Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Jazz/Improvisation

Konstnärligt masterprogram i musik

Instrumental / Sång
Musikerutbildning – Masterprogram

Ansök här
Öppnas för anmälan 1 december 2020

Du anmäler dig på www.antagning.se. Med din ansökan ska du bifoga arbetsprover enligt den information som finns att läsa i provinformationen. Arbetsproverna laddar du upp till Musikhögskolan i Malmö via länken nedan. Läs provinformationen noga så att du skickar rätt handlingar och att dessa är i rätt format. För att din ansökan ska ses som komplett ska samtliga filer och dokument vara uppladdade enligt anvisningarna senast den 25 februari, 2021. Efter detta datum kommer din ansökan att hanteras som sen anmälan och du kan då missa din möjlighet att bli erbjuden en plats på den utbildning du söker. 

Provinformation

Samtliga spelprov som normalt genomförs på plats på skolan under antagningsveckan ersätts i år av inlämning av digitala underlag av dig som sökande. Följande delar ingår i materialet som du ska skicka in:

 1. Arbetsprover
  Du skickar in:
  • Klingande underlag: 3 exempel av god ljudkvalitet där du själv medverkar som musiker (ljudfiler, videofiler eller via länkar till hemsida, youtube, soundcloud el likn) som tydligt visar ditt musikerskap och musicerande. 
  • Beskrivning av de klingande underlagen du har skickat in. Vem har skrivit musiken som spelas? Vilken är din roll i musiken på inspelningarna (egen grupp/sideman)? (pdf)
  • Utförlig beskrivning av plan och syfte med studierna innehållande formulering av ett konstnärligt projektarbete samt vilka konstnärliga processer du kommer att fokusera på under dina studier och hur du tänker använda utbildningen för att uppnå sina mål. (pdf)
  • CV över musikalisk bakgrund och nuvarande musikalisk verksamhet. (pdf)
 2. Spelprov
  Utöver de arbetsprover du lämnar in ska du även skicka in videoinspelning/-ar där du framför ett varierat program på minst 10 - max 12 minuters total speltid. Musiken ska framföras solo utan kompgrupp eller andra medverkande musiker. Du väljer själv vilka stycken du vill spela. Läs mer om inspelningskvalitet, format och tidsramar längre ner på den här sidan.

En jurygrupp gör en bedömning av de inkomna arbetsproven och kallar sedan sökande till intervju som äger rum under vecka 10 via digital mötesplattform.

Instruktioner och kriterier för videofilm

För att videoinspelningarna ska bli godkända som underlag för bedömning krävs att du som sökande följer nedanstående instruktioner:

 • Läs noga igenom provinformationen till det program och instrument du söker för att veta vilka stycken/provmoment du behöver spela in och ladda upp. 
 • Inled dina filmer med att legitimera dig - filma legitimation och ditt ansikte. Du ska också tydligt berätta vilket stycke du kommer att framföra på inspelningen. För att filmerna ska anses giltiga ska ditt ansikte och dina händer synas hela tiden. Du och hela ditt instrument ska vara i fokus under hela filmen.
 • Framför ett (1) stycke/provmoment per film. Vardera film ska genomföras i obruten tagning. Inga klipp eller andra tekniska editeringar är tillåtna.
 • Ljudet ska vara av god kvalitet, inspelat med mikrofon i din mobiltelefon eller med rumsmikrofon, utan för mycket rumsakustik samt utan distorsion och brus.
 • Filmerna ska ha god bildkvalitet med bra skärpa och ljus. 
 • Inspelningarna ska laddas upp vi i MP4-format. Andra filformat är ej tillåtna. Din mapp med arbetsprover får ej överstiga 5GB i storlek.

Om instruktionerna inte följs och videofilerna på något sätt upplevs ha modifierats kan dina inskickade arbetsprover komma att bedömas som ogiltiga.

Instruktioner för uppladdning av arbetsprover

Så här gör du:

 1. Kontrollera att du har anmält dig till det program du söker till på www.antagning.se
 2. Samla ihop de ljud- och/eller videofiler du vill skicka in. Spara dem i MP3-format för ljudfiler och i MP4-format för videofiler. Namnge varje fil med titel och nummer, dina initialer samt födelsedatum - använd de två första bokstäverna i ditt för- och efternamn samt formatet år/mån/dag för ditt födelsedatum. Separera uppgifterna med understreck. Filerna namnges enligt följande exempel:
  För dina arbetsprov: AP1_LaJo_990230, AP2... etc. (I exemplet heter den sökande Lars Jonsson med födelsedatum 990230) 
  För dina spelprov: SP1_LaJo_990230, SP2... etc.
 3. Om du vill ange länkar till YouTube, Soundcloud, egen hemsida el liknande som arbetsprover skriver du in fullständiga länknamn i ett separat text-dokument som du sedan sparar som PDF. Namnge pdf-filen enligt följande exempel: APLinks_LaJo_990230
 4. Spara dina övriga textdokument som PDF och namnge dem med titel, initialer och födelsedatum enligt följande exempel: CV_LaJo_990230, Plan_LaJo_990230 etc.
 5. Skapa en ny mapp på datorn. Namnge mappen med förkortningen MuJazzMas_hela ditt namn_födelsedatum (år/mån/dag). Exempel: MuJazzMas_LarsJonsson_990230
 6. Lägg alla dina filer i mappen och spara den på din dator.
 7. Komprimera din mapp till en ZIP-fil (obs! Använd inte RAR-fil, dessa kan vi inte öppna). Mappen får inte överstiga 5GB i storlek.
 8. Öppna länken för uppladdning av arbetsprover nedan: Här laddar du upp dina arbetsprover
 9. Hämta eller dra in hela mappen från din dator i uppladdningsruten. Ange samma mailadress som när du gjorde din anmälan på www.antagning.se. Ladda upp! 
 10. När uppladdningen är klar får du en bekräftelse direkt i webbläsaren. Stäng inte webbläsaren förrän uppladdningen är genomförd. 
 11. Om du får problem med uppladdningen av dina arbetsprover ska du höra av dig via mail till admissions [at] mhm [dot] lu [dot] se

OBS! Det är den sökandes ansvar att se till att arbetsproverna är kompletta enligt provbeskrivningen, att de är inlämnade i rätt format och är spelbara. Skicka aldrig dina arbetsprover till admissions-mailen. De hamnar då fel och din ansökan kommer inte att ses som komplett.

Här laddar du upp dina arbetsprover senast den 25 februari, 2021.

 

Viktiga datum för din ansökan

15 januari: Sista anmälningsdag. Anmäl dig till programmet på www.antagning.se

22 januari: Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet

25 februari: Sista dag för uppladdning av elektroniska arbetsprover

13 april: Antagningsbesked på Mina sidor på www.antagning.se

28 april: Sista dag att tacka ja till din plats på Mina sidor på www.antagning.se

Kontakt

Frågor om antagning:
admissions [at] mhm [dot] lu [dot] se

Påminnelse

Observera att för att kunna bli antagen till en konstnärlig utbildning på masternivå måste du kunna uppvisa en konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande vid eventuell studiestart.