Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Norge chans att få ett SFO inom musik

universitetet
Universitetet i Agder. Foto: Jon Petter Thorsen Aptum

Digitalisering påverkar vid sidan om allt annat även musikutbildning och en gemensam utmaning som många lärosäten står inför är att hitta balans mellan trender, studenternas behov, hantverket inom musikeryrket och pedagogisk integritet.

Musikhögskolan ingår genom utbildningschef Lars Andersson i en internationell Advisory Board för det norska projektet Creative use of Technology in Music Education (CreaTeME) vid Universitetet i Agder (Norge). Projektet har nu chans att bli utvalt till ett strategiskt forskningsområde (SFO) av det norska utbildningsdepartementet. Besked kommer senare under hösten.

-Jag tycker det är mycket intressant att ett universitet satsar på ett SFO inom musikområdet med syfte att hjälpa studenter att upptäcka, möjliggöra och förverkliga sina konstnärliga uttryck i samspel med digital teknik, säger Lars Andersson som tidigare i september var med i Kristiansand när den internationella bedömargruppen besökte Universitetet i Agder.

Vilka frågor ställde bedömargruppen?

-De ställde frågor kring hur ett forskningsprojekt av det här slaget kan påverka det omgivande samhället och hur det påverkar högre utbildning inom musik och andra discipliner.

-Eftersom detta är en stor satsning om 80 miljoner norska kronor på fem år, med start den 1 januari, undrade de också vad som skulle göras först och vilka utmaningar vi såg i att starta ett så pass stort forskningsområde som omfattar många olika avnämare från skola, universitet till musik- och kulturlivet.

Vilka erfarenheter ser du att Musikhögskolan i Malmö kan och vill bidra med i projektet CreaTeME? 

Lars Andersson
Lars Andersson, Programme director - Music teacher training.

-Vi är redan inskrivna i projektförslaget för att bidra med kunskaper kring jämställdhet och likabehandling. Det är tänkt att vara en fortsättning på det arbete som vi bedrivit de senaste tre åren där vi genomfört tre nordiska konferenser med fokus på genus och jämlikhet och den obalans som finns i högre musikutbildning. Den senaste och sista konferensen genomfördes i Malmö tidigare i våras.

-Sen kommer det säkert också att kunna kopplas till det europeiska projektet PriHMe som Musikhögskolan i Malmö deltar i.

Hur kommer Musikhögskolan i Malmö att använda sig av / inspireras av CreaTeME?

-Jag fick en väldigt god kontakt med lärare och ledning och det visar sig att våra skolor har många gemensamma nämnare. Vi såg nog alla att det fanns en stor potential för betydligt mer samarbete framöver kring kreativ användning av musikteknologi.

-Vi har ju flera avdelningar på Musikhögskolan i Malmö på bägge utbildningarna som sysslar med digital-elektronisk musik och vi har även unik forskning inom digitalt musikskapande och kreativitet som Universitetet i Agder är väldigt intresserade av. Så jag tror att detta kan ge våra studenter väldigt  fina möjligheter att vidareutveckla sina kunskaper i samarbete med studenter, lärare och forskare vid bägge universiteten. Jag hoppas på en lång och fin vänskap med många samarbetsprojekt även om Universitetet i Agder mot förmodan nu inte skulle lyckas ta hem detta forskningsområde/Center of Excellence.


Mer info:

Läs mer om CreaTeME

Lunds universitet ingår i 11 strategiska forskningsområden i Sveriges motsvarighet till nationella satsningar på ny kunskapsbildning och excellenta forskningsmiljöer. Du hittar dem här