Lena Ekman-Frisk

Lena Ekman Frisk

Universitetslektor

Lena Ekman-Frisk

Publikationer

Visar av publikationer. Sorterade efter år och sen titel.

"Den sjungande trappuppgången"

Lena Ekman Frisk är en välkänd profil i svenskt körliv, men även känd för en bredare allmänhet genom TV-serien "Den sjungande trappuppgången", som spelades in i bostadsområdet Lindängen i Malmö och sändes i Sveriges Television våren 2012. Serien handlar en kör och de människor som är med i den. Dessa människor, som inte har någon direkt sång- och körerfarenhet, har en spännande livshistoria att berätta.