Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utvärdering

I kursdelen Utvärdering skapas förutsättningar för ökad kunskap om utvärdering och kvalitetsarbete. Kursen syftar till att ge en grund för teoretiska och begreppsliga aspekter inom områdena utvärdering och metod för kvalitetsarbete. Dessa bearbetas via perspektiv, begrepp, modeller, utvecklingsformer, funktioner och utvärdering. Samtliga teman integreras i ett utvecklingsprojekt som tillsammans med kursen förläggs på en gymnasieskola med ett estetiskt program.  

I kursdelen ingår även ett arbete där studenten i en arbetsgrupp självständigt planerar och redovisar ett utvecklingsprojekt för en gymnasieskola. 2015 genomfördes kursen och projektet på Rytmus i Malmö, 2016 på Spyken i Lund, 2017 på Nya Malmö Latin, 2018 på Mega Musik, 2019 på Musikhögskolan i Malmö, 2020 på Rytmus i Malmö och 2021 på Ystad Gymnasium.

Tillbaka

Kurskod: LAMP58
Högskolepoäng: 10 hp
Termin: VT22


Lärare:
Anna Houmann

Kursplan (PDF 269 kB, nytt fönster)
Litteraturlista (PDF 318 kB, nytt fönster)
Canvas
UVK-arkiv


Delkurser:
Specialpedagogik 7,5 hp
Utvärdering: 2,5hp