Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Adriana Di Lorenzo Tillborg

Doktorand, forskarutbildning i musikpedagogik

Kulturskolor, policyprocesser och inkluderingsdiskurser

Trots att det finns en kulturskola i circa 97 % av Sveriges kommuner, har dessa skolor inga nationella styrdokument. Nyligen har dock den svenska regeringen initierat en utredning för att föreslå en nationell strategi. Syftet med min avhandling är att undersöka de diskurser som framträder när kulturskoleledare pratar om sin egen praktik, om policyprocesser och om inkludering.
Svensk musikpedagogisk forskning saknar ledarskapsperspektiv på kulturskolor. Med tanke på den viktiga roll som kulturskoleledare har i policyprocesser, fyller denna undersökning ut kunskapsluckor i en tid av omprövningar av kulturskolans uppdrag.

Länk till intervju i Kulturskolepodden

Art and Music Schools, policy processes and discourses of inclusion

Despite the fact that about 97 % of Sweden’s municipalities finance Art and Music Schools, such schools have no national policy documents. Recently, however, the Swedish government has commissioned an investigation to suggest a national strategy. The aim of my PhD thesis is to investigate the discourses that emerge when Sweden’s Art and Music School leaders talk about their own practice, policy processes and inclusion.
The Swedish music education research field lacks leadership perspectives on Art and Music Schools. Because of their leaders' important role in policy processes, this research project may contribute with new knowledge in a period of challenging the music and art schools' mission.

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Sidansvarig:
Di Lorenzo Tillborg Adriana
E-post: adriana [dot] di_lorenzo_tillborg [at] mhm [dot] lu [dot] se