Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Om Covid-19 och vår undervisning på distans

Dekan Anna Lyrevik har fattat beslut om att undervisning åter får ske inom fakultetens lokaler under förutsättning att Folkhälsomyndighetens föreskrifter efterföljs.
covid-19

200617; Dekans beslut

Dekan Anna Lyrevik har fattat beslut om att undervisning åter får ske inom fakultetens lokaler under förutsättning att Folkhälsomyndighetens föreskrifter efterföljs. Undervisning och examination ska dock fortsatt bedrivas digitalt i så hög utsträckning som möjligt, såvida det inte går, eller bara med stora svårigheter går, att genomföra digitalt.

Läs mer här

------------

Dean Anna Lyrevik has decided that teaching and assessment of students’ performance again may be conducted on the faculty’s premises, as long as the rules of the Swedish Public Health Agency are observed. However, it should continue to be conducted digitally to the highest extent possible, except in cases where it cannot, or only with great difficulty, can be done.

 

200612; Detaljerad information från dekan kommer inom kort

Lunds universitet tog ett rektorsbeslut den 11 juni  om att undervisning och bedömning av studenternas prestationer från och med den 15 juni 2020 får genomföras i universitetets lokaler, under förutsättning att Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 följs.

Inom kort kommer information från dekan Anna Lyrevik kring vad detta kommer att innebära för den konstnärliga fakulteten. 

------------

Lund University decided on June 11 that teaching and assessment of students’ performance may be conducted on the University’s premises as of June 15. In such activities, this decision and the Swedish Public Health Agency’s rules, general guidelines and recommendations to reduce the spread of Covid-19 are to be observed.

Information from our Dean Anna Lyrevik on how education will be conducted at the Faculty of Fine and Performing arts will follow shortly.

 

200529; Regeringsbeslut om campusförlagd utbildning

Regeringen har beslutat den 29 maj att universitet och högskolor ska ges möjlighet att öppna igen för campusförlagd utbildning från och med den 15 juni under förutsättning att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer efterföljs.

Beslut om vad detta innebär för Lunds universitet kommer under vecka 24.

------------

The Government decided on 29 May that higher education institutions may open again for campus-based education as of 15 June. However, the Swedish Public Health Agency’s general recommendations are still to be complied with. A decision on the implications for Lund University will be issued shortly.

 

200515; Thea om kåren och läget bland studenterna 

Hallå Thea, hur har ni i kåren arbetat sedan restriktionerna sattes in med anledning av covid-19?

-I början stannade vårt arbete av, innan vi visste hur vi skulle fortsätta. Men vi har försökt fortsätta som vanligt och anordnat vissa aktiviteter som går att genomföra trots rådande restriktioner. Vi har haft möten som vanligt, både egna styrelsemöten och rektorsmöten via Zoom, och det har fungerat jättebra. Det har dock varit väldigt trist att inte kunna träffa alla studenter.

Thea Lundbäck

Kommer kåren att arrangera någon terminsavslutning för studenter?
-Nej, det kommer vi tyvärr inte. Det känns jättetråkigt och vi hade så gärna haft en sista avslutningsfest. 

Vilken bild har du av studiesituationen just nu?
-Min bild är att de allra flesta studenter och anställda har stor förståelse för läget och att det inte finns så mycket att göra mer än det bästa av situationen. Vi på kåren har inte hört något annat. Det är såklart väldigt speciellt att studera musik på distans och vissa saker funkar bättre än andra. 

Finns det något som du upplever som extra problematiskt?
-Det jag har hört att folk upplever lite extra problematiskt är ensemble-undervisning, vilket är helt förståeligt, det är ju extra svårt att få till när man inte får träffas. Det kommer upp lite olika lösningar på det och där är många som jobbar på att lösa den situationen. 

Ni söker nu en ny kårstyrelse, när är sista ansökningsdag och hur gör man om man är intresserad?
-Sista ansökningsdagen är 18/5. Om man är intresserad så skickar man en kort presentation av sig själv till: valberedningen [dot] skfm [at] gmail [dot] com. Har man frågor och vill veta mer om hur det är att vara med i styrelsen så kontakta gärna oss på Facebook eller på vår mail, musik [dot] skfm [at] gmail [dot] com

Vad tycker du har varit det bästa med att vara kårordförande?
-Att få möjlighet att vara med och påverka studiemiljön på skolan och att få jobba för en starkare gemenskap bland studenterna. 

 

200513; Hur säkert är LU Zoom?

Lunds universitet använder, liksom övriga nordiska lärosäten, tjänsten Zoom av Sunet/NORDUnet, med servrar i Danmark. NORDUnets Zoomtjänst följer GDPR och övrig europeisk datalagstiftning och all data lagras och behandlas inom EU.

Läs mer om hur du använder LU Zoom på ett säkert sätt

 

200505; Inställt! Cancelled! Annulé! Abgebrochen!

Ja, så är det! Alla konserter och sammankomster i Musikhögskolans regi är tillsvidare inställda - men däremot finns det chans att lyssna till våra studenter i andra sammanhang, ta en titt i vårt kalendarium.

 

200416; Fakultetsledningen förbereder långvarig omställning

Ledningsgruppen håller tät kontakt gällande corona-frågan och har veckoavstämningar varje onsdag. Följande punkter stod på agendan den 15/4:

 • Vi ska inte räkna med att nuvarande läge ”snart är över” utan Lunds universitets rektor har beslutat att ALL utbildning och examination tills vidare ska ske på distans och det är det vi måste planera för. Vi rekommenderar därför inte att flytta fram examinationer (redovisningar/konserter) till augusti i hopp om att corona-krisen är över då.
   
 • Avsteg från distansundervisning vid exempelvis examinationer kan endast ske om synnerliga skäl föreligger. Då ska en ansökan om dispens upprättas och först beviljas hos fakultetsledningen. Redan bokade examenskonserter som planerats till lör/sön/helgdagar efter kl.18.00 kan dock genomföras som planerat.
   
 • Ett tips är att redovisningar/konserter live-streamas och läggs upp på Facebook eller YouTube i samarbete med studenten.
 • Det är viktigt att fortsätta:
  -hålla avstånd – minst två meter till närmsta person
  -se till att det finns gott om plats i lokalen vid eventuella fysiska möten
  -ombesörja för god ventilation i lokalen (öppna gärna fönster och glöm inte att stänga dem därefter

 

200406; Ökad närvaro med distansundervisning?

Pär Moberg, lärare i ensemble/folkmusik, vad tänker du kring ökad närvaro med anledning av distansundervisningen?

-Jag hörde detta första gången via elevhalsan.se som främst handlar om gymnasiet, men utifrån min egen undervisning hittills är min bild att det stämmer in även på vår universitetsundervisning. Distansundervisning underlättar för studenter som har lång pendling och därför ibland drabbas av tågförseningar eller kan bli frestade att utebli på grund av den långa restiden. Det gör också att studenter som känner sig lite småsjuka eller som har svårt att komma upp på morgonen kan vara med. De behöver bara ha hunnit få på sig kläderna innan de går online, och äter ofta frukost framför skärmen. En annan fördel är att jag som lärare kan nå studenterna och ha dem i "lektionssalen" inom två minuter, i stället för en halvtimme senare om de först måste ta sig till skolan.

-Sen kan det såklart finnas andra saker som påverkar närvaron, exempelvis att de studenter som jobbar extra som musiker, vilket ibland går det ut över deras närvaro, nu har fått sina konserter inställda. 

Hur tänker du att man på sikt skulle kunna tänka som utbildningsledare kring distansundervsiningen, i en situation där vi inte har några restriktioner?
-Jag tänker på många positiva saker. Det kan öka våra studenters mobilitet. Många av dem både behöver, och skulle gärna vilja, resa till andra delar av landet/världen för att studera den lokala folkmusiktraditionen där, och distansundervisningen skulle kunna möjliggöra det, samtidigt som de fortsätter studierna här hemma. Det skulle också kunna innebära att studenter som vill frilansa som musiker inte behöver välja mellan skola och arbete, vilket också blir en form av praktik.

 

200402; examination singer/songwriters

Anders Hallberg, lärare i musikproduktion m.m., körde igår en examination via Zoom med detta gäng i singer-songwriterkurs MUHC90 som hade skrivit country-låtar:

Anders Hallbäck

 

200401; Live from Italy, on flute

Todays' picture is from flute teacher Karin Lindström and exchange student Francesca Bertozzi, who continues her classes from her home in Italy.

Karin flöjt

Francesca, have most of the exchange students returned home?
-Yes, the majority of the exchange students I know have returned home.

Will you be able to finish this semester as planned online?
-l hope so, at the moment I'm attending online lessons with all the teachers. 

How is it working?
-Some courses can be perfectly handled online, whereas instrumental lessons may be a bit complicated when you can't interact and the sound quality isn't so good. But of course it's the best way to carry on and it feels important that the teachers keep on monitoring us students. So I'm definitely positive to video lessons!

 

200331; Baslektion med Ebba

Folkmusiklärare Allan Skrobe bjuder på denna bild från en baslektion med studenten Ebba. Lektionen spelas in så att den går att titta på igen och kompletteras med material och video på en hemuppgift.

Allan Skrobe


203027; Efterlysning!

Vi efterlyser fler bilder, klipp, skärmdumpar och berättelser från undervisning och hemma-repetitioner som ni skulle vilja dela med er av! Skicka dem till nina [dot] hansson [at] kanslik [dot] lu [dot] se eller tagga dem med #mhmrehearsals i sociala medier.
 

200324; Hur ser situationen ut för de studenter som just nu har verksamhetsförlagd undervisning (VFU)?

Pernilla Grahn, ansvarig för VFU på musiklärarutbildningen:

-Jag får en hel del frågor från våra studenter som är ute på praktik kring hur de ska göra och om de bör vara ute i skolorna just nu och svaret är att är man frisk ska man genomföra sin VFU enligt ursprunglig plan och utifrån respektive skolas bestämmelser. 

Så det är ingen student som inte har kunnat genomföra sin VFU så här långt?
-Jag har ett par studenter som är placerade i gymnasieskolan och några i kulturskolan som kommer att vara del av distansundervisningen, men de som är i grundskolan kan fullfölja eftersom de inte har undervisning på distans eller är stängda i dagsläget. 

Läs mer:
VFU under coronautbrottet

 

200323; "Jag funderar över hur det kommer bli med vår ensembleundervisning"

Josefine Aronsson går i ML3 och är även engagerad i studentkåren. 

Vilka tankar och farhågor upplever du cirkulerar bland er studenter just nu?
-De farhågor som jag och mina klasskamrater har gäller att vi inte riktigt vet hur det kommer se ut i alla kurser, men det kommer information från fler och fler lärare hela tiden. 

Har ni på kåren fått några frågor?
-Nej, inte än.

Hur bli ni på ML3 undervisade?
-Jag kan inte svara för alla i klassen, eftersom vi har olika block, men det verkar som att de flesta kör via FaceTime eller Zoom. 

Vilka moment har du för egen del ovisshet kring just nu?
-Jag funderar främst över hur det kommer bli med vår ensembleundervisning och om det kommer att bli en rest i ens utbildning? Kan tänka mig att fler undrar över det just nu.

 

200320; "Distansundervisning hindrar inte musiken"

Pianolärare Fransisca Skoogh undervisar för tillfället via Skype och tycker att det fungerar bra.
- Distansundervisning i musik går! Där är alltid något man kan göra. Det är såklart inte lika bra, men undervisningen blir av och det ger en nya infallsvinklar och ny typ av information, vilket bara är spännande. Du måste till exempel bli mer verbal när du inte kan korrigera och visa med dina händer. 

Har du något tips till andra musiklärare?
-Ett tips är att prata med kollegor eller att kasta ut sina frågor i sociala medier. Jag är själv med i grupper och forum på Facebook där man sprider goda exempel och hjälper varandra.

Kommer du att fortsätta undervisa via Skype nu?
-Ja, så mycket som det behövs. Vi ska också ta ställning till hur våra kommande examinationer kan genomföras i form av några olika tänkbara scenarios.

 Hur har du som utövande musiker blivit drabbad?
-Jag väntar besked om huruvida kommande konserter ska ställas in eller inte. Ett alternativ är såklart att streama men då gäller det att man har tekniken, vilket många idag inte har. Det kommer definitivt att ställas helt andra krav på det i framtiden med den här erfarenheten i bagaget, tror jag.

 

200320; Lars Härstedt Salomonson, utbildningschef MU/KY:

Vilken är din bild av att utbilda i musik på distans?
-Det går att utbilda på distans men i vissa ämnen där man musicerar tillsammans är kan det vara en utmaning. Våra lärare är kreativa och kan säkert hitta lösningar som fungerar bra. 

 Hur tänker du kring det här på sikt för musikhögskolans del?
-Det kan naturligtvis bli tal om att rusta skolan med ny sorts teknik för att klara av mer musikutbildning på distans långsiktigt. Vi ska se till att fortsatt hålla en hög kvalitet på våra utbildningar.

 Hur upplever du att undervisningen på distans löper på just nu?
-Jag upplever att våra lärare har tagit till sig den info vi har skickat ut på ett fint sätt och nu genomför sin undervisning via exempelvis Zoom med lyckat resultat. Jag har inte hört annat än att det löper på.

-Det känns också bra att ha skolan är öppen för de studenter som behöver öva på den typen av instrument som du vanligtvis inte har hemma, som slaginstrument och flyglar.

 

200320; David Hansson, lärare gitarrklassen

Hur bedriver du just nu din undervisning?
-Jag och min kollega Göran Söllscher har ett upplägg där vi kombinerar förinspelat material med online-lektioner. Våra studenter spelar in en video och skickar tillsammans med noter till oss senast kl. 12.00 dagen innan lektion. Då är både studenten och vi väl förberedda och kan få ut mesta möjliga ur varje lektion. På online-lektionen använder vi oss av Zoom: vi diskuterar framförandet och sitter beredda med våra instrument för att spela kortare delar ur stycket, visa fingersättningar, anslag, klanger, agogik etc.

-Mina grupplektioner har jag ställt om så att studenterna får ta del av ett klingande material (ljudfiler, filmer, föredrag etc.) eller ett textmaterial. Sedan har vi en gruppdiskussion utifrån frågeställningar som jag presenterar. Studenterna väljer också ut videos de själva spelat in som de är särskilt nöjda med och vill dela med hela klassen och få respons på. 

Vilka motgångar/medgångar har du stött på?
-Inget slår det personliga mötet givetvis! Optimal ljudkvalitet är svår att uppnå när man spelar via Zoom. Just därför har jag och Göran valt att komplettera med förinspelat material som ger en rättvisare bild av framförandet.

Tips till andra?
-Var kreativ och öppen! Stjäl oblygt andras idéer och upplägg och gör något eget av dem. Som frilansande musiker under tjugo år är jag väldigt van vid att snabbt kunna ställa om och anpassa mig till nya förutsättningar. Jag testar mig fram och kill-gissar rätt mycket. Man får inte vara rädd för att göra fel och allt behöver inte bli helt perfekt med en gång. Man lär sig under resans gång. Det är bättre att komma igång och rätta till barnsjukdomar efter hand än att vänta tills man kommit på det "perfekta upplägget" tror jag...

 

Denna artikel uppdateras löpande med blandad information gällande vår hantering av restriktioner och covid-19 -

Senaste nyheter

2020-07-01

Ny professor i komposition

Ny professor i komposition
2020-06-17

Om Covid-19 och vår undervisning på distans

Om Covid-19 och vår undervisning på distans
2020-06-15

Två nya doktorander inom skolforskning

Två nya doktorander inom skolforskning
2020-06-09

Forskning kring den svenska kulturskolan i förändring

Forskning kring den svenska kulturskolan i förändring
2020-05-15

Det som ligger under huven hos musiker

Det som ligger under huven hos musiker