Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Antagning till kandidatprogram, Kyrkomusik

KONSTNÄRLIGT KANDIDATPROGRAM I KYRKOMUSIK

Hållpunkter för din ansökan

 1. Anmäl dig till programmet på Antagning.se
  Anmälningsperiod: 1 december 2022 – 16 januari 2023
   
 2. Styrk din behörighet. Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet är 25 januari 2023.
   
 3. I början av februari skickas kallelse till den mejladress du uppgav när du gjorde din anmälan.
   
 4. Noter skickas med ordinarie post så att materialet är Musikhögskolan i Malmö tillhanda senast 15 februari 2023.
   
 5. Antagningsprov genomförs på Musikhögskolan i Malmö, vecka 9, 2023. Dag och tid anges i kallelsen.
   
 6. Antagningsbesked urval 1: 12 april 2023 på Mina sidor på Antagning.se
   
 7. Tacka ja till din plats på Mina sidor på Antagning.se senast 26 april 2023.
   
 8. Antagningsbesked urval 2: 10 maj 2023 på Mina sidor på Antagning.se

Antagningsprov

Antagningsprovet består av fem delar. Vid proven framför du:

ORGEL

 • två orgelstycken av olika karaktär
 • två valfria koraler ur Svenska kyrkans koralbok del 1. Du bör sjunga till.
 • en eller två koraler a prima vista.
 • Femton minuter före provet får du ytterligare en koral att förbereda.
 • Som frivillig uppgift kan du improvisera ett preludium till koralen du fått femton minuter före provet. Improvisationen bedöms separat från det övriga liturgiska spelet.

PIANO

 • två valfria klassiska pianostycken.
 • en a prima vista-uppgift.
 • Du får några noterade melodier att välja bland; du väljer en där ackordanalysen är given, och en melodi utan ackordanalys som du får harmonisera själv. Du spelar upp dina valda melodier med ackord och melodi. För denna uppgift får du trettio minuter förberedelsetid.

SÅNG

 • två sånger av olika karaktär med ackompanjatör. Ackompanjatör finns till hands vid provet, men du kan också ha med dig din egen.
 • en eller två psalmer ur Psalmboken (1-325) á prima vista, utan ackompanjemang. Psalmerna hämtas från en lista du fått tillsammans med kallelsen till provet.

KÖRDIRIGERING

 • Inför provet skickar du in två fritt valda körstycken (a cappella, blandad kör, 3-5 stämmor), som du tycker om och som du skulle vilja studera in med kören vid provtillfället.
 • I kallelsen får du ett obligatoriskt stycke som kören redan kan. Vid provet skall du därför inte studera in detta stycke med kören, du ska enbart dirigera det.

MUSIKTEORI

Satslära

 • Du harmoniserar fyrstämmigt en enkel koralmelodi.
 • Du gör en över- eller understämma till en enkel melodi som är försedd med ackordbeteckningar.
 • Du gör en harmonisk analys av ett givet exempel med hjälp av funktionsbeteckningar (T, Sp etc.).

Gehör

 • Provet visar din förmåga att överföra klingande musik till en notbild.
 • I melodiuppgifterna noterar du de spelade toner som fattas i notbilden. Rytm och tonförråd är givna.
 • I rytmuppgiften noterar du rytmen.
 • I ackorduppgifterna kompletterar du ackordföljderna genom att ringa in något av de ackordalternativ som presenteras i en ruta.

Noter

Körnoter samt övriga noter (om du önskar ackompanjatör från Musikhögskolan till dina solosånger) skickas med ordinarie post så att materialet är Musikhögskolan i Malmö tillhanda senast 15 februari 2023.

Skicka materialet till:
Musikhögskolan i Malmö
Box 8203
200 41 Malmö

Märk kuvertet ”Antagning Kyrkomusikerutbildning" samt ditt namn.

Kontakt

Frågor om antagning:
admissions [at] mhm [dot] lu [dot] se