Musikhögskolan gör satsningar på ökad jämställdhet och likabehandling

dirigent
Dirigent Marzena Diakun

Musikhögskolan har den stora glädjen att tillkännage att institutionen av Lunds universitet fått fyra projekt beviljade för satsningar inom jämställdhet och likabehandling.

Projekt 1

Upptakt för kvinnliga dirigenter | Projektet beräknas genomföras under hösten 2019. Beviljade externa medel: 100 000 kr. Kontakt: Francisca Skoogh
Insatsen avser en eller två dagars kurs med workshop, seminarier och föreläsningar kring dirigentens roll i vänsterländsk klassisk konstmusik, specifikt problematiserande av kvinnors möjligheter att utvecklas inom yrket.

Projekt 2

Värderingsfrågor i populärmusik | Projektet beräknas genomföras under 2019.
Beviljade externa medel: 20 000 kr. Kontakt: Anders Rydlöv
Insatsen avser en workshop omkring HBTQ-frågor med föreläsare Ingela Steijl Stålbrand samt en gästlärardag/musikaliskt möte med artisten Ola Salo.
Ingela Steijl Stålbrand är universitetslektor på Institutionen för genusvetenskap och medlem i Lunds universitets HBTQ-nätverk.
Ola Salo är en artist, som vi tror kan inspirera våra studenter i detta sammanhang.

Projekt 3

Folk- och världsmusik: Equality Push | Projektet beräknas pågå under läsåret 2019/2020.
Beviljade externa medel: 67 000 kr. Kontakt: Pär Moberg
Insatsen avser ytterligare undervisning av institutionens Artist in Residence, Sofia Högstadius, fiol samt rekrytering av ytterligare gästlärare för att lära ut musik från det bulgariska kulturarvet.

Projekt 4:

Gästprofessor av underrepresenterat kön i Hedda Anderssons namn | Projektet beräknas genomföras september 2019 – augusti 2021. Beviljade externa medel: 360 000 kr. Kontakt: Hans Hellsten. Bakgrunden är att Musikhögskolan i Malmö önskar höja aktivitetsgraden med jämställdhetsarbetet inom organist- och kyrkomusikerutbildningen och även påverka organist- och kyrkomusikeryrket. Syftet med gästprofessuren är att tillföra både lärarkollegium och studenter ny energi, ny kunskap och nya perspektiv.
Gästprofessor: Kimberly Marshall, Professor of Organ vid Arizona State University, School of Music, U.S.A.