Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Folk- och världsmusik

PROGRAM 180 HÖGSKOLEPOÄNG · 3 ÅR · KONSTNÄRLIG KANDIDATEXAMEN

Musikerutbildning, folk- och världsmusik, syftar till att utbilda musiker med hög konstnärlig och professionell förmåga. Efter utbildningen ska du ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna verka i arbetslivets olika former. Du ska även ha utvecklat de färdigheter som krävs för att kunna studera vidare med en hög grad av självständighet. Vidare ska du efter fullbordade studier ha förvärvat grundläggande kunskaper i entreprenörskap i syfte att öka förmågan till förändring och anpassning av den egna yrkesrollen i ett föränderligt kulturliv.

Under utbildningen kommer du att möta den nordiska folkmusiken, men får även möjlighet att fördjupa dig i din egen och andra kulturers musiktraditioner. Fokus ligger på din musikaliska utveckling och du kommer att ha stort inflytande över utbildningens innehåll och studieupplägg, att ha en egen drivkraft en därför en förutsättning. Konsertframträdanden i olika sammanhang ingår som en viktig del av utbildningen.

Malmö är ett mångkulturellt smörgåsbord där många duktiga musiker från olika musiktraditioner finns att tillgå som lärare. Därtill får utbildningen varje läsår besök från ett flertal gästlärare från när och fjärran samt en Artist in Residence. En gång om året brukar vi åka på de nordiska musikhögskolornas folkmusikträff, Nordtrad, där vi möter andra studerande och lärare.

Konsertframträdanden i olika sammanhang ingår som en viktig del av utbildningen. Utbildningen är också djupt integrerad med vår musiklärarutbildning i folk- och världsmusik, därför är ensemble, konserter, gemensam lektion, och vissa projekt gemensamma.

Läsåret är indelat i veckor med undervisning efter ordinarie schema, projektveckor samt självstudieveckor och veckor för tentamen och beting. Efter fullbordad utbildning ges konstnärlig kandidatexamen i musik.

Pär Moberg universitetslektor i ensemble/folkmusik
Mats Edén universitetslektor i folkmusik
Markus Tullberg postdoktor och lärare musikpedagogik
Allan Skrobe lärare i ensemble och huvudinstrument
Ale Carr lärare i musikteori och huvudinstrument
Tania Naranjo lärare i piano

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet i form av godkänt urvalsgrundande antagningsprov till musikerutbildningen.

Beroende av vad du förväntar dig av din utbildning kan kandidatprogrammet Individuell studiegång vara ett alternativ för dig, exempelvis om:

  • ditt musicerande huvudsakligen sker i gränslandet mellan folk- och världsmusik och en annan genre.
  • du är specifikt intresserad av en viss smalare stil av folk- och världsmusik och inte vill jobba brett med olika stilar. I folk- och världsmusikutbildningen ingår mycket ensemblespel med dina medstudenter där du får prova på stilar från olika håll i världen. Du får även lära dig musik från dina studiekamraters traditioner.
  • du redan har en professionell ensemble som du spelar med och inte är intresserad av att ha ensemble inom din utbildning. På Individuell studiegång kan en hel ensemble antas tillsammans; en möjlighet som har utnyttjas av ett par folk- och världsmusikensembler förut.
  • du främst vill jobba med arrangering och komposition inom folk- och världsmusik snarare än med instrumentalstudier.
  • du har bristande förkunskaper i västerländsk musikteori (notläsning, harmonilära etc), men ändå musicerar på en hög nivå.

Stämmer något av detta in på dig? Utöka i så fall gärna dina möjligheter genom att även söka Individuell studiegång. 

Läs mer om Individuell studiegång

Kontakt

Pär Moberg
Kursledare
par [dot] moberg [at] mhm [dot] lu [dot] se (par[dot]moberg[at]mhm[dot]lu[dot]se)


Thea Lundbäck
Utbildningssamordnare
thea [dot] lundback [at] mhm [dot] lu [dot] se (thea[dot]lundback[at]mhm[dot]lu[dot]se)
+46 40 32 54 25