Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Jazz/Improvisation

PROGRAM 180 HÖGSKOLEPOÄNG · 3 ÅR · KONSTNÄRLIG KANDIDATEXAMEN

Kandidatutbildningen i Jazz/Improvisation syftar till att utbilda musiker med hög konstnärlig och professionell förmåga. Efter fullbordade studier har studenten väl utvecklade kunskaper och färdigheter för att kunna verka i arbetslivets olika former, både som solist eller medlem i fasta ensembler och/eller fria grupper. Studenten ska även ha utvecklat förmåga att studera på ett i stort sett självstyrt eller självständigt sätt. Vidare ska studenten efter fullbordade studier ha förvärvat utökade kunskaper i entreprenörskap i syfte att öka förmågan till förändring och anpassning av den egna yrkesrollen i ett föränderligt kulturliv.

Utbildningen består av obligatoriska och fritt valda kurser. Läsåret är indelat i veckor med undervisning efter ordinarie schema, projektveckor samt självstudieveckor och veckor för tentamen och beting. Undervisningen sker enskilt eller i grupp. Instrumentalundervisningen består av enskild huvud­instrument­undervisning, gemensamma lektioner, seminarier och enskild undervisning i instudering. Efter fullbordad utbildning ges en konstnärlig kandidatexamen i musik.

Inom jazzutbildningen får studenten möjlighet att finna och utveckla sin egen musikaliska röst och samtidigt få den grundläggande praktiska omvärldskunskap hen behöver för ett framtida yrkesliv inom jazz- och improvisationsmusiken. Studenten erbjuds jazz- och improvisationsstudier i ett kreativt och öppet arbetsklimat med goda möjligheter att själv påverka stora delar av innehållet i utbildningen. Inom jazzutbildningen på Musikhögskolan i Malmö välkomnas en bredare syn på själva jazzbegreppet. Jazz handlar idag inte längre enbart om en bestämd stil med sin egen tradition utan om ett mycket stort spektrum av olika kombinationer av och möten mellan olika slags musikaliska yttringar och genreöverskridandet utgör en naturlig del av jazzens utveckling.

Utbildningen får ofta besök av gästlärare. Undervisningen sker i varierande former från kortare clinics till flera veckors gästlärarskap i ensembleblocken. Under de ordinarie projektveckorna finns det i regel alltid en eller flera gästande musiker som undervisar under flera dagar. De ordinarie lärarna på utbildningen är samtliga verksamma som professionella jazzmusiker. Även när det gäller lärare erbjuds en stor genremässig bredd.

Peter Nilsson universitetsadjunkt i trummor, jazzensemble, musik och samhälle. Kursledare på jazzmusikerutbildningen.
Mattias Hjorth lektor i jazzensemble & kontrabas
Claus Sorensen universitetsadjunkt i storband, sax och arr/komp jazz
Samuel Hällqvist lärare i gitarr, ensemble
Almaz Yebio lektor i sång, inriktning jazz, gospel och sångensemble 
Maggi Olin universitetsadjunkt i piano och jazzensemble 

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet i form av godkänt urvalsgrundande antagningsprov till musikerutbildningen.

Kontakt

Peter Nilsson
Kursledare, universitetsadjunkt i trummor och jazzensemble
peter [dot] nilsson [at] mhm [dot] lu [dot] se


Thea Lundbäck
Utbildningssamordnare
thea [dot] lundback [at] mhm [dot] lu [dot] se
+46 40 32 54 25

Abstractions | Konsert med jazzstudenter 2023