Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Unga tankar om musik - Navigation i det fria musiklivet

Under tisdagen hölls det sista av höstens tre seminarier med tankesmedjan UTOM - Unga tankar om musik vid Musikhögskolan i Malmö. Masterstuderande vid musiker- och kyrkomusikerutbildningen har fått delta i samtal om navigation i det fria musiklivet. Seminarieserien är ett led i att förbereda studenterna för hur den stundande karriären i musiklivet kan se ut, där UTOM-medlemmarna har färska erfarenheter att dela med sig av.
UTOM

Unga tankar om musik är ett fristående och oberoende nätverk som ska ta till vara på den idérikedom, potential och röst som unga verksamma i det professionella musiklivet besitter. Meningen med nätverket, eller tankesmedjan, är enligt initiativtagarna att föra samman unga musiker verksamma inom olika genrer.

UTOM-medlemmarna har under höstens seminarieserie delat med sig av personliga historier om sin resa fram till idag och hur man själv på ett hållbart sätt har utformat sin egen verklighet och sitt arbetsliv. Studenterna har fått delta i olika samtalsövningar och det visade sig finnas många tankar och funderingar kring musiklivet, konstnärskap, arbetsliv och drömmar. 

”Att träffa studenter vid musikhögskolorna är värdefullt för UTOM som verksamhet. Dels för att våra medlemmar kan få utlopp för mycket av det de har funderat på under sin första tid som professionellt verksamma i musiklivet och inte minst för att vi får en möjlighet att höra vad kommande generationers musiker tänker på”, berättar Max Låke, verksamhetsledare för UTOM.

Läs mer om Unga tankar om musik på http://www.ungatankarommusik.se/

Nyheter

2018-08-15
The Art Song Workshop
The Art Song Workshop
2018-06-29
Toppbetyg till forskarutbildning i musikpedagogik
Toppbetyg till forskarutbildning i musikpedagogik
2018-06-05
Musikhögskolans alumner har tilldelats Malmö stads kulturstipendier
Musikhögskolans alumner har tilldelats Malmö stads kulturstipendier
2018-06-05
Musikhögskolan har tilldelats Lund universitets miljödiplom
Musikhögskolan har tilldelats Lund universitets miljödiplom
2018-06-01
JAA-stiftelsen delar ut musikstipendier för tionde året i rad
JAA-stiftelsen delar ut musikstipendier för tionde året i rad