Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Övriga behörighetsgivande prov

Konstnärligt kandidatprogram i musik

Jag vill veta mer om övriga behörighetsgivande prov för:

Fler övningsprov:

Vill du ha flera övningsprov? Här hittar du övningsprov från de andra musikhögskolorna


Övriga behörighetsgivande prov

Symfoniorkesterinstrument/Blockflöjt/Sång (klassisk)

För att bli erbjuden en plats vid det här programmet behöver du förutom godkända spelprov ha följande provresultat efter genomförda prov:

 • Godkänt resultat på MT-prov (prov i musiklära, gehör och satslära)
 • Godkänt resultat på Pianoprov

MT-prov (prov i musiklära, gehör och satslära)
MT-provet gör du som har gått vidare till delprov II. Provets samlade resultat bedöms med godkänt eller underkänt.

För godkänt resultat i MT-provet skall du:

 • visa grundläggande kunskaper i musiklära
 • visa grundläggande färdigheter i gehör: notering av klingande musikexempel
 • visa grundläggande färdigheter i satslära: harmonisk analys, stämföring och utformning av melodisk över- eller understämma.

Provexempel musiklära

Provexempel satslära (klassisk inriktning)

Provexempel på fullt godkänd, enkel lösning av harmoniseringsuppgift i satslära, klassisk inriktning

Provexempel på möjlig avancerad (utbyggd) lösning av harmoniseringsuppgift i satslära, klassisk inriktning

Övningsprov i Gehör G2.2

Övningsprov i Gehör facit G2.2

Övningsprov Gehör, MP3 filer (innehåller samtliga övningsuppgifter)

Aural practice test in English

Nedan finner du samma övningsuppgifter som ovan, men här kan du välja vilken/vilka övningar du vill, samt i den ordning som du själv vill göra dem:

 1. Intervall
 2. Treklangens toner
 3. Treklangens omvändningar
 4. Ackordtyper
 5. Rytm A
 6. Rytm B
 7. Rytm C
 8. Rytm D
 9. Musik och notbild
 10. Musik och notbild
 11. Musik och notbild

Pianoprov
Pianoprov gör du som har gått vidare till delprov II. Provet genomförs av samtliga sökande till symfoniorkesterinstrument (kandidatnivå), blockflöjt (kandidatnivå) och sång (kandidatnivå).

Observera att för antagning till Musikhögskolan i Malmö krävs att pianoprovet genomförs i Malmö.  

Vid provet framför du:

 • ett eget valt stycke. 
 • en á prima vistauppgift. Provexempel
 • helkadenser i dur och moll inom tonarter med högst tre förtecken utförda i traditionell stämföring. Provexempel
   

Övriga behörighetsgivande prov

Gitarr (klassisk)/Piano (klassisk)/Cembalo/Individuell studiegång

För att bli erbjuden en plats vid det här programmet behöver du förutom godkända spelprov ha följande provresultat efter genomförda prov:

 • Godkänt resultat på MT-prov (prov i musiklära, gehör och satslära)

MT-prov (prov i musiklära, gehör och satslära)
MT-provet gör du som har gått vidare till delprov II. Provets samlade resultat bedöms med godkänt eller underkänt.

För godkänt resultat i MT-provet skall du:

 • visa grundläggande kunskaper i musiklära
 • visa grundläggande färdigheter i gehör: notering av klingande musikexempel
 • visa grundläggande färdigheter i satslära: harmonisk analys, stämföring och utformning av melodisk över- eller understämma.

Provexempel musiklära

Provexempel satslära (klassisk inriktning)

Provexempel på fullt godkänd, enkel lösning av harmoniseringsuppgift i satslära, klassisk inriktning

Provexempel på möjlig avancerad (utbyggd) lösning av harmoniseringsuppgift i satslära, klassisk inriktning

Övningsprov i Gehör G2.2

Övningsprov i Gehör facit G2.2

Övningsprov Gehör, MP3 filer (innehåller samtliga övningsuppgifter)

Aural practice test in English

Nedan finner du samma övningsuppgifter som ovan, men här kan du välja vilken/vilka övningar du vill, samt i den ordning som du själv vill göra dem:

 1. Intervall
 2. Treklangens toner
 3. Treklangens omvändningar
 4. Ackordtyper
 5. Rytm A
 6. Rytm B
 7. Rytm C
 8. Rytm D
 9. Musik och notbild
 10. Musik och notbild
 11. Musik och notbild

Du som söker till Individuell Studiegång kan också välja att göra MT-prov med jazzinriktning. Scrolla vidare på den här sidan så hittar du övningsprov för jazz.

 


Övriga behörighetsgivande prov

Jazz/Improvisation

För att bli erbjuden en plats vid det här programmet behöver du förutom godkända spelprov ha följande provresultat efter genomförda prov:

 • Godkänt resultat på MT-prov (prov i musiklära, gehör och satslära)

MT-prov (prov i musiklära, gehör och satslära)
MT-provet gör du som har gått vidare till delprov II. Provets samlade resultat bedöms med godkänt eller underkänt.

För godkänt resultat i MT-provet skall du:

 • visa grundläggande kunskaper i musiklära
 • visa grundläggande färdigheter i gehör: notering av klingande musikexempel
 • visa grundläggande färdigheter i satslära: harmonisk analys, stämföring och utformning av melodisk över- eller understämma.

Provexempel musiklära

Provexempel satslära (Jazz/Improvisation)

Övningsprov i Gehör G2.2

Övningsprov i Gehör facit G2.2

Övningsprov Gehör, MP3 filer (innehåller samtliga övningsuppgifter)

Aural practice test in English

Samtliga övningsuppgifter som ovan, men nedan kan man välja vilken/vilka övningar man vill göra samt i vilken ordning man vill göra dem:

Uppgift 1. Intervall
Uppgift 2. Treklangens toner
Uppgift 3. Treklangens omvändningar
Uppgift 4. Ackordtyper
Uppgift 5. Rytm A
Uppgift 5. Rytm B
Uppgift 5. Rytm C
Uppgift 5. Rytm D
Uppgift 6. Musik och notbild
Uppgift 7. Musik och notbild
Uppgift 8. Musik och notbild

 


Övriga behörighetsgivande prov

Folk- och världsmusik

För att bli erbjuden en plats vid det här programmet behöver du förutom godkända spelprov ha följande provresultat efter genomförda prov:

 • Godkänt resultat på Teoriprov FVM

Teoriprov FVM
Teoriprovet-FVM gör du som har gått vidare till delprov II. Provet är obligatoriskt för sökande till Folk- och världsmusikprogrammet och genomförs digitalt under vecka 10. Provets samlade resultat bedöms med godkänt eller underkänt.

Teoriprovet innehåller följande delar:

 • Musiklära: Provmomentet avser att mäta dina kunskaper i musiklära. Du ska i denna del av provet visa kunskaper om vanliga begrepp och sätt att benämna och notera oktavlägen, intervall, ackord, tonarter, taktarter, tidsvärden för noter och pauser samt rätt benämna olika modus.  
 • Musik och notbild: Du får lyssna på och skriva ner en melodi.
 • Flerstämmighet/Tvåstämmighet: Detta provmoment avser att mäta din förmåga att skapa över- eller understämma till en given melodi och givna ackord. Din uppgift är att skriva en över- eller understämma som passar till den givna melodistämman och ackordbeteckningarna.
 • Komposition: Här får du välja mellan två olika modus och skriva en enstämmig melodi i fritt vald stil.

Övningsprov för Teoriprov FVM
1. Musiklära, FVM

2. Musik och Notbild, FVM
Ljudfil 95BPM Musik och Notbild
Ljudfil 120BPM Musik och Notbild

3. Tvåstämmighet, FVM

4. Komposition, FVM


Kompositionsutbildningar och Arrangering/Komposition

Du som söker till någon av kompositionsutbildningar eller Arrangering/Komposition gör särskilda prov som ersätter ovanstående prov. Du hittar övningsproven för din valda inriktning här:

Övningsprov i Gehör G2.2

Övningsprov i Gehör facit G2.2

Övningsprov Gehör, MP3 filer (innehåller samtliga övningsuppgifter)

Aural practice test in English

Samtliga övningsuppgifter som ovan, men nedan kan man välja vilken/vilka övningar man vill göra samt i vilken ordning man vill göra dem:

Uppgift 1. Intervall
Uppgift 2. Treklangens toner
Uppgift 3. Treklangens omvändningar
Uppgift 4. Ackordtyper
Uppgift 5. Rytm A
Uppgift 5. Rytm B
Uppgift 5. Rytm C
Uppgift 5. Rytm D
Uppgift 6. Musik och notbild
Uppgift 7. Musik och notbild
Uppgift 8. Musik och notbild
 


Fler övningsprov

Vill du ha flera övningsprov? Här hittar du övningsprov från de andra musikhögskolorna:
Övningsprov från Musikhögskolan i Örebro
Övningsprov från Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Kontakt

Frågor om antagning:
admissions [at] mhm [dot] lu [dot] se