undervisningen sker i varierande former, från kortare clinics till flera veckors gästlärarskap i ensembleblocken. Under de ordinarie projektveckorna finns det i regel alltid en eller flera gästande musiker som undervisar under flera dagar. Även här erbjuds det en stor genremässig bredd. De ordinarie lärarna på utbildningen är samtliga verksamma som professionella jazzmusiker.

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå krävs särskild behörighet enligt följande: Konstnärlig kandidatexamen i musik 180 hp eller motsvarande samt godkänt urvalsgrundande antagningsprov till musikerutbildningen.

Kontakt

Peter Nilsson
Kursledare, universitetsadjunkt i trummor och jazzensemble
peter [dot] nilsson [at] mhm [dot] lu [dot] se (peter[dot]nilsson[at]mhm[dot]lu[dot]se)


Alvi Joensen
Utbildningssamordnare
alvi [dot] joensen [at] mhm [dot] lu [dot] se (alvi[dot]joensen[at]mhm[dot]lu[dot]se)
+46 40 32 54 70

Abstractions | Konsert med jazzstudenterna 2023