Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Övriga behörighetsgivande prov

Konstnärligt kandidatprogram i musik

Jag vill veta mer om övriga behörighetsgivande prov för:


Övriga behörighetsgivande prov

Symfoniorkesterinstrument/Blockflöjt/Sång (klassisk)

För att bli erbjuden en plats vid det här programmet behöver du förutom godkända spelprov ha följande provresultat efter genomförda prov:

 • Godkänt resultat på MT-prov (prov i musiklära, gehör och satslära)
 • Godkänt resultat på Pianoprov

MT-prov (prov i musiklära, gehör och satslära)
MT-provet gör du som har gått vidare till delprov II. Provets samlade resultat bedöms med godkänt eller underkänt.

För godkänt resultat i MT-provet skall du:

 • visa grundläggande kunskaper i musiklära
 • visa grundläggande färdigheter i gehör: notering av klingande musikexempel
 • visa grundläggande färdigheter i satslära: harmonisk analys, stämföring och utformning av melodisk över- eller understämma.

Musiklära

Satslära

Gehör

Övningsprov Gehör, ljudfiler:

 1. Intervall, ljudfil
 2. Treklangens toner, ljudfil
 3. Treklangens omvändningar, ljudfil
 4. Ackordtyper, ljudfil
 5. Rytm A, ljudfil
 6. Rytm B, ljudfil
 7. Rytm C, ljudfil
 8. Rytm D, ljudfil
 9. Musik och notbild, ljudfil
 10. Musik och notbild, ljudfil
 11. Musik och notbild, ljudfil

Pianoprov
Pianoprov gör du som har gått vidare till delprov II. Provet genomförs av samtliga sökande till symfoniorkesterinstrument (kandidatnivå), blockflöjt (kandidatnivå) och sång (kandidatnivå).

Observera att för antagning till Musikhögskolan i Malmö krävs att pianoprovet genomförs i Malmö.  

Vid provet framför du:


Övriga behörighetsgivande prov

Gitarr (klassisk)/Piano (klassisk)/Cembalo

För att bli erbjuden en plats vid det här programmet behöver du förutom godkända spelprov ha följande provresultat efter genomförda prov:

 • Godkänt resultat på MT-prov (prov i musiklära, gehör och satslära)

MT-prov (prov i musiklära, gehör och satslära)
MT-provet gör du som har gått vidare till delprov II. Provets samlade resultat bedöms med godkänt eller underkänt.

För godkänt resultat i MT-provet skall du:

 • visa grundläggande kunskaper i musiklära
 • visa grundläggande färdigheter i gehör: notering av klingande musikexempel
 • visa grundläggande färdigheter i satslära: harmonisk analys, stämföring och utformning av melodisk över- eller understämma.

Musiklära

Satslära

Gehör

Övningsprov Gehör, ljudfiler:

 1. Intervall, ljudfil
 2. Treklangens toner, ljudfil
 3. Treklangens omvändningar, ljudfil
 4. Ackordtyper, ljudfil
 5. Rytm A, ljudfil
 6. Rytm B, ljudfil
 7. Rytm C, ljudfil
 8. Rytm D, ljudfil
 9. Musik och notbild, ljudfil
 10. Musik och notbild, ljudfil
 11. Musik och notbild, ljudfil

 


Övriga behörighetsgivande prov

Jazz/Improvisation

För att bli erbjuden en plats vid det här programmet behöver du förutom godkända spelprov ha följande provresultat efter genomförda prov:

 • Godkänt resultat på MT-prov (prov i musiklära, gehör och satslära)

MT-prov (prov i musiklära, gehör och satslära)
MT-provet gör du som har gått vidare till delprov II. Provets samlade resultat bedöms med godkänt eller underkänt.

För godkänt resultat i MT-provet skall du:

 • visa grundläggande kunskaper i musiklära
 • visa grundläggande färdigheter i gehör: notering av klingande musikexempel
 • visa grundläggande färdigheter i satslära: harmonisk analys, stämföring och utformning av melodisk över- eller understämma.

Musiklära

Satslära

Gehör

Övningsprov Gehör, ljudfiler:

 1. Intervall, ljudfil
 2. Treklangens toner, ljudfil
 3. Treklangens omvändningar, ljudfil
 4. Ackordtyper, ljudfil
 5. Rytm A, ljudfil
 6. Rytm B, ljudfil
 7. Rytm C, ljudfil
 8. Rytm D, ljudfil
 9. Musik och notbild, ljudfil
 10. Musik och notbild, ljudfil
 11. Musik och notbild, ljudfil
   

Övriga behörighetsgivande prov

Folk- och världsmusik

För att bli erbjuden en plats vid det här programmet behöver du förutom godkända spelprov ha följande provresultat efter genomförda prov:

 • Godkänt resultat på Teoriprov FVM

Teoriprov FVM
Teoriprovet-FVM gör du som har gått vidare till delprov II. Provet är obligatoriskt för sökande till Folk- och världsmusikprogrammet och genomförs digitalt under vecka 10. Provets samlade resultat bedöms med godkänt eller underkänt.

Teoriprovet innehåller följande delar:

 • Musiklära: Provmomentet avser att mäta dina kunskaper i musiklära. Du ska i denna del av provet visa kunskaper om vanliga begrepp och sätt att benämna och notera oktavlägen, intervall, ackord, tonarter, taktarter, tidsvärden för noter och pauser samt rätt benämna olika modus.  
 • Musik och notbild: Du får lyssna på och skriva ner en melodi.
 • Flerstämmighet/Tvåstämmighet: Detta provmoment avser att mäta din förmåga att skapa över- eller understämma till en given melodi och givna ackord. Din uppgift är att skriva en över- eller understämma som passar till den givna melodistämman och ackordbeteckningarna.
 • Komposition: Här får du välja mellan två olika modus och skriva en enstämmig melodi i fritt vald stil.

Övningsprov för Teoriprov FVM

 1. Musiklära, FVM (PDF 448 kB, nytt fönster)
 2. Musik och Notbild, FVM (PDF 71,4 kB, nytt fönster) 
  FVM Musik och Notbild, ljudfil 
  FVM Musik och Notbild, ljudfil
 3. Tvåstämmighet, FVM (PDF 71, 8 kB, nytt fönster)
 4. Komposition, FVM (PDF 53,8 kB, nytt fönster)

Kompositionsutbildningar och Arrangering/Komposition

Du som söker till någon av kompositionsutbildningar eller Arrangering/Komposition gör särskilda prov som ersätter ovanstående prov. Du hittar övningsproven för din valda inriktning här:

Gehör

Övningsprov Gehör, ljudfiler:

 1. Intervall, ljudfil
 2. Treklangens toner, ljudfil
 3. Treklangens omvändningar, ljudfil
 4. Ackordtyper, ljudfil
 5. Rytm A, ljudfil
 6. Rytm B, ljudfil
 7. Rytm C, ljudfil
 8. Rytm D, ljudfil
 9. Musik och notbild, ljudfil
 10. Musik och notbild, ljudfil
 11. Musik och notbild, ljudfil

Kontakt

Frågor om antagning:
admissions [at] mhm [dot] lu [dot] se (admissions[at]mhm[dot]lu[dot]se)

Fler övningsprov

Vill du ha flera övningsprov? Här hittar du övningsprov från de andra musikhögskolorna: