Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Antagning till kandidatprogram, Folk- och världsmusik

KONSTNÄRLIGT KANDIDATPROGRAM I MUSIK

Hållpunkter för din ansökan

 1. Anmäl dig till programmet på antagning.se
  Anmälningsperiod: 1 december 2023 – 15 januari 2024.
   
 2. Styrk din behörighet. Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet är 25 januari 2024.
   
 3. Ladda upp dina arbetsprover (delprov I) senast 22 januari 2024. Läs mer om innehåll, inspelningskvalitet och format längre ner på den här sidan.
   
 4. Bedömning av arbetsprover (delprov I). En jurygrupp gör en bedömning av de inkomna arbetsproverna (delprov I) och kallar sedan de sökande som har godkända arbetsprover till delprov II. Kallelsen skickas till den mejladress du uppgav när du gjorde din anmälan.
   
 5. Delprov II genomförs genom både uppladdade arbetsprover, intervju och spel- och teoriprov online via Zoom under vecka 10, 2024. Dag och tid anges i kallelsen.
   
 6. Antagningsbesked urval 1: 11 april 2024 på Mina sidor på antagning.se
   
 7. Tacka ja till din platsMina sidor på antagning.se senast 25 april 2024.
   
 8. Antagningsbesked urval 2: 7 maj 2024 på Mina sidor på antagning.se

Antagningsprov

Antagningsprovet sker i två omgångar. Delprov I genomförs på distans genom att du som sökande laddar upp arbetsprover i form av videoinspelningar. Om du blir godkänd i delprov I kallas du till delprov II som också genomförs digitalt på distans.

PROV PÅ HUVUDINSTRUMENT
Delprov I (uppladdade arbetsprover)
Du skickar in videoinspelningar där du framför:

 • två låtar/sånger av olika karaktär inom ditt specialområde, varav en ska framföras solo. Vid proven skall du spela/sjunga på ditt huvudinstrument inom din genre. Om du vill ha ackompanjemang på den andra låten går det bra att spela tillsammans med någon/några eller till förinspelad bakgrund. Den sammanlagda tiden för bägge låtarna får inte överstiga 10 minuter.

Inspelningarna ska vara uppladdade mot Musikhögskolan i Malmö via länken nedan.

Delprov II (uppladdade arbetsprover samt online antagningsprov, intervju och musikteoriprov)
Du skall göra två videoinspelningar av dig själv. Samma instruktioner för uppladdning av arbetsprover som för delprov I gäller för delprov II. Samt ett antagninsprov live via Zoom och ett diagnostiskt musikeoriprov.

Senast Sön 3/3 innan midnatt skall du ha laddat upp följande digitala spelprov::

 • I kallelsen kommer du att få en mapp skickat till dig som innehåller noter och inspelningar till tre låtar skickad som vi har spelat in. Du skall spela in dig själv på film när du spelar till en av dessa låtar. Du väljer själv vilken av dem du tycker passar dig bäst. Om tonarten på låten av någon anledning inte passar dig är det OK att ändra tonart på den i något program för detta, men du får INTE lov att ändra tempo. Instruktioner för vad du skall spela i olika delar av låten, beroende på vad du spelar för instrument, finns i samma mapp. Exempel på de tre låtar som ingår i provet
   
 • Du skall också spela in ytterligare en valfri låt om ca 3-4 minuter. Den får gärna visa på en lite annan sida av dig som folk- och världsmusiker än vad du visat upp i delprov I, men skall fortfarande är tydligt förankrat i genren.

Tisdagen den 5/3 kommer du också att göra 4 provmoment som sker live via zoom, Här skall du göra följande: 

 • Du får en not skickad till dig som du får en minut på dig att titta på, och sedan skall försöka spela efter inför kameran. Exempel på a prima vistauppgift (PDF 19,4 kB), new tab)
   
 • Vi spelar upp några melodifraser, och du skall försöka härma dem på ditt instrument.
   
 • Vi gör också en kort intervju där vi kommer att fråga dig lite om vad du har gjort innan i ditt liv som musiker, och vad du har för plan med att söka till oss. Av provet behöver det framgå att du pratar tillräckligt bra engelska för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. 

De första tre provmomenten tar tillsammans ca 10 minuter. Du får veta när på dagen din tid blir i kallelsen.

 • Du kommer också att få en tid för ett diagnostiskt musikteoriprov, som sker i grupp live på zoom samma dag. När provet startat får du en länk till provet, och du har sedan 90 minuter på dig att göra provet digitalt framför skärmen. Du får inte lämna skärmen eller gå utanför bild, och givetvis inte ta hjälp av någon annan. Om du behöver får du ha tillgång till ett musikinstrument som stöd under provet. Exempel på musikläraprov (PDF 93 kB, new tab)

För att kunna genomföra dessa fyra provmoment behöver du alltså tillgång till zoom, ljud från datorn (lurar eller högtalare) och stabil internetuppkoppling. För samtliga fyra moment gäller att de kan ha stor betydelse för vår bedömning av dig, men inget av dem är utslagsgivande - det är inte ett krav att vara godkänd på alla fyra för att kunna bli antagen.
 

ÖVRIGA BEHÖRIGHETSGIVANDE PROV

Alltså inget övrigt behörighetsgivande prov. Teoriprovet är diagnostiskt. 

Instruktioner och kriterier för videofilm

För att videoinspelningarna ska bli godkända som underlag för bedömning krävs att du som sökande följer nedanstående instruktioner:

 • Inled dina filmer med att legitimera dig – filma legitimation och ditt ansikte. Berätta tydligt vilket stycke du ska framföra.
   
 • Ansikte, hela armar och instrument ska synas tydligt.
   
 • Framför ett (1) stycke/provmoment per film. Vardera film ska genomföras i obruten tagning. Inga klipp eller andra tekniska editeringar är tillåtna.
   
 • Ljudet ska vara av god kvalitet, inspelat med mikrofon i din mobiltelefon eller med rumsmikrofon, utan för mycket rumsakustik samt utan distorsion och brus.
   
 • Filmerna ska ha god bildkvalitet med bra skärpa och ljus.
   
 • Inspelningarna ska laddas upp i MP4-format. Andra filformat är ej tillåtna. Din mapp med arbetsprover får ej överstiga 5 GB i storlek.

Om instruktionerna inte följs och videofilerna på något sätt upplevs ha modifierats kan dina inskickade arbetsprover komma att bedömas som ogiltiga.

Instruktioner för uppladdning av arbetsprover

 1. Kontrollera att du har anmält dig till det program du söker på antagning.se
   
 2. Samla ihop de videofiler du vill skicka in. Spara dem i MP4-format. Namnge varje fil med titel, dina initialer samt födelsedatum – använd de två första bokstäverna i ditt för- och efternamn samt formatet år/mån/dag för ditt födelsedatum. Separera uppgifterna med understreck.

  Filerna namnges enligt följande exempel: 
  Video1_LaJo_990230 (i exemplet heter den sökande Lars Jonsson med födelsedatum 990230). Nästa fil heter alltså Video2_LaJo_990230 etc.).
   
 3. Skapa en ny mapp på din dator. Namnge mappen med hela ditt Namn_Instrument_Födelsedatum (år/månad/dag). 

  Exempel: LarsJonsson_Violin_990230
   
 4. Lägg alla dina filer i mappen och spara den på din dator.
   
 5. Komprimera din mapp till en ZIP-fil (observera: Använd inte RAR-fil, dessa kan vi inte öppna). Mappen får inte överstiga 5 GB.
   
 6. Öppna länken för uppladdning av arbetsprover, du hittar länken längre ner på den här sidan.
   
 7. Hämta eller dra in hela mappen från din dator i uppladdningsrutan.

  Ladda upp!
   
 8. När uppladdningen är klar får du en bekräftelse direkt i webbläsaren. Stäng inte webbläsaren förrän uppladdningen är genomförd.
   
 9. Om du får problem med uppladdningen av dina arbetsprover ska du höra av dig via mejl till admissions [at] mhm [dot] lu [dot] se (admissions[at]mhm[dot]lu[dot]se)

Observera: Det är den sökandes ansvar att se till att arbetsproverna är kompletta enligt provbeskrivningen, att de är inlämnade i rätt format och är spelbara. Skicka aldrig dina arbetsprover till admissions-mejlen. De hamnar då fel och din ansökan kommer inte att ses som komplett.

Här laddar du upp dina arbetsprover till delprov 2 senast 3 mars 2024.

Stort stipendium till nyantagna träblåsstuderande

Signe och Edvin Malmqvists stipendiefond delar årligen ut stora stipendier till alla nyantagna träblåsstudenter vid Musikhögskolan i Malmö.

Kontakt

Frågor om antagning:
admissions [at] mhm [dot] lu [dot] se (admissions[at]mhm[dot]lu[dot]se)