Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tomas Löndahl ny adjungerad professor i musikalisk gestaltning

Tomas Löndahl. Foto: Urban Wedin

Den adjungerade professuren i musikalisk gestaltning kommer att ha sin utgångspunkt i svensk konstmusik med koppling till projektet Levande Musikarv.

– Det känns väldigt stimulerande att Musikhögskolan i Malmö har velat bli pionjär och ligga i framkant inom detta viktiga område, kommenterar Tomas Löndahl.

Levande Musikarv har initierats av Kungl. Musikaliska akademien och är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. Musikaliska akademien, Musik- och teaterbiblioteket, Svensk Musik och Sveriges Radio. Hela projektet, som innefattar ett hundratal medarbetare, är en inventering av all oskyddad svensk konstmusik, d v s kompositioner som är äldre än 70 år. I projektets databas kan man läsa – på svenska och engelska – om tonsättarna och gå in och studera notutgåvorna. Där finns musik från operor och orkestermusik till kammarmusik, pianostycken och sånger mm. Det går bra att helt gratis ladda ner noterna och få faktaunderlag till programpresentationer.

Som en del av Musikhögskolans utbud av fristående kurser anordnas kurser i musikalisk gestaltning med inriktning mot svensk konstmusik, som kommer att ingå i Tomas Löndahls adjungerade professur. Likaså kommer tjänsten att innehålla tid för forskning, som kan knytas till projektet, seminarier och undervisningen.

Tomas Löndahl har tidigare arbetat med svensk konstmusik, bl a som chef för livemusiken på Sveriges Radio och som VD och konstnärligt ansvarig för Helsingborgs konserthus och Symfoniorkester. Inom Sveriges Radio var han bl.a. konstnärlig mentor för utvalda musiker i början av deras karriärer. Under sin tid som Kungl. Musikaliska akademiens Ständige Sekreterare har han varit en av initiativtagarna till projektet Levande Musikarv, vars målsättning är att skapa en databas för svensk konstmusik och på så sätt tillgängliggöra musiken för en större publik. Löndahl har också genom sin mångåriga yrkeserfarenhet tillägnat sig konstnärlig skicklighet för att kommunicera musik och arbeta med muskaliska gestaltningsfrågor i flera olika sammanhang.
– Jag tycker det är oerhört stimulerande att jobba med dessa unga och talangfulla musikerstudenter samtidigt som det känns viktigt att kunna hjälpa dem framåt i sina karriärer. Men hur duktiga de än är så är det både okänt och svårarbetat material även för dem, eftersom det ofta varken finns utgivet på noter eller har spelats in, menar Tomas Löndahl och fortsätter:
– Då behövs verktyg för att ta sig in i partituret och det är dessa verktyg jag hoppas kunna ge studenterna. Största lyckan för mig är när de efter lektionens slut ställer frågan:
– Varför har vi inte fått höra den här musiken tidigare? Den är ju fantastisk!
– Då känner man att man verkligen jobbar med viktig kunskapsförmedling till unga musiker.

Under arbetet med Levande Musikarv har det framkommit att av de cirka 600 svenska tonsättare som ingår, är det ungefär 150 tonsättare, som inte står i Sohlmans musiklexikon. Det handlar om både män och kvinnor, vars fantastiska musik oförtjänt har fallit i glömska under årens lopp.
– Det finns mycket bortglömd musik, som skrivits av kvinnliga tonsättare och projektet har fokuserat en hel del på detta område. Det finns fler kvinnliga tonsättare än man tror. Amanda Maier är ett exempel, vars violinkonsert nu har spelats på ett flertal konsertscener efter att verket grävts fram ur historiens glömska. Det är särskilt roligt när högkvalitativa verk blir en del av en aktiv och klingande konsertrepertoar, betonar Tomas Löndahl.
– De svenska musikförlagen har knappast några ekonomiska muskler längre. Desto viktigare blir därför projektet Levande musikarv och jag är övertygad om att svensk konstmusikhistoria kommer att behöva skrivas om när detta projekt är slutfört, avslutar Tomas Löndahl.

Den adjungerade professuren vid Musikhögskolan i Malmö möjliggörs genom stöd från Barbro Osher Pro Suecia Foundation samt Sten K Johnsons Stiftelse och planeras i första hand att pågå under två år.

OVE TORSTENSSON
Text

URBAN WEDIN
Foto


Fakta om Levande Musikarv

På projektets hemsida står följande att läsa:
Syftet med Levande musikarv är att tillgängliggöra den dolda svenska musikskatten och göra den till en självklar del av konsertrepertoaren. En stor del av den äldre svenska konstmusiken är idag otillgänglig eftersom notmaterial saknas eller är i så dåligt skick att det är oanvändbart. Det gäller även verk av våra mest framstående tonsättare. Genom Levande musikarv kommer musik från flera århundraden att bli fritt tillgänglig för musiker både i Sverige och utomlands. Projektets uppbyggnad äger rum under sex år och involverar:

    • Databas med fyllig information om musik och tonsättare
    • Notutgåvor som kan laddas ner kostnadsfritt
    • Texter på vetenskaplig nivå
    • Radioinspelningar

Läs mer på: Levande musikarv