Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildning

Musikhögskolan erbjuder forskarutbildning i konstnärlig forskning i musik, musikpedagogik samt en forskarförberedande nivå för dig som vill läsa vidare efter avslutad musiklärarutbildning.

Forskarutbildning i konstnärlig forskning i musik

I musik som forskarutbildningsämne utforskas och utvecklas konstnärligt skapande och konstnärlig kunskapsbildning på musikområdet. Musik som forskningsområde omfattar olika former av konstnärliga musikaliska praktiker, vilket inbegriper till exempel interpretation, improvisation, komposition, musikproduktion och andra professionella sammanhang för musikskapande. Konstnärliga forskningsprojekt ska vara förankrade i och utgå från doktorandens musikaliska praktik och verksamhet, vilket innebär att konstnärliga forskningsprojekt i musik görs av interpreter, improvisatörer, komponister, musikproducenter och andra professionella musikutövare. Genom nyskapande, ofta experimentella, projekt avser den konstnärliga forskningen att djupgående undersöka, kreativt utmana och kritiskt belysa traditionella former av musikaliskt utövande och skapande ur konstnärligt verksamma musikutövares perspektiv.

Syftet med forskarutbildningen i musik är att utbilda självständiga och kritiska forskare med en bred ämneskunskap, metodologisk skicklighet samt förmåga att självständigt genomföra forskningsprojekt. Forskarutbildningen ska ge en allsidig forskningsmässig skolning och förberedelse för uppgifter i samhället där kunskaper i konstnärlig forskning är av värde. Studierna syftar även till fördjupad konstnärlig mognad och medvetenhet samt utvecklad förmåga att reflektera över och kommunicera detta.

Den konstnärliga forskarutbildningen gör det möjligt för doktoranden att:

  • utveckla kunskap om metoder för konstnärlig utveckling och förnyelse
  • uppnå konstnärlig fördjupning och en förmåga att kommunicera denna konstnärliga kunskap nationellt och internationellt
  • utveckla en fördjupad medvetenhet i den egna konstnärliga verksamheten och en utökad förmåga att tala och skriva om den

Målen för utbildningen på forskarnivå i musik är att:

  • utveckla forskning i den konstnärliga praktiken,
  • bidra till en ökad kunskapsbas inom ämnet, och
  • bidra till ämnesområdets konstnärliga utveckling

Vissa delar av utbildningen kan ske vid utländsk konstnärlig högskola under förutsättning att det finns en överenskommelse mellan skolorna som garanterar nivån och studiernas integration i helheten.

Forskarutbildning i musikpedagogik

Forskarutbildningen i musikpedagogik ger en allsidig vetenskaplig skolning och god förberedelse för uppgifter i samhället där musikpedagogik som vetenskap är av värde. Det kan gälla såväl inom högskolan, gymnasiet, grundskolan samt utanför formella utbildningsinstitutioner.

Syftet med forskarutbildningen i musikpedagogik är att ge fördjupade kunskaper i musikpedagogik och att utbilda självständiga och kritiska forskare med en bred ämnesteoretisk kunskap, metodologisk skicklighet samt förmåga att självständigt genomföra forskningsprojekt. Avhandlingsarbetet, som är det mest omfattande och viktigaste momentet i den forskarstuderandes utbildning, avser att ge den studerande förmåga att kritiskt analysera ett för den musikpedagogiska forskningen relevant problem och att självständigt planera, genomföra och i skrift dokumentera detta vetenskapliga arbete.

Den musikpedagogiska forskarutbildningen bedrivs inom ramen för en nätverksforskarskola tillsammans med Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet. De obligatoriska kurserna och seminarieverksamheten organiseras och genomförs i samarbete, vilket garanterar en dynamisk och kraftfull forskningsmiljö. Även utlysning av nya doktorandtjänster sker samordnat, för att garantera en gynnsam sammanlagd numerär doktorander.

För mer information om allmän och särskild behörighet se den allmänna studieplanen för forskarutbildning i musikpedagogik: Konstnärliga fakultetens allmänna studieplaner

Kontakt

Anna Houmann
Professor och ämnesansvarig i musikpedagogik med inriktning mot utbildningsvetenskap
anna [dot] houmann [at] mhm [dot] lu [dot] se


Michael Edgerton
Professor och ämnesansvarig konstnärlig forskarutbildning i musik
michael [dot] edgerton [at] mhm [dot] lu [dot] se

Vill du förbereda dig inför forskning i Musikpedagogik?

Läs vidare efter avslutad musiklärarutbildning: