Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Antagning till kandidatprogram, Individuell studiegång

KONSTNÄRLIGT KANDIDATPROGRAM I MUSIK

Hållpunkter för din ansökan

 1. Anmäl dig till programmet på Antagning.se
  Anmälningsperiod: 1 december 2023 – 15 januari 2024
   
 2. Styrk din behörighet. Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet är 25 januari 2024.
   
 3. Ladda upp dina arbetsprover (delprov I) senast 22 januari 2024. Läs mer om innehåll, inspelningskvalitet och format längre ner på den här sidan.
   
 4. Bedömning av arbetsprover (delprov I). En jurygrupp gör en bedömning av de inkomna arbetsproverna (delprov I) och kallar sedan de sökande som har godkända arbetsprover till delprov II. Kallelsen skickas till den mejladress du uppgav när du gjorde din anmälan.
   
 5. Delprov II genomförs på plats på Musikhögskolan i Malmö, vecka 10, 2024. Dag och tid anges i kallelsen.
   
 6. Antagningsbesked urval 1: 11 april 2024 på Mina sidor på Antagning.se
   
 7. Tacka ja till din platsMina sidor på Antagning.se senast 25 april 2024.
   
 8. Antagningsbesked urval 2: 7 maj 2024 på Mina sidor på Antagning.se
 9.  

Antagningsprov

Antagningsprovet sker i två omgångar. Delprov I genomförs på distans genom att du som sökande laddar upp arbetsprover i form av videoinspelningar. Om du blir godkänd i delprov I kallas du till delprov II. Delprov II genomförs på plats på Musikhögskolan i Malmö vecka 10.

ARBETSPROVER
Delprov I (uppladdade arbetsprover)
När du söker Individuell Studiegång ska du skicka in arbetsprover som underlag för bedömning. Följande delar ingår i materialet som du ska skicka in:

 • Klingande arbetsprov: 3-4 egna inspelade musikexempel, varav minst ett i videoformat, som representerar ditt musikaliska område och din inriktning (format: MP3 för ljudfiler eller MP4 för videofiler). Du kan också skicka länk till Youtube, egen hemsida eller motsvarande.
   
 • Beskrivning av de klingande arbetsproverna (PDF) med svar på följande frågeställningar:
  – Vem har komponerat musiken?
  – Vem framför musiken?
  – Vilken är din roll i musiken på inspelningarna (egen grupp/sideman)?
  – Vilket sammanhang är arbetsprovet hämtat från? (egen inspelning, projektredovisning, konsert, repetition, fonogram etc)
   
 • Eventuella noter (och/eller partitur) på komponerat material (PDF)
   
 • CV över musikalisk bakgrund och nuvarande musikalisk verksamhet (PDF)
   
 • Utförlig redogörelse över inriktning och syfte med studierna vid Musikhögskolan i Malmö. Beskriv vilka ämnen och studieområden du ser som önskvärda för din studiegång under hela din studietid, 3 år. I redogörelsen ska också finnas uppgifter om dina nätverk samt framtida målsättningar (PDF). 

Försäkra dig om att ljud- och videofilerna är fullt spelbara och att du lämnar in dem i de format som efterfrågas samt att eventuella länkar leder till rätt ställe på webben. Ljudfiler insända per mejl eller annan elektronisk överföringsform än den som är aktuell accepteras ej. Insända arbetsprov/handlingar återsändes ej. 

OBS! Ljud och videofilerna ska vara av nyare datum, och får inte vara äldre än 2 år. 

Arbetsproverna ska vara uppladdade mot Musikhögskolan i Malmö via länken nedan senast den 22 januari 2024.

SPELPROV
Delprov II (på Musikhögskolan i Malmö)
Under den andra provomgången genomför du ett spelprov. Antagningsprovet anpassas till den sökandes instrument och inriktning. 

 • Du framför 2-3 stycken av egen vald repertoar som tydligt representerar ditt område såväl musikaliskt som spelmässigt. Musiken framförs i den form som bäst passar dig. Musikhögskolan i Malmö ansvarar dock inte för eventuell kompgrupp.
   
 • Muntlig presentation av studieplaner och studiemål.

ÖVRIGA BEHÖRIGHETSGIVANDE PROV
För sökande till Individuell Studiegång krävs inget MT-prov (musikteoriprov).

Instruktioner och kriterier för videofilm

För att videoinspelningarna ska bli godkända som underlag för bedömning krävs att du som sökande följer nedanstående instruktioner:

 • Inled dina filmer med att legitimera dig – filma legitimation och ditt ansikte. Berätta tydligt vilket stycke du ska framföra.
   
 • Ansikte, hela armar och instrument ska synas tydligt.
   
 • Framför ett (1) stycke/provmoment per film. Vardera film ska genomföras i obruten tagning. Inga klipp eller andra tekniska editeringar är tillåtna.
   
 • Ljudet ska vara av god kvalitet, inspelat med mikrofon i din mobiltelefon eller med rumsmikrofon, utan för mycket rumsakustik samt utan distorsion och brus.
   
 • Filmerna ska ha god bildkvalitet med bra skärpa och ljus.
   
 • Inspelningarna ska laddas upp i MP4-format. Andra filformat är ej tillåtna. Din mapp med arbetsprover får ej överstiga 5 GB i storlek.

Om instruktionerna inte följs och videofilerna på något sätt upplevs ha modifierats kan dina inskickade arbetsprover komma att bedömas som ogiltiga.

Instruktioner för uppladdning av arbetsprover

 1. Kontrollera att du har anmält dig till programmet på Antagning.se
   
 2. Samla ihop de ljud- och/eller videofiler du vill skicka in. Spara dem i MP3-format för ljudfiler och i MP4-format för videofiler. Andra filformat är ej tillåtna. Din mapp med arbetsprover får ej överstiga 5 GB i storlek. Namnge varje fil med titel och nummer, dina initialer – använd de två första bokstäverna i ditt för- och efternamn samt formatet år/mån/dag för ditt födelsedatum. Separera uppgifterna med understreck.

  Filerna namnges enligt följande exempel:
  Title1_LaJo_990230 (i exemplet heter den sökande Lars Jonsson med fördelsedatum 990230)
   
 3. Om du vill ange länkar till YouTube, Soundcloud, egen hemsida eller liknande som arbetsprover skriver du in fullständiga länknamn i ett separat text-dokument som du sedan sparar som PDF. Namnge PDF-filen enligt följande exempel: Links_LaJo_990230
   
 4. Spara dina övriga textdokument som PDF och namnge dem med titel, initialer och födelsedatum enligt följande exempel: CV_LaJo_990230, Plan_LaJo_990230 etc.
   
 5. Skapa en ny mapp på datorn. Namnge mappen med förkortningen INDSTU_hela ditt namn_födelsedatum (år/mån/dag). Exempel: INDSTU_LarsJonsson_990230
   
 6. Lägg alla dina filer i mappen och spara den på din dator.
   
 7. Komprimera din mapp till en ZIP-fil (observera: Använd inte RAR-fil, dessa kan vi inte öppna). Mappen får inte överstiga 5 GB i storlek.
   
 8. Öppna länken för uppladdning av arbetsprover nedan, du hittar länken längre ner på den här sidan.
   
 9. Hämta eller dra in hela mappen från din dator i uppladdningsruten. Ange samma mailadress som när du gjorde din anmälan på Antagning.se

  Ladda upp!
   
 10. När uppladdningen är klar får du en bekräftelse direkt i webbläsaren. Stäng inte webbläsaren förrän uppladdningen är genomförd.
   
 11. Om du får problem med uppladdningen av dina arbetsprover ska du höra av dig via mejl till admissions [at] mhm [dot] lu [dot] se (admissions[at]mhm[dot]lu[dot]se)

Observera: Det är den sökandes ansvar att se till att arbetsproverna är kompletta enligt provbeskrivningen, att de är inlämnade i rätt format och är spelbara. Skicka aldrig dina arbetsprover till admissions-mejlen. De hamnar då fel och din ansökan kommer inte att ses som komplett.

Här laddar du upp dina arbetsprover (delprov I) senast 22 januari 2024.

Stort stipendium till nyantagna träblåsstuderande

Signe och Edvin Malmqvists stipendiefond delar årligen ut stora stipendier till alla nyantagna träblåsstudenter vid Musikhögskolan i Malmö.

Kontakt

Frågor om antagning:
admissions [at] mhm [dot] lu [dot] se (admissions[at]mhm[dot]lu[dot]se)