Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Folk- och världsmusik

 
PROGRAM 180 HÖGSKOLEPOÄNG · 3 ÅR · KONSTNÄRLIG KANDIDATEXAMEN

Folk- och världsmusik är öppen för instrumentalister och sångare som vill utvecklas inom såväl olika kulturers folkmusik som icke västerländsk konstmusik.

Musikerutbildning, folk- och världsmusik, syftar till att utbilda musiker med hög konstnärlig och professionell förmåga. Du skall efter genomgången utbildning ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna verka i arbetslivets olika former. Du skall även ha utvecklat sådana färdigheter som krävs för att studera vidare med en hög grad av självständighet. Vidare skall du efter fullbordade studier ha förvärvat grundläggande kunskaper i entreprenörskap i syfte att öka förmågan till förändring och anpassning av den egna yrkesrollen i ett föränderligt kulturliv.

Under utbildningen kommer du att möta den nordiska folkmusiken, men får även möjlighet att fördjupa dig i din egen och andra kulturers musiktraditioner. Fokus ligger på din musikaliska utveckling, men du ges även verktyg för att anpassa din yrkesroll till dagens ständigt föränderliga kulturliv. Du har stort inflytande över utbildningens innehåll och studieupplägg, varför egen drivkraft är en förutsättning. Konsertframträdanden i olika sammanhang ingår som en viktig del av utbildningen.

Malmö är ett mångkulturellt smörgåsbord, där många duktiga musiker från olika musiktraditioner finns att tillgå som lärare, och vi har också varje läsår ett flertal gästlärare som besöker oss från när och fjärran samt  en Artist in Residence. En gång om året brukar vi åka på de nordiska musikhögskolornas folkmusikträff, Nordtrad, där vi möter andra studerande och lärare.

Konsertframträdanden i olika sammanhang ingår som en viktig del av utbildningen. Utbildningen är också djupt integrerad med vår musiklärarutbildning i folk- och världsmusik, och ensemble, konserter, gemensam lektion, och vissa projekt är gemensamma.

Läsåret är indelat i veckor med undervisning efter ordinarie schema, projektveckor samt självstudieveckor och veckor för tentamen och beting. Efter fullbordad utbildning ges konstnärlig kandidatexamen i musik.

Pär Moberg universitetsadjunkt i ensemble/folkmusik
Mats Edén universitetslektor i folkmusik
Markus Tullberg doktorand musikpedagogik
Allan Skrobe lärare i ensemble och huvudinstrument
Ale Carr lärare i musikteori och huvudinstrument

Ibland kan det hända att din vision för dina studier passar bättre för att studera vid kandidatprogrammet Individuell studiegång.

  • Ditt musicerande sker huvudsakligen i gränslandet mellan folk- och världsmusik och en annan genre.
  • Du är väldigt specifikt intresserad av en viss smalare stil av folk- och världsmusik, och vill inte jobba mer brett med olika stilar. I folk- och världsmusikutbildningen ingår mycket ensemblespel med dina medstudenter, där du kommer att få prova på olika stilar från olika håll i världen, och också lära dig musik från dina studiekamraters traditioner.
  • Du har redan en professionell ensemble du spelar mycket med, och är inte så intresserad av att ha ensemble inom din utbildning. På Individuell studiegång finns också möjligheten att en hel ensemble kan antas tillsammans, och ett par folk- och världsmusikensembler har utnyttjat den möjligheten tidigare.
  • Du vill främst jobba med arrangering och komposition inom folk- och världsmusik snarare än med instrumentalstudier.

Stämmer något av detta in på dig? Utöka i så fall gärna dina möjligheter genom att även söka Individuell studiegång. 

Läs mer om Individuell studiegång

Dokument

Kontakt

Pär Moberg
Kursledare
par [dot] moberg [at] mhm [dot] lu [dot] se

Alvi Joensen
Utbildningssamordnare
alvi [dot] joensen [at] mhm [dot] lu [dot] se

Folk- och världsmusikutbildningar