Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sanimir Resic ny rektor för Musikhögskolan

Sanimir Resic
Sanimir Resic

Sanimir Resic är docent i historia och europakunskap, numera tjänstledig från Humanistiska och Teologiska fakulteterna i Lund, och Musikhögskolans nya rektor efter Ann-Charlotte Carlén.

Hur känns det?

-Jo, det nya året har nu officiellt påbörjats med min första dag här på Musikhögskolan, det känns mycket trevligt.

Du har en diger bakgrund som ansvarig för högre utbildning i olika roller, vad skulle du säga är det som intresserar och driver dig när det kommer till utbildning?

-Min absoluta tro på meritokrati. Jag tror att med en öppen utbildningsvärld som är stabilt rotad i meritokrati, kan alla, trots uppenbara eller dolda hinder, nå sina potentialer på ett sätt som just bara utbildning kan erbjuda.

-Mina personliga erfarenheter från högre utbildning, som student, lärare, forskare och vidare upp i ledningspositioner, har exempelvis kantats av en viss förundran över att jag med min invandrarbakgrund har lyckats komma in och släppas fram. Lunds universitet och det högre utbildningsväsendet har vunnit min kärlek tack vare meritokratin och det är det som driver mig.

Det gör dig en smula unik i rollen som Musikhögskolans rektor att du har din bakgrund inom historia och europakunskap, inte musik, hur ser du på det?

- Jag har förstått att det finns en viss oro kring att jag inte kommer från musikens värld och det kanske blir en större utmaning än vad jag tror, det får vi se. Men som rektor är det inte min uppgift eller avsikt att tala om för verksamheten hur den innehållsmässigt skall bedrivas, utan att skapa och bibehålla en god och fruktbar arbetsmiljö. Och det har jag gjort förr, både inom och utanför Lunds universitet, i mina tidigare rektorsroller.

-Det finns som jag ser det också fördelar med att inte ha ett ständigt inifrånperspektiv och jag kommer att sträva efter en konstant dialog med ledning, medarbetare och studenter och be om hjälp och råd kring det jag inte förstår.

Har du någon relation till musik på det personliga planet?

-Ja, som humanist och historiker är jag en varm beundrare av musikens värld. Musik för mig är en av mänsklighetens finaste uppfinningar och kanske det bästa internationella språket. Från min personliga horisont känns det som att jag nu beträder en magisk miljö.           

Du har varit med i samlokaliseringen av Språk- och litteraturcentrum i Lund, vilka av dina lärdomar tror du kan komma till pass i arbetet med att samlokalisera Konstnärliga fakulteten?

-Mina erfarenheter är många så jag hoppas kunna vara ett bra stöd i den pågående samlokaliseringen. En viktig erfarenhet jag har är att ständigt uppdatera och förankra den pågående processen med medarbetare och studenter och att alla vid något tillfälle ges möjlighet att yttra sig och ställa frågor.

-Vidare är det viktigt att hålla koll på kostnaderna. Det gäller både de löpande och de oförutsedda framtida kostnaderna. Exempelvis blev det tydligt för alla på Språk- och litteraturcentrum att hyreskostnaderna sköt i höjden i de nya lokalerna. Detta visade sig successivt, och var i kontrast med de målsättningar som hade funnits inledningsvis.  

-Så, transparens, insikt och delaktighet är avgörande för ett framgångsrikt resultat i en samlokalisering.

Din rektorstjänst är på 75 procent, vad kommer du att ägna resten av tiden åt?

- Jag har valt att fortsätta stå med ett ben på HT-fakulteterna och har för avsikt att fortsätta skriva på min nya monografi. Ett viktigt kapitel kommer att fokusera på musikens roll i den nyosmanska minnespolitiken på Balkan och Turkiet. Under höstterminen ger jag dessutom en kurs om Balkan (historia, kultur och samhälle) på distans och på halvfart. Då jag är den ende i Sverige som undervisar om detta hade jag inte hjärta att lägga kursen på is.   

 

Mer info och kontaktuppgifter till Sanimir Resic hittar du här

This article in English