Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ångest vid musikaliska framföranden, varför det?

Francisca Skoogh

Pianist och doktorand Francisca Skoogh disputerar med sin avhandling Transforming Performance, kring ångest vid scenframträdanden.

Hur är känslorna inför din disputation?

- Vilken passande fråga då just emotionella processer när det gäller framträdande är det min avhandling handlar om!

- Svaret är att det känns fint och spännande och att det ska bli skönt när det är över.

Vad kan du berätta om din opponent från Kings College i London och varför det är just han som ska vara opponent?

- Professor Daniel Leech-Wilkinson har intresserat sig bland annat för den västerländska klassiska konstmusiken och några av de saker han fokuserat på är alternativa synsätt att framföra klassisk musik, normer inom framförande av klassisk musik och musikkognition.

I din forskning undersöker du hur klassiskt skolade pianister påverkas av den kultur som traditionellt sett råder kring deras scenframträdanden, kan man anta att du därmed vill problematisera den kulturen? 

- Ja, det kan man. Jag undersöker mig själv genom olika projekt, alltså ingen annan, vill jag förtydliga. Det finns ganska lite beskrivet om pianister och hur vi tar oss igenom framträdanden, hur vi emotionellt bearbetar de traditioner och ganska hårda ramar vi arbetar inom. 

Dessutom finns det nästan ingenting alls som kommer från pianister eller klassiska musiker själva, utan många gånger är det psykologer, eller andra musikforskare som undersöker och forskar på oss musiker.

Du nämner att du hoppas att dina resultat kan vara av värde även inom andra vetenskaper, vilka då och på vilket sätt?

- Jag hoppas att det ska framgå att musiker själva har mycket att bidra med när det gäller forskning. Jag tror att vi i högre grad har oväntade konstnärliga idéer och lösningar på hur man kan belysa eller utforska ett område, som skiljer sig från de forskare som "tittar in på oss" utifrån.  

- Min förhoppning är att forskare inom andra fält ska samarbeta mer med musiker, exempelvis inom konstnärlig forskning eller för den delen andra kreativa yrkesområden. Inom vår fakultet finns ju konst och teater också och här finns en omfattande kreativ värld att samarbeta med.

Och vad är ditt svar på frågan om varför du ibland får ångest vid framträdanden? 

- Det får man läsa om i avhandlingen (skratt). Ett kort svar är att det beror på situation, kultur, det som ska framföras, hur jag mår och hur väl förberedd jag är. Men det sista är ofta det som vi musiker tror ska lösa allt, och det löser mycket, men inte allt.

 

Doktorsarbetet i Forskningsportalen (LU)
Till disputationen i kalendariet (4/2)